Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Счетоводни записвания при преобразуване по чл. 262в от ТЗ

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  ➤ Дружества А ЕООД и Б ЕООД са с едноличен собственик на капитала едно и също физическо лице. И двете дружества са регистрирани по ДДС. На 14.11.2021 г. едноличният собственик на А ЕООД и Б ЕООД взема решение за преобразуване по чл. 262в от ТЗ - отделяне на част от ДМА (административна сграда) и част от стоките от А ЕООД и приемане от Б ЕООД. Към 14.11.2021 г. административната сграда в А ЕООД е с отчетна стойност 300000.00лева, начислена амортизация 35000.00лева и баланосва стойност 265000.00 лева. Стоките са на стойност 150000.00 лева. Протоколът от решението е заверен нотариално на същата дата. Основният капитал и на двете дружества няма да се променя в резултат на преобразуването. Няма да се извършват парични плащания. Подадено е уведомление до НАП за предстоящото преобразуване, чийто отговор очакваме през м. декември 2021 г. или януари 2022 г. и тогава евентуално ще бъдеат вписани в Търговски регистър обстоятелствата по преобразуването. Какви счетоводни записвания трябва да се направят в А ЕООД за отписване на сградата и стоките? Какви счетоводни записвания трябва да се направят в Б ЕООД за приемане на частта от имуществото на А ЕООД? Трябва ли А ЕООД да издаде фактура на Б ЕООД или протоколното решение е достатъчно като документ? На коя дата трябва да се съставят счетоводните операции - на датата на протоколното решение или на датата на вписване на преобразуването в Търговски регистър?

  Отговор:
  За целите на счетоводната отчетност и съставяне на ГФО по реда на НСС можем да кажем, че при отделяне по реда на чл. 262в от ТЗ, при който двете участващи предприятия се намират под един и същи контрол (едно и също физическо лице е едноличен собственик и на двете предприятия), е налице така нареченото преструктуриране, което няма изрична регламентация в НСС. В този случай сделката следва да се погледне от нейната икономическа същност, пречупена през принципните постановки на Общите разпоредби към НСС. Имайки предвид че икономическата същност на преобразуването е да се преместят активи от едно предприятие в друго предприятие на които собственика е един и същ, сделката по-скоро следва да се представи като вноски в капитала, направени от собствениците, което не покрива изискването за признаване на приходи и разходи. По този начин преобразуващото се дружество следва да отпише активите, които се отделят от него по тяхната балансова стойност, срещу съответното намаление на собствения капитал на дружеството – има се предвид резервите и неразпределените печалби от минали години, доколкото вписаният капитал в Търговският регистър и регистъра на ЮЛНЦ в случая остава непроменен. По аналогичен начин приемащото дружество следва да признае получените активи по тяхната балансова стойност и със същата сума да увеличи собственият си капитал (резерви от преобразуване).

  Счетоводните записвания при преобразуващото се дружество ще бъдат следните:
  Дебит сметка Неразпределени печалби от минали години (Резерви) - 415 000 лв.
              Кредит сметка Сгради – 265 000 лв.
              Кредит сметка Стоки – 150 000 лв.
  и
  Дебит сметка Амортизации на сгради – 35 000 лв.
              Кредит сметка Сгради – 35 000 лв.
   
  Счетоводните записвания при приемащото  дружество ще бъдат следните:
  Дебит сметка Сгради – 265 000 лв.
  Дебит сметка Стоки – 150 000 лв.
              Кредит сметка Резерви от преобразуване – 415 000 лв.
   
  Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, преобразуването на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ, в която попада и отделянето по смисъла на чл. 262в от ТЗ не представлява доставка за целите на ЗДДС. Поради това за преобразуването не се издава данъчен документ и не се начислява ДДС. Следва да имате предвид, че ако преобразуващото се дружество е регистрирано по ЗДДС лице, а приемащото дружество не е регистрирано по ЗДДС лице, на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС за приемащото дружество възниква задължение за регистрация по ЗДДС. За целта в 7-дневен срок от вписване на преобразуването в търговския регистър, приемащото дружество следва да подаде заявление за регистрация по ЗДДС, като предприятието ще се счита за регистрирано от датата на вписване на преобразуването в търговския регистър. Също така можем да добавим, че при преобразуване по реда на глава шестнадесета от ТЗ, чл. 80, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗДДС регламентира, че за доставката на стоки от преобразуващото се дружество към приемащото дружество, не се прави корекция на ползвания данъчен кредит. В същото време на основание чл. 10, ал. 2 от ЗДДС, приемащото предприятие се смята за правоприемник на всички права и задължения по реда на ЗДДС, свързани с получените при преобразуването стоки или услуги.
   
  Счетоводното отчитане и представяне в ГФО на преобразуването според нашето виждане следва да бъде отразено в онзи отчетен период (фиансова година), през която е сключен договора за преобразуване, тъй като съгласно чл. 262з от ТЗ, договорът за преобразуване има действие от момента на сключването му за всяко от преобразуващите се и приемащите дружества. Вписването на преобразуването в търговския регистър има по-скоро оповестително действие спрямо третите лица. Имайки предвид че този въпрос е от компетенциите на юрист, а нашите познания не са задълбочени в тази област, то нашият съвет е да се обърнете към специалист със съответните познания по търговско право, за да ви изясни в кой момент е осъществена търговско-правната сделка, за да може към същия този момент вие да я представите и за счетоводни цели във финансовите отчети на двете предприятия.

  С уважение:

  Христо Досев, д.е.с.
   

  Нормативна рамка

  ТЗ

  ЗДДС

  НСС
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x