Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Третиране на куриерска услуга към Северна Ирландия

  проф. д-р Любка Ценова Отговор, предоставен от
  проф. д-р Любка Ценова
  Въпрос:
  ➤ Извършваме куриерска услуга на фирма със седалище в Северна Ирландия, получател на услугата. Не разполагаме с потвърждение за достоверността на предоставения ни данъчен номер. Какво е данъчното третиране при фактуриране на услугата и какви са вариантите, ако получател е физическо лице - гражданин на Северна Ирландия?

  Отговор:
  Предвид така изложената фактическа обстановка в запитването, изразявам следното становище:

  В сила от 01.01.2021 г. в ЗДДС е създадена глава двадесет и първа „а“ „Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия“. По силата на чл. 168а, ал. 1 от ЗДДС, попадащ в обхвата на посочената глава, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са трети страни от 1 януари 2021 г. за държавите членки в ЕС по отношение на доставките на услуги.

  Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга се съдържа в разпоредбите на чл. 21, ал. 1,  2  и  5 (съответно чл. 44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и определянето му е поставено в зависимост от обстоятелството дали получателят на услугата е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

  При определянето статута на получателя на куриерската услуга е необходимо да се има предвид, че в действащите ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документите, които са необходими за доказване статута на получателя, дали той е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.

  Доказване от доставчика /т.е. от Вас/, че получателят е данъчнозадължено лице, който следва се съобразите с чл. 18, пар. 1-3 от Регламент (ЕС) 282/2011 г.

  Това означава, че Вие като доставчик на услуги следва да приемете, че получателят, който е установен в трета страна /т.е. в Северна Ирландия/, има  статут на данъчнозадължено лице, ако са изпълнени следните условия:
  а) ако получателят на услугата Ви предостави удостоверение, издадено от негов компетентен данъчен орган в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота – правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на Общността;
  б) когато получателят не разполага с токова удостоверение, ако Вие като доставчик разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчнозадължени лица или разполагате с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице може да посочите този номер във фактурата, която издавате.

  Вие като доставчик сте длъжни да извършите проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена Ви от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.

  Внимание! Доколкото способите за удостоверяване статута на получателя на услугата не са императивно и лимитативно установени в регламента и доколкото последващият данъчен контрол се извършва на базата на документи, следва да се приеме, че при преценка на фактическото положение на получателя следва да бъде установено документално, независимо от способа за това.

  Мястото, на изпълнение на доставката на куриерската Ви услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, т.е. Северна Ирландия. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.

  Предвид изложеното и с оглед разпоредбата на чл. 168а, ал. 1 от ЗДДС, във Вашия случай извършените от Вас доставки на куриерски услуги за данъчно задължено лице от Северна Ирландия са доставки с място на изпълнение на територията на трета страна, съответно извън територията на страната. Тези доставки няма да попаднат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС и като доставчик в издаваните от Вас фактури на получателят  не следва да посочвате български ДДС, тъй като той не е изискуем от Вас.
   
  Като основание да неначислите ДДС на получателя в издаваните от Вас фактури за куриерски услуги следва да посочите „чл. 21, ал. 2 от ЗДДС” и да бъде вписан текста „обратно начисляване“ предвид изискванията на чл. 79, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност.
   
  Доказателства, че  получателят не е данъчнозадължено лице или е физическо лице, установено в Северна Ирландия

  Когато Вие като доставчик, който се съобразява с чл. 18, пар. 1 - 3 от Регламент (ЕС) 282/2011 г. установите  с доказателства, че получателят по доставката е данъчно незадължено лице или физическо лице, установено или имащо постоянен адрес или обичайно пребиваване в Северна Ирландия, т.е. извън Европейския съюз, то извършваните от Вас куриерски услуги попадат в приложното поле на чл. 21, ал. 5, т. 1 и т. 2, б. „в“ от ЗДДС, който определя, че мястото на изпълнение на доставките на услуги  ще бъде отново там, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване. И в този случай, когато получателят е данъчно незадължено лице или физическо лице, установено в Северна Ирландия, т.е.  извън ЕС, мястото на изпълнение на Вашата доставка на куриерски услуги също ще бъде извън територията на страната и за тази доставка ДДС не е изискуем от Вас като  доставчик на куриерски услуги за получател от Северна Ирландия.

  Като основание да неначислите ДДС на получателя в издаваните от Вас фактури за куриерски услуги следва да посочите „чл. 21, ал. 2 от ЗДДС” и да впишете във фактурата текста „обратно начисляване, според изискванията на чл. 79, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност".

  С уважение:

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x