Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за хазарта

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 61 от 02-ри август 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 14, 69 и 104 от 2020 г. и бр. 11 и 14 от 2021 г.)

  § 1. В чл. 9, ал. 1 след думите „здравните заведения“ се добавя „обекти за предоставяне на социални услуги за дневна и резидентна грижа“.

  § 2. В чл. 10в, ал. 3 накрая се добавя „организирани от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 4 и 5, и до участие в хазартни игри, организирани онлайн“.

  § 3. В чл. 13а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „надбягвания с коне и кучета“ се добавя „игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Игрите по ал. 1, освен когато са организирани онлайн, може да бъдат организирани от държавното предприятие чрез:
  1. пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от него;
  2. пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от лица, с които държавното предприятие има сключен договор за разпространение от името и за сметка на държавното предприятие;
  3. устройства на самообслужване, които са обозначени като пунктове за залози за съответните хазартни игри.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Пунктовете за залози трябва да са вписани в удостоверението по чл. 34, ал. 2 на държавното предприятие за съответния вид хазартна игра и общият брой на пунктовете за залози не може да надвишава 4000 броя за територията на страната. Пунктовете за залози на държавното предприятие може да бъдат разполагани в железопътни гари, автогари, спирки на градския и междуградския транспорт, пазари, базари, тържища и други търговски обекти и върху прилежащите им площи, които са публична държавна или общинска собственост. Пунктовете за залози на държавното предприятие може да бъдат разкривани в съсобствени търговски обекти, без да е необходимо нотариално заверено писмено съгласие на всички техни съсобственици, в случай че те не са част от жилищни сгради или са обекти, в които осъществяват дейност платежни институции. Освен изключенията по предходните две изречения, пунктовете за залози на държавното предприятие трябва да се съобразяват с всички други изисквания на чл. 9, ал. 1.“
  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Пунктовете за залози по ал. 2, т. 2 не може да надвишават с повече от 65 на сто общия брой пунктове за залози на държавното предприятие. Договор за разпространение не може да се сключи с едно и също външно лице или със свързани с него по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лица за повече от 15 на сто от броя на пунктовете за залози, за които са сключени договори за разпространение.“
  5. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

  § 4. В Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.; изм., бр. 11 от 2021 г.) в преходните и заключителните разпоредби § 99 се отменя.

  Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 22 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  За председател на Народното събрание: Мирослав Иванов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 61-ви брой на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x