Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Завеждане в САП и ДАП на склад

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  на 20 Апр 2023
  Въпрос:
  ➤ Aктив - склад за съхранение на продукция и инвентар - e придобит по стопански начин. Удостоверението от съответната община е издадено през месец февруари. Складът е деклариран за целите на ЗМДТ в законоустановения срок. Обаче през следващите няколко месеца са извършвани разходи във връзка с предстоящата му екосплоатация: бетониране на площадка, монтиране на улуци и други. Реално се използва от юли за съхранение. От кога следва да се заведе в САП и ДАП?

  Отговор:
  Завеждането на ДМА в САП и започването начисляването на счетоводни амортизации е свързано с изискванията за първоначалното признаване на актива по реда на СС 16 – Дълготрайни материални активи и за начисляване и отчитане на амортизацията по реда на СС 4 – Отчитане на амортизации. От своя страна въпросът, свързан със завеждане на актива в САП, е свързан с приложимият за целта ЗКПО. В този смисъл нашият отговор ще бъде разделен на две части: първата - по отношение спазването на счетоводното законодателство, а втората - по отношение спазване на данъчното законодателство.

  Счетоводно законодателство:

  За да бъде признат един актив като ДМА, той на първо място следва да отговаря на дефиницията на понятието Дълготраен материален актив по смисъла на СС 16. Съгласно точка 2 от СС 16, ДМА е установим нефинансови ресурс, придобит и притежаван от предприятието, който:
  а) имат натурално-веществена форма;
  б) се използват за производството и/или доставката/ продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
  в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

  Признаването на един актив като ДМА според изискванията на точка 3.1 от СС 16 изисква кумулативно да са налице следните три изисквания:
  1. Актива да отговаря на дефиницията за ДМА, която цитирахме по-горе;
  2. Стойността на актива да може надеждно да се оцени; и
  3. От използването на актива предприятието да очаква да получи икономически ползи.

  Видно от запитването, в момента на придобиването на актива по стопански начин, предприятието все още не може да получава икономически ползи от неговото използване, тъй като активът се нуждае от извършване на още допълнителни разходи, пряко свързани с бъдещата му експлоатация от предприятието. Тоест, за да може да се експлоатира активът съгласно очакванията и намеренията на ръководството, същият се нуждае от бетониране на площадката, монтиране на улуци и други разходи. Ето защо към датата, на която активът е деклариран по реда на ЗМДТ като сграда, същият все още не може да се признае като ДМА, защото към този момент активът не е в такова състояние, от което да може да се извличат икономически ползи от неговото използване. Нещо повече, неговата първоначална оценка все още не е окончателно формирана, тъй като цената на придобиване на ДМА според изискванията на точка 4 от СС 16 включва както покупната му цена, така и всички преки разходи по смисъла на точка 4.1 от СС 16, необходими за привеждането на актива в работно състояние в съответствие с неговото предназначение. Според буква г) на точка 4.1 от СС 16, разходите за привеждане в работно състояние на придобития дълготраен материален актив следва да се включат в неговата първоначална оценка, като по този начин същият вече може да се признае като ДМА и респективно да се включи в САП. Тоест, след като предприятието извърши планираните разходи във връзка с предстоящата му експлоатация, едва тогава активът следва да се признае като ДМА по неговата цена на придобиване и съответно да се заведе в САП. Спазвайки изискванията на точка 6.1 от СС 4, начисляването на счетоводните амортизации в САП (тоест момента на въвеждането на ДМА в САП) започва от началото на месеца, следващ месеца, в който активът е придобит или въведен в експлоатация. Поради тази причина нашият съвет към предприятието е да състави първичен счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието (чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството), с който да документират формирането на цената на придобиване на актива, неговото признаване на ДМА и включването му в САП и съответно момента, от който започват за актива да се начисляват счетоводни амортизации.

  Данъчно законодателство:

  Според чл. 52, ал. 1 от ЗКПО, данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план (ДАП), в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Същият съдържа най-малко информацията, изброена в чл. 52, ал. 3 от материалния данъчен закон, а в това число влиза и месеца на въвеждане в експлоатация, тоест завеждането на актива в ДАП. Според чл. 58, ал. 1 от ЗКПО начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация, или от началото на следващия месец, като датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована. Тоест както за счетоводни, така и за данъчни цели, за завършения и годен за употреба ДМА следва да се документира датата, на която същият е въведен в експлоатация и съответно се включва в САП и ДАП.

  Според нашето виждане този счетоводен документ може да бъде един и същ, като по този начин с един документ се спазва на приложимото счетоводно и данъчно законодателство.

  В конкретният случай, след като активът е въведен в експлоатация през месец юли, това означава, че същият следва да се въведе в ДАП от 1 юли (или по желание на предприятието от 1 август), съответно да се въведе в САП от 1 август.   
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x