Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Счетоводни записвания за завеждане на оборудване за наето помещение

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  на 06 Юни 2022
  Въпрос:
  Новорегистрирано дружество с предмет на дейност "Търговия с лекарства" - Аптека, рег. по ДДС, сключва договор за наем с ФЛ за помещение в срок за 5 години, което да използва за аптека. Помещението е със сменен статут, за да функционира като такова, но не е оборудване с нужните стелажи. За целта дружеството за своя сметка ремонтира помещението и поръчва стелажи, витрина, каси и други шкафчета във връзка с изискванията на ИАЛ и РЗОК за осъществяване на дейността. Всичко това възлиза на стойност 12000 лв. с ДДС. Налице ли е право да се ползва ДДС при описаната ситуация, тъй като помещението не е собственост на дружеството? Във фактурата за окончателно плащане всички елементи са описани на отделен ред по вид - може ли така да се заведе като ДМА - Оборудване, а задбалансово да се опишат и заведата по отделно? Какви за счетоводните записвания при задбалансово завеждане на оборудването?

  Отговор:
  Съгласно действащото счетоводно законодателство – точка 6.1. от СС 16 – Дълготрайни материални активи, подобрение на актива ще е налице, когато извършените от Вас разходи водят до икономическа изгода по-висока от първоначално определената такава.

  От гледна точка на ЗДДС съгласно § 1, т. 32, буква „а“ от допълнителните разпоредби на закона като подобрение на сграда се третира всяко надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване или преустройство, в резултат на което е налице "нова сграда" по т. 5, буква "в", подточка "аа" от допълнителните разпоредби на закона.

  В случай че извършените от Вас ремонтни дейности не представляват подобрение, а са само ремонт, то те трябва да се отпишат като текущ разход. Ако обаче извършените дейности отговарят на посоченото по-горе изискване например: направили сте основно обновяване на помещението, или преустройство – има изградени или премахнати стени и т.н., то тогава за вас ще е налице „подобрение на нает актив“. Това подобрение следва да бъде заведено като отделен дълготраен материален актив на основание разпоредбата на точка  5.2., буква „б“ от СС 17 – Лизинг.

  Данъчното третиране на подобрението на наетия актив е както следва:
  - От гледна точка на ЗКПО на основание чл. 51, ал. 1, т. 3 като данъчен дълготраен нематериален актив (ДНА) се определят и начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи. Подобрението в качеството си на данъчен ДНА попада в категория VI, за която признатата годишна данъчна амортизационна норма се определя по формулата 100/години на правното ограничение и тя не може да превишава 33 1/3 %. В конкретния случай, след като договора за наем е за период от 5 години, то процентът на годишната данъчна амортизационна норма ще възлиза на 20% (100/5 години).
  - От гледна точка на ЗДДС безвъзмездното извършване на услуга от наемател за подобрение на нает актив се приравнява на възмездна доставка (чл. 9, ал. 3, т. 3 от закона). Ето защо за извършеното подобрение сделка имате право на данъчен кредит, доколкото същото ще се ползва в независимата икономическа дейност на дружеството и извършване на облагаеми доставки. Обръщаме внимание, че при прекратяване на договора за наем и връщането на помещението с подобрението на основание чл. 25, ал. 3, т. 6 настъпва данъчното събитие за възмездната услуга по чл. 9, ал. 3, т. 3 от закона. Това изисква наемателят да начисли ДДС чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, като данъчната основа за начисляване на дължимия ДДС следва да се определи по реда на чл. 27, ал. 2.

  За активите, които представляват движими вещи и които могат при прекратяване на договора за наем да се преместят на друго място, където може да продължите да ги използвате, Вие следва да определите за всеки един по отделно доколко покриват определението за дълготраен материален актив.

  Съгласно изискванията на СС 16 – Дълготрайни материални активи за да се дефинира един актив като ДМА, то той следва да отговаря на следните изисквания:
  - да има натурално-веществена форма;
  - да се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
  - да се очаква, че ще се използван през повече от един отчетен период;
  - да надвишава определения от ръководството на предприятието праг на същественост.
   
  Т.е. частта от движимите вещи, които отговарят на изискванията за ДМА, следва да заведете като отделни дълготрайни активи, а ако има такива, които са на стойност под определения праг на същественост, то същите ще представляват текущ разход за предприятието. От гледна точка на ЗДДС след като тези активи ще се ползват за извършване на облагаеми доставки, то вие имате право на данъчен кредит за тях при спазване на общите изисквания на закона – имате данъчен документ и той е отразен в дневника за покупките в месеца на издаването му или в един от следващите дванадесет данъчни периода.
   
  С уважение:
   
  Христо Досев, д.е.с.
   

  Нормативна рамка

  ЗКПО

  СС 16

  ЗДДС

  СС 17
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x