Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
  •   Kалкулатори
  • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
  •   Вашият подарък
  • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
  •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
  •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

проф. д-р Стоян Дурин

Проф. д-р Стоян Дурин е регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Проф. д-р Стоян Дурин осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.


Статии написани от проф. д-р Стоян Дурин

Отчитане на младите трайни насаждения 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 27-Окт-2017
Прочетете за 3 минути и 32 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Основи на отчитане на животновъдството 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 26-Окт-2017
Прочетете за 18 минути и 24 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Отчитане на многогодишни култури 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 25-Окт-2017
Прочетете за 12 минути и 13 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Основи на отчитане на растениевъдството 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 24-Окт-2017
Прочетете за 9 минути и 8 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Сметкоплан на малките и средни предприятия 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 25-Юли-2017
Прочетете за 9 минути и 54 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Отчитане на разходите по договорите за строителство 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 13-Окт-2016
Прочетете за 5 минути и 58 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Отчитане на автомобилните гуми 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 10-Окт-2016
Прочетете за 5 минути и 32 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Отчитане на придобиване на дълготрайни материални активи 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 07-Окт-2016
Прочетете за 13 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Активи

Отчитане на временни сгради и съоръжения 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 28-Септ-2016
Прочетете за 3 минути и 47 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Сметка за осчетоводяване на сделки с бизнес партньори 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 13-Септ-2016
Прочетете за 37 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Публичност на годишните финансови отчети 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 05-Авг-2016
Прочетете за 2 минути и 29 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » ГФО

Годишни доклади на предприятието по Закона за счетоводството 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 04-Авг-2016
Прочетете за 7 минути и 16 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Закон за счетоводство

Основни показатели за оценка на дейността на предприятието 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 01-Авг-2016
Прочетете за 13 минути и 45 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Активи

Отчет за приходите и разходите при прилагане на Националните счетоводни стандарти 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 27-Юли-2016
Прочетете за 3 минути и 1 секундa

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Счетоводен баланс при прилагане на Националните счетоводни стандарти 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 21-Юли-2016
Прочетете за 3 минути и 22 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Отчитане на финансиране за дълготрайни материални активи 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 14-Юли-2016
Прочетете за 7 минути и 36 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Активи

Счетоводно отчитане на финансиранията по програми и фондове на Европейския съюз 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 06-Юли-2016
Прочетете за 6 минути и 12 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Счетоводно отчитане на разходите за дейността 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 28-Юни-2016
Прочетете за 5 минути и 39 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Осчетоводяване на обезценка на сграда и земя 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 26-Апр-2016
Прочетете за 24 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Осчетоводяване на продажба на автомобил с неизтекъл лизинг 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 22-Апр-2016
Прочетете за 3 минути и 38 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Осчетоводяване на възнаграждение, платено на физическо лице от Сърбия  
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 11-Апр-2016
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Осчетоводяване на неосчетоводени лихви за минали години 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 18-Март-2016
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Неправилно осчетоводяване на платени държавни такси 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 02-Март-2016
Прочетете за 52 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Неизписани закупени и продадени стоки и надвнесен корпоративен данък 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 24-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Счетоводни статии при отпуснат върнат заем и лихва (заложна къща) 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 12-Февр-2016
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Прехвърляне на наличната стока от спряно ЕООД 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 10-Февр-2016
Прочетете за 9 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Счетоводни статии при продажба на имот от ЧСИ 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 28-Ян-2016
Прочетете за 2 минути и 54 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Новият закон за счетоводството от 2016 г. 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 15-Ян-2016
Прочетете за 15 минути и 38 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

Отчитане на дял на напускащ съдружник 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 05-Ноем-2015
Прочетете за 2 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Отчитане на репутация според МСФО 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 03-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Разходи за учредяване и разширяване 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 30-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Обезценяване и отписване на задължения 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 23-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 38 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Осчетоводяване на покупка на гуми втора употреба 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 21-Окт-2015
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Отчитане на провизии за гаранционно обслужване 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 20-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Осчетоводяване на обезценки и отписване на вземания от клиенти 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 19-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Счетоводно отписване на инвестиция 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 16-Окт-2015
Прочетете за 9 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Принцип на съпоставимост при различни дарения съгласно СС 20 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 14-Окт-2015
Прочетете за 53 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Доходи

Отписване на активи, заведени като ДМА 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 12-Окт-2015
Прочетете за 19 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Счетоводни статии за за продажба на строителни материали 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 01-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Осчетоводяване на репо сделки 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 28-Септ-2015
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи