Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

НСФОМСП

27Май2022

Осчетоводяване на задължения към наети лица

от Алиция Профирова на 27 Май 2022
Въпрос: Българско юридическо лице, което подлежи на одит за 2021 г., има изготвен актюерски доклад за 2021 г. съгласно НСС 19 – Доходи на наети лица - изчисления във връзка със задължението на работодателя да изплаща обезщетения ...
28Май2021

Завеждане на имот, който е отдаден от наем след продължително неизползване

от Трендафил Василев на 28 Май 2021
Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е собственик на имот, придобит през 2003 г., заведен по сметка от гр. 20 на Националния сметкоплан и използван в дейността на фирмата като административна сграда. През 2008 г. фирмата спира ...
04Юли2019

Префактуриране между свързани лица

от Алиция Профирова на 04 Юли 2019
Въпрос: Групата ни се състои от над 40 фирми. Всички фирми са по НСС. 1. Имаме сключени договори с няколко клиента, чийто предмет на договора гласи: “ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва посредством ...
30Юни2017

Предаване на счетоводни документи в държавен архив след заличаване на фирма в Търговския регистър

от Елена Илиева на 30 Юни 2017
Въпрос: Този месец излезе заличаването на наша фирма в Търговския регистър. Според СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, т. 5.3 ликвидаторите следва да предадат в държавния архив счетоводните документи, които ...
16Ян2017

Начален ликвидационен баланс за дружество в ликвидация

от Елена Илиева на 16 Ян 2017
Въпрос: Съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 26.08.2016 г. се открива производство по ликвидация. Прекратяването на дружеството е обявено в Търговски регистър на 12.12.2016 г. Съгласно СС 13 към датата на съдебното ...
12Ян2016

Обнародване на постановление изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

от PortalSchetovodstvo.bg 12 Ян 2016
В брой: 3 от 12 януари 2016 г. е обнародвано: Постановление № 394 от 30 декември 2015 Г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № ...
22Юни2015

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Общи разпоредби

от PortalSchetovodstvo.bg 22 Юни 2015
В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) С прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и ...
12Юни2013

Подобрение на ДМА, което води до увеличени икономии и корекция в балансовата стойност

от Павел Йончев на 12 Юни 2013
Въпрос: Възможно ли е с подобрение на ДМА, което води до увеличени икономии, да се коригира балансовата му стойност?
12Юни2013

Корекция на ГФО чрез оповестяване

от Павел Йончев на 12 Юни 2013
Въпрос: Съществува ли възможност да се направи корекция на годишния финансов отчет, като за целта това се извърши чрез оповестяването на счетоводната политика?
12Юни2013

Стойност по която ДМА се представят в баланса на предприятието

от Павел Йончев на 12 Юни 2013
Въпрос: Как се представят дълготрайните активи, материални и нематериални в баланса на предприятието – по брутна или нетна стойност?
12Юни2013

Финансовите отчети и кореспондилащи счетоводни сметки

от Павел Йончев на 12 Юни 2013
Въпрос: Съществува ли някакво правило, по което определени счетоводни сметки кореспондират с финансовите отчети?
12Юни2013

Отклонение от приетата счетоводна политика

от Павел Йончев на 12 Юни 2013
Въпрос: Възможно ли е да се отклоним от приетата вече счетоводна политика?
10Юни2013

Счетоводно третиране на замяната на несходни материални дълготрайни активи

от Павел Йончев на 10 Юни 2013
Въпрос: Как се третира замяна на несходни материални дълготрайни активи.
10Юни2013

Изработка на счетоводна политика през отчетният период

от Павел Йончев на 10 Юни 2013
Въпрос: Може ли да изработим счетоводната политика в средата на годината за която тя има действие?
Pagina: 12»
x