Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Регистрация по ДДС на българско ЮЛ, предлагащо услуги чрез щатска платформа

  Ели Марова Отговор, предоставен от
  Ели Марова
  Експерт - ДДС и Данъчно облагане и такси
  Въпрос:
  ➤ ЮЛ, регистрирано в България, с основна дейност обработка на видеофайлове, сключва договор за предлагане на собствените си услуги чрез платформа, регистрирана в САЩ, където нашето ЮЛ извършва услугите си на клиенти, регистрирани също там и физически и юридически лица, които не е известно дали са регистрирани в страни членки на ЕС или са от трети страни. След приключване на възложената работа платформата издава от името на българското ЮЛ инвойс фактура и зарежда виртуалната сметка на нашето ЮЛ със сумата по инвойса, която сума може по всяко време да бъде прехвърлена по разплащателната сметка на ЮЛ в търговска банка в България чрез опция на самата платформа. Налице ли е основание за регистрация по чл 97 а от ЗДДС? Ако няма основание за регистрация по чл. 97а от ЗДДС, то получените суми облагаем оборот ли са за регистрация на общо основание по ЗДДС на българското ЮЛ?

  Отговор:
  Чл. 97а от ЗДДС изисква регистрация в два случая:
  1. При получаване на услуга, която е с място на изпълнение в страната, доставката е облагаема и данъкът е изискуем от получателя по реда на чл. 82, ал. 2 от закона;
  2. При извършване на услуга по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за която се дължи данък по доставката от получателя - данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка
   
  В случая българското дружество извършва услуги на юридически и физически лица. За всички получатели трябва да установите дали са данъчно задължени лица от ЕС и от трета страна или се третират като данъчно незадължени лица по правилата на чл. 18 от Регламент № 282/2011: 
  1. Освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността, има статут на данъчнозадължено лице:
  а) когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност;
  б) когато получателят все още не е получил идентификационен номер по ДДС, но информира доставчика, че е подал заявление за такъв и доставчикът се сдобива с каквото и да е друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което е задължено да се регистрира за целите на ДДС, и извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.
  2. Освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността, има статут на данъчно незадължено лице, когато докаже, че този получател не му е съобщил идентификационния си номер по ДДС.

  Въпреки това, независимо от наличието на информация за противното, доставчикът на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, може да счита клиент, установен в Общността, за данъчно незадължено лице, ако този клиент не му е съобщил своя индивидуален идентификационен номер по ДДС.

  3. Освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен извън Общността, има статут на данъчно задължено лице:
  а) ако получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки в областта на данъците върху оборота - правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на Общността;
  б) когато получателят не разполага с това удостоверение, ако доставчикът разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчно задължени лица или с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.
   
  В съответствие със статута на клиента се определя и мястото на изпълнение на доставката. Ако получателят е данъчно задължено лице с регистрация по ДДС в ЕС, тогава мястото на доставка ще се определи по реда на чл. 21, ал. 2 и доставката ще попадне в хипотезата на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС, което ще доведе до задължителна регистрация по този член.

  Ако получателят на услугата е данъчно задължено лице, установено в ЕС, но не Ви предостави валиден VAT номер от ЕС и не Ви информира, че му предстои издаването на такъв, тогава следва да го третирате като данъчно незадължено лице за целите на ЗДДС. Това ще означава, че мястото на доставка ще се определи не по чл. 21, ал. 2, а по чл. 20б, чл. 21, ал. 1 и ал. 6 от закона. В този случай доставката не попада в хипотезата на чл. 97а, ал. 2 и не трябва да се регистрирате по този член.

  Ако получателят на услугата е данъчно задължено лице, установено в трета страна и не Ви предостави валиден VAT номер от ЕС, тогава доставката ще се определи по реда на чл. 21, ал. 2, но няма да е на територията на друга държава членка, а в трета страна, което означава, че не попада в чл. 97а, ал. 2 и не е нужна регистрация по този член.

  Ако получателят на услугата е данъчно незадължено лице, установено в трета страна, мястото на доставката ще се определи по реда на чл. 21, ал. 5 и ал. 6 от закона. Такива доставки отново няма да отговарят на условията на чл. 97а, ал. 2 от закона и не е необходима регистрация по този член.

  Ако получите услуга от данъчно задължено лице, което не е установено в страната, доставката е с място на изпълнение в страната и е облагаема, тогава следва да се регистрирате по реда на чл. 97а, ал. 1 от закона. Ползвайки специална платформа за предоставяне на услугите си, е възможно да заплащате някаква комисионна, такса или да рекламирате там. Тези получени услуги ще попаднат в задължителните условия на чл. 97а, ал. 1 от закона и в този случай трябва да се регистрирате по чл. 97а от закона.  
   
  За целите на чл. 96, ал. 1 от закона облагаемият оборот се определя като сума от данъчните основи на извършените :
  1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
  2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
  3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
   
  За да попаднат в сумата на облагаемия оборот, доставките трябва да са с място на изпълнение в страната. Когато извършвате доставки, предоставени по електронен път, мястото на доставка се определя по реда на чл. 20б, чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 6. Ако предоставяте услуги само на лица от трети страни, мястото на услугите по електронен път ще е извън страната, което съгласно чл. 86, ал. 3 от закона ги прави необлагаеми и не се включват в облагаемия оборот за целите на обща регистрация.
   
  Ако предоставяте услуги по електронен път на данъчно незадължени лица от ЕС, следва да проверите дали отговаряте на условията на чл. 20б от закона и ако е така, до достигане на прага от 10000 евро, доставките ще са с място на изпълнение в страната, което означава, че ще се включват в облагаемия оборот за целите на чл. 96, ал. 1 от закона. 

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x