Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Отчетност при операции с компенсаторни инструменти в бюджетните организации

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

Коментар по методологически въпрос на МФ на тема: Отчетност при операции с компенсаторни инструменти

Компенсаторните инструменти в съответствие с чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) са компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на  одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Съгласно чл. 3 от ЗСКИ компенсаторните инструменти са безналични и поименни, като издаването, сделките и плащанията с тях се регистрират в Централния депозитар (ЦД).

Съгласно чл. 13, ал.1 от ЗСКИ, когато компенсаторните инструменти са използвани за плащане в допустимите от закона случаи, те се погасяват, а ЦД ги заличава по сметката на техния притежател въз основа на негово нареждане, придружено с уведомление от органа, който е приел плащането с тях.
 
На практика компенсаторните инструменти (компенсаторни записи и бонове) представляват непарични платежни средства, т. е. парични еквиваленти, с които притежателят им може да се разплаща в допустимите от закона случаи.
 
В отчетността на бюджетните организации най-често срещаните случаи на отчитане на операции с компенсаторни инструменти са следните:
 
А. Отчитане на придобити от бюджетната организация компенсаторни инструменти поименни компенсационни бонове), получени като обезщетение за невъзстановени земи по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи или за невъзстановени гори и земи от горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите.
 
В този случай, тъй като бюджетната организация е получила поименни компенсационни бонове като обезщетение от държавата, тя може да извършва с тях само допустими съгласно ЗСКИ операции. Доколкото тези компенсаторни инструменти не подлежат на погасяване и заличаване въз основа  на  чл. 13, ал. 1 от ЗСКИ, бюджетната организация може да ги заведе задбалансово по сметка 9978 Други задбалансови активи от Сметкоплана на бюджетните организации (СБО). Тези инструменти не  се завеждат по сметки от подгрупа  521 Придобити държавни  и общински ценни книжа, тъй като от гледна точка на съответния емитент те не се водят като балансов пасив (понеже не е налице задължение за погасяване). В случай, че бюджетната организация смята да ги реализира в обозримо бъдеще като паричен еквивалент (включително чрез продажба на вторичния  пазар), тогава би могло получените  компенсаторни  бонове да се заведат по счетоводна сметка 5091 Чекове и други парични еквиваленти в левове от СБО.
 
Б. Отчитане на договори за продажба на държавно и общинско имущество, когато част от стойността им се урежда с компенсаторни инструменти (непарични платежни средства).

1. При продажба на имущество (движимо и недвижимо) - частна държавна или общинска собственост, съответната бюджетна организация отписва от баланса си продадените активи, като в зависимост от това дали конкретните активи, обект на продажбата, са отчитани в отчетна група „БЮДЖЕТ“ или отчетна група „Други сметки и дейности“ (ДСД), се съставят следните счетоводни операции:
- в случай на продажба на отчитани в „БЮДЖЕТ“ активи от гр. 20, активите се отписват като се дебитират сметки от подгр. 614 Отчетна стойност на продадени дълготрайни активи и се кредитират счетоводни сметки от гр. 20 Дълготрайни материални активи;
- в случай на продажба на отчитани в „ДСД“ активи от гр. 22 и сметки 207 и 2099, активите се отписват от „ДСД“ като се дебитира сметка 7602 и се кредитират сметки от гр. 22 Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група „Други сметки и дейности“ и/или сметки 207 и 2099, а в отчетна група „БЮДЖЕТ“ се прехвърля отчетната стойност на продадените активи от ДСД чрез сметка 7602 като се дебитират сметки от подгр. 613 Отчетна стойност на продадени активи, капитализирани в ДЕС и/или сметки 6147 Отчетна стойност на продадено незавършено строителство и 6149.

Отчетна стойност на продадени други материални дълготрайни активи и се кредитира сметка 7602.
 
2. Начисленият приход за парични средства, които ще се получат от тези продажби, се отчитат във всички случаи в отчетна група „БЮДЖЕТ“, където в зависимост от конкретния случай записванията са: Дт с/ки от подгр. 411, 488, гр. 50 и др./ Кт с/ки от подгр. 713 и 714.

3. С номиналната стойност на получените компенсаторни инструменти по повод осъществена сделка по продажбата в зависимост от конкретния случай (конкретния юридическия  статут  на  купувача,  който  се  явява  притежател  на  компенсаторни инструменти и платец по сделката) се съставя счетоводната статия:
Дт с/ка 6425 Капиталови трансфери и обезщетения за домакинства
или  Дт с/ка 6445 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия
или  Дт с/ка 6455 Капиталови трансфери за нестопански организации
Кт сметка 7182 Приписани приходи от продажби на активи.
 
4. За приетите/получените компенсаторни инструменти в резултат на осъществени сделки по договори за продажби на държавно и общинско имущество бюджетните организации задължително писмено уведомяват Централния депозитар по реда на чл. 13, ал. 1 от ЗСКИ с оглед тяхното погасяване и заличаване. На основание на чл. 13, ал. 3 от ЗСКИ Централният депозитар извършва заличаването и уведомява за това органа, приел плащането, и Централния регистър на компенсаторните инструменти.
 
На практика компенсаторните инструменти се използват еднократно за уреждане на сделки по такива договори, като след използването им, те остават при органите (в случая - съответните бюджетни организации), които са осъществили сделките. В тази връзка, останалите в бюджетните организации използвани и вече заличени  (погасени) по законовия  ред  компенсаторни  инструменти  не  следва  да намират отражение в тяхната отчетност, т. е не се осчетоводяват. Съответно, бюджетните организации не се овъзмездяват със сумата на получените при тях компенсаторни инструменти в резултат на осъществени сделки за продажби на държавно/общинско имущество.

източник: minfin.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x