Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Данъчен календар Юли 2019

  « Юли - 2019 »  
Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота


 

 

 

 

 

 

 

 
10 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
21 
 
22 
23 
 
24 
 
25 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 


КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
1 Юли Плащане на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за 2019 г.
1 Юли Подаване на консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД) в НСИ за предприятията, които консолидират съгласно разпоредбите на ЗСч. ЗСч
1 Юли Предприятията, които са осъществявали дейност през 2018 г., публикуват годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет и годишен доклад в търговския регистър, в регистъра на ЮЛНЦ или чрез икономическо издание.
1 Юли Нерегистрираните по ЗДДС лица и лицата, използващи ЕСФП, трябва да сменят или модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства (Наредба Н-18). Наредба Н-18
1 Юли Нерегистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (глава седма „в“ от Наредба Н-18). Наредба Н-18
10 Юли Деклариране на залозите и данъка за проведени през юни 2019 г. хазартни игри със залог за участие чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на данъка.
10 Юли Подаване пред БНБ на месечен отчет форма СПБ-10А за м. юни 2019 г. от лицата, декларирали придобиване на ценни книжа без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник (форма СПБ-10).
15 Юли Подаване на VIES-декларация от извършилите ВОД, посредничество в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за юни. ЗДДС
15 Юли Подаване на Интрастат декларация по чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за юни 2019 г. или уведомление, че няма да се извършва вътрешнообщностна търговия със стоки за ЕС (чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС). ЗСВТС
15 Юли Внасяне на месечната авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО за юли 2019 г. или на тримесечната авансова вноска за ІІ-ро тримесечие на 2019 г ЗКПО
15 Юли Деклариране и внасяне на данъка за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. върху хазартната дейност с игрални автомати и в игрално казино.
15 Юли Внасяне на туристическия данък по ЗМДТ за нощувките през м. юни 2019 г. ЗМДТ
15 Юли Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-4 за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. за предоставени или получени финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута.
20 Юли Подаване в система MOSS на справка-декларация за телекомуникационни, броудкаст и е-услуги за ІІ-ро тримесечие на 2019 г.
22 Юли Подаване на Интрастат декларации за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение през м. юни 2019 г. (чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС). Срокът е еднократен при възникване на текущо задължение. ЗСВТС
22 Юли Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-5 за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. от лицата, декларирали откриване на сметка в чужбина (форма СПБ-2).
22 Юли Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-6А за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. за вземанията от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.
22 Юли Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-6Б за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. за задълженията към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.
22 Юли Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-7 за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. от лицата, декларирали извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина (форма СПБ-3).
25 Юли Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 за дължимите осигурителни вноски от работодатели и осигурители по трудови и извънтрудови правоотношения за м. юни 2019 г. Внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
25 Юли Подаване на декларация обр. 6 от работодатели и внасяне на авансов данък за доходи от трудови правоотношения, изплатени през юни 2019 г.
25 Юли Подаване на декларация обр. 7 за възникнало през м. юни 2019 г. задължение за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Плащане на дължимите вноски. ЗЗО
25 Юли Подаване на месечна декларация обр. 1 от самоосигуряващите се лица за м. юни 2019 г. и внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
31 Юли Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4001) за дължимите данъци за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. Внасяне на дължимите данъци. ЗДДФЛ
31 Юли Внасяне на патентния данък за ІІІ-то тримесечие на 2019 г.
x