Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Данъчен календар Юни 2023

  « Юни - 2023 »  
Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 


КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
14 Юни Подаване на справка-декларация и отчетни регистри по ЗДДС за май 2023 г. Внасяне на дължимия ДДС. ЗДДС
14 Юни Подаване на VIES-декларация от извършилите ВОД, посредничество в тристранна операция (с изключение на получено цялостно или частично авансово плащане) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за май 2023 г. Данни се подават и при изпращане или транспортиране на стоки под режим складиране на стоки до поискване, както и при промяна на обстоятелства, настъпили през м. май 2023 г. ЗДДС
14 Юни Подаване на Интрастат декларация по чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за май 2023 г. или уведомление, че няма да се извършва вътрешнообщностна търговия със стоки за ЕС (чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС). ЗСВТС
15 Юни Внасяне на месечната авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО за юни 2023 г. ЗКПО
15 Юни Внасяне на туристическия данък по ЗМДТ за нощувките през м. май 2023 г. ЗМДТ
15 Юни Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец май 2023 г. Наредба № Н-18
20 Юни Подаване на Интрастат декларации за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение през м. май 2023 г. (чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС). Срокът е еднократен при възникване на текущо задължение. ЗСВТС
25 Юни Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 за дължимите осигурителни вноски от работодатели и осигурители по трудови и извънтрудови правоотношения за м. май 2023 г. Внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
25 Юни Подаване на декларация обр. 6 от работодатели и внасяне на авансов данък за доходи от трудови правоотношения, изплатени през май 2023 г.
25 Юни Подаване на декларация обр. 7 за възникнало през м. май 2023 г. задължение за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Плащане на дължимите вноски. ЗЗО
25 Юни Подаване на месечна декларация обр. 1 от самоосигуряващите се лица за м. май 2023 г. и внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
30 Юни Подаване в система OSS (обслужване на едно гише) на справка-декларация по ЗДДС за м. май 2023 г. от лицата, регистрирани за прилагане на специалния режим по чл. 157а за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Внасяне на дължимия данък. ЗДДС
30 Юни Подаване на ГДД по ЗКПО и внасяне на дължимите по нея данъци за 2022 г., включително данъка върху разходите по ЗКПО за 2022 г. ЗКПО
30 Юни Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) в НСИ за 2022 г. за всички задължени лица (респонденти).
30 Юни Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и от регистрираните земеделски стопани, избрали да облагат доходите от стопанската си дейност по реда за еднолични търговци (чл. 29а от ЗДДФЛ). Внасяне на дължимите по декларацията данъци, включително данъка върху разходите по ЗКПО за 2022 г. ЗКПО
30 Юни Подаване на годишна декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и от регистрираните земеделски стопани, избрали да облагат доходите от стопанската си дейност по реда за еднолични търговци (чл. 29а от ЗДДФЛ), за дължимите осигурителни вноски за 2022 г. върху доходите от тази си дейност. Внасяне на разликата в осигурителните вноски при годишното изравняване на осигурителния доход.
30 Юни Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2022 г., публикуват декларация по образец в търговския регистър, в регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет. Декларацията се публикува еднократно за първия отчетен период, през който не е осъществявана дейност.
30 Юни Плащане на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за 2023 г.
x