Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на ДДС и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 56 от 2 юли 2024 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
  (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2007 г., бр. 63 от 2009 г. и бр. 34 от 2016 г.)

  § 1. В заглавието на наредбата думата „междуправителствени“ се заменя с „международни“.

  § 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) С тази наредба се определят редът и необходимите документи за възстановяване на данък върху добавената стойност за закупени стоки и услуги и акциз за закупени стоки на територията на страната от чуждестранни дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации, както и от членовете на техния персонал.
  (2) Алинея 1 се прилага, когато Република България е приемаща държава.“
  2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
  3. В ал. 4 думите „дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствените организации на Република България в чужбина и на членовете на техния персонал“ се заменят с „дипломатическите представителства и консулствата на Република България в чужбина и на членовете на техния персонал“.
  4. Алинеи 5 – 7 се отменят.

  § 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „и дипломатическите представителства на Република България в чужбина“ се заличават.
  2. В т. 2 думите „и консулствата на Република България в чужбина“ се заличават.
  3. Точка 3 се изменя така:
  „3. представителствата на международни организации, на които Република България е приемаща държава по силата на международен договор, сключен от Република България със съответната организация;“.
  4. В т. 7 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 3, ал. 3“ и след думата „реципрочността“ се добавя „по чл. 1, ал. 4“.

  § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
  „(1) Дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на международни организации по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 имат право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз за закупени от тях стоки и услуги, необходими за дейността им, както следва:
  1. леки автомобили и мотоциклети (с изключение на ремонта и резервните части за тях); броят на автомобилите не може да надхвърля общо броя на членовете на дипломатическия персонал, като може да се променя на принципа на реципрочност по преценка на Министерството на външните работи;
  2. мебели и стоки за обзавеждане и оборудване, санитарно-хигиенни материали;
  3. електроуреди за бита само от следните видове: хладилна и топлинна техника, готварска печка, перална машина, сушилня (сушилна машина), съдомиялна, абсорбатор, кафемашина, диспенсър, прахосмукачка и климатична техника;
  4. строителни материали и услуги, необходими за изграждане и поддържане на сградите и прилежащите терени (градини) или наема за такива на резиденцията на ръководителя им, на представителството или консулството, както и за закупуването на сградите и прилежащите терени (градини) за резиденция на ръководителя им, за представителство или консулство;
  5. аудио- и визуална техника, офис оборудване и офис техника, охранителна техника и охранителни услуги, консумативи и канцеларски материали, телефонна и телекомуникационна техника, ремонт и поддръжка на техниката;
  6. телефонни услуги, електроенергия и топлинна енергия, вода, горива за локални топлофикационни инсталации, абонаменти за български и чуждестранни периодични издания, включително електронни периодични издания и за интернет услуги, куриерски услуги, рекламни услуги (обяви, свързани с дейността на дипломатическото представителство, консулството или на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 3), отпечатване на визитки, преводачески услуги;
  7. хотелски услуги за временно настаняване на новодошли дипломати – само за нощувки, но за не повече от 20 нощувки;
  8. течни горива: до 300 л бензин или 250 л дизелово гориво на календарен месец за всеки служебен автомобил по т. 1 с регистрация „С“ или „СС“.
  (2) Лицата по чл. 2, ал. 1, т. 4 имат право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз за закупени от тях стоки и услуги, както следва:
  1. леки автомобили и мотоциклети, с изключение на ремонта, допълнителното оборудване и резервните части за тях – едно превозно средство за лично ползване за несемейни и две превозни средства за семейни лица;
  2. наем за едно жилище;
  3. мебели за еднократно обзавеждане на едно жилище, закупени до 12 месеца от датата на акредитиране в Република България;
  4. електроуреди за бита само от следните видове: хладилник, готварска печка, кафемашина, фризер, перална машина, сушилня (сушилна машина), съдомиялна, абсорбатор, диспенсър, аудио- и визуална техника, климатична техника, компютърни конфигурации за нуждите на едно домакинство;
  5. телефонни услуги, електроенергия, топлинна енергия, вода, абонамент за телевизия и интернет услуги;
  6. ремонт на жилище при смяна на неговия ползвател или веднъж на 48 месеца;
  7. течни горива – само за първото регистрирано лично превозно средство до 200 л бензин или 150 л дизелово гориво на календарен месец за автомобил с регистрация „С“;
  8. телефонна и телекомуникационна техника, ремонт и поддръжка на техниката – но не повече от 2 броя техника за несемейни и 4 броя за семейни лица.
  (3) Лицата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 имат право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз за закупени от тях стоки и услуги, както следва:
  1. леки автомобили и мотоциклети, с изключение на ремонта, допълнителното оборудване и резервните части за тях – едно превозно средство за лично ползване за несемейни и две превозни средства за семейни лица;
  2. мебели за еднократно обзавеждане на едно жилище, закупени до 12 месеца от датата на акредитиране в Република България;
  3. електроуреди за бита само от следните видове: хладилник, готварска печка, кафемашина, фризер, перална машина, сушилня (сушилна машина), съдомиялна, абсорбатор, диспенсър, аудио- и визуална техника, климатична техника, компютърни конфигурации за нуждите на едно домакинство;
  4. телефонни услуги, електроенергия, топлинна енергия, вода, абонамент за телевизия и интернет услуги;
  5. ремонт на жилище при смяна на неговия ползвател или веднъж на четири години;
  6. течни горива – само за първото регистрирано лично превозно средство до 200 л бензин или 150 л дизелово гориво на календарен месец за автомобил с регистрация „СС“ или „СТ“;
  7. телефонна и телекомуникационна техника, ремонт и поддръжка на техниката – но не повече от 2 броя техника за несемейни и 4 броя за семейни лица.
  (4) В допустимия брой на леки автомобили и мотоциклети по ал. 1 – 3 се включват:
  1. леки автомобили и мотоциклети, закупени от лицата по чл. 2, ал. 1 на територията на страната, за които им е бил възстановен данък върху добавената стойност;
  2. леки автомобили и мотоциклети, закупени от лицата по чл. 2, ал. 1 на територията на страната с приложена нулева ставка на данъка по реда на чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „в“ или „г“ от Закона за данък върху добавената стойност;
  3. леки автомобили и мотоциклети, закупени от лицата по чл. 2, ал. 1 при условията на вътреобщностно придобиване по реда на чл. 13, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, за които е приложено освобождаване съгласно чл. 65, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2, буква „а“ или „в“ от същия закон;
  4. леки автомобили и мотоциклети, чийто внос от лицата по чл. 2, ал. 1 на територията на страната е бил освободен от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси по реда на чл. 58, ал. 1, букви „а“ и „в“ от Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на таксите за действително предоставени услуги.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Не се възстановява данък върху добавената стойност за:
  1. стоките по ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 1 и 4 и ал. 3, т. 1 и 3, които са закупени, придобити или внесени на територията на страната с цел да заменят стоки от същия вид, преди да са изтекли 48 месеца от възстановяването, съответно от освобождаването от данък;
  2. телефонна и телекомуникационна техника по ал. 1, т. 5, ал. 2, т. 8 и ал. 3, т. 7, която е закупена, придобита или внесена на територията на страната с цел да замени стоки от същия вид, преди да са изтекли 24 месеца от възстановяването, съответно от освобождаването от данък;
  3. стоките или услугите, които са на стойност под 120 лв. по една фактура (с изключение на стоките и услугите, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 2, т. 5 и 8, ал. 3, т. 4 и 7).“

  § 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „междуправителствени“ се заменя с „международни“ и думите „МВнР, съответно до“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „по смисъла на чл. 3, ал. 2, се възстановява“ се заменят със „за стоки и услуги по чл. 3, ал. 2 и 3, се възстановяват“ и думите „заверено от ръководителя на дипломатическото представителство, консулството или международната организация“ се заменят със „заверено от ръководителя на представителството или консулството“.
  3. В ал. 3 се правят следните изменения:
  а) в т. 1 думите „данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях)“ се заменят със „заверени копия на данъчни фактури“;
  б) в т. 2 думите „и чл. 3, ал. 2, т. 5“ се заменят с „ , ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 5“.
  4. В ал. 4 думите „МВнР, съответно в“ се заличават.
  5. Алинея 5 се отменя.

  § 6. Членове 5 и 6 се изменят така:
  „Чл. 5. (1) Дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи извършва проверка за допустимост на исканията. Исканията са допустими, когато лицата, които искат възстановяване на данък върху добавената стойност или акциз, имат статут на лица по чл. 2, ал. 1.
  (2) В случаите на чл. 2, ал. 1, т. 7 дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи извършва проверка за спазване на принципа на реципрочността по чл. 1, ал. 4.
  (3) Дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи извършва проверка за спазване на изискванията и ограниченията по чл. 3, ал. 1, т. 1.
  (4) Дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи уведомява съответното лице и му връща документите, ако то няма статут на лице по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 или ако не е налице принципът на реципрочност в случаите на чл. 2, ал. 1, т. 7, изречение второ.
  (5) Министерството на външните работи изпраща допустимите искания за възстановяване в 30-дневен срок от изтичането на периода по чл. 4, ал. 4 до компетентния орган по приходите.
  Чл. 6. (1) Компетентният орган по приходите извършва проверка на постъпилите искания и документите към тях:
  1. за изпълнение на изискванията и ограниченията по чл. 3, с изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 1;
  2. данъкът по фактурата да е посочен на отделен ред;
  3. фактурата да не е издадена от нерегистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност;
  4. акцизът да е посочен на отделен ред във фактурата, когато искането е за възстановяване на акциз.
  (2) Министерството на външните работи при поискване предоставя на Националната агенция за приходите информация за изпълнение на изискванията и ограниченията по чл. 3, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.
  (3) Актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от получаване на искането. Актът за прихващане или възстановяване се изпраща на представителството/ консулството, а когато се отказва възстановяване – и до дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи.
  (4) Компетентният орган по приходите възстановява данъка в срока по ал. 3 по банковата сметка, посочена в искането.“

  § 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато се иска възстановяване и на акциз, Министерството на външните работи изпраща постъпилите искания за възстановяване в 30-дневен срок от изтичането на периода по чл. 4, ал. 4 до компетентния митнически орган.“
  2. В ал. 6 думите „МВнР, съответно до“ се заличават.

  § 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „междуправителствени“ се заменя с „международни“.
  2. В ал. 2 думата „междуправителствени“ се заменя с „международни“ и думите „МВнР, съответно до“ се заличават.
  3. В ал. 3, т. 2 думите„данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях)“ се заменят със „заверени копия на данъчните фактури“.
  4. В ал. 4 след думите „число на месеца,“ се добавя „следващ месеца,“.
  5. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Компетентният орган по приходите проверява:
  1. данъкът по фактурата да е посочен на отделен ред;
  2. фактурата да не е издадена от нерегистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност.
  (7) Актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от получаването на искането. Актът за прихващане или възстановяване се изпраща на представителството/консулството, а когато се отказва възстановяване – и до дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи.“
  6. Създават се ал. 8 и 9:
  „(8) Компетентният орган по приходите възстановява данъка в срока по ал. 7, когато едновременно са изпълнени условията по ал. 6. Сумите, подлежащи на възстановяване, се превеждат по банковата сметка, посочена в искането.
  (9) Ръководителят на представителството/консулството уведомява лицето, предоставило безвъзмездно средствата, за възстановения данък по реда на този член.“

  § 9. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. „Компетентен орган по приходите“ е териториалният директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите „Средни данъкоплатци и осигурители“ или оправомощен от него орган по приходите.
  2. „Компетентен митнически орган“ е директорът на Териториална дирекция на Митница София или оправомощено от него длъжностно лице.“
  2. Създава се т. 4:
  „4. „Лек автомобил“ е автомобил за превоз на пътници, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8.“

  § 10. Параграфи 2 и 2а от допълнителните разпоредби се отменят.

  § 11. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думата „междуправителствени“ се заменя с „международни“.

  § 12. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите „адрес на представителството/консулството“ се добавя „и електронен адрес за кореспонденция“.
  2. Текстът „Желая да ни бъдат възстановени данъкът върху добавената стойност и акцизът“ се заменя с „Желая да ни бъдат възстановени данък върху добавената стойност и акциз“.
  3. Текстът „Прилагам данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис.“ се заменя с „Прилагам заверени копия на данъчните фактури за извършените покупки и техен опис.“
  4. Текстът „Дирекция „Държавен протокол“ на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/консулството има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.“ се заменя с „Дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/консулството има статут на лице по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 или 3 на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал и че са изпълнени изискванията и ограниченията по чл. 3, ал. 1, т. 1.“

  § 13. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите „(представителство/консулство, държава/организация, в което лицето е служител)“ се добавя нов ред, както следва:
  „…………………………………………………………………………………
   (електронен адрес за кореспонденция на лицето)“.
  2. Текстът „Желая да ми бъдат възстановени данъкът върху добавената стойност и акцизът, които са заплатени при покупките на стоките и услугите за личните ми нужди съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.“ се заменя с „Желая да ми бъдат възстановени данък върху добавената стойност и акциз за закупените стоки и услуги за личните ми нужди съгласно Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал.“
  3. Текстът „Прилагам данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис.“ се заменя с „Прилагам заверени копия на данъчните фактури за извършените покупки и техен опис.“
  4. Текстът „Дирекция „Държавен протокол“ на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че това лице има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.“ се заменя с „Дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи удостоверява, че лицето има статут по чл. 2, ал. 1, т. 4 – 7 на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал, а в случаите на чл. 2, ал. 1, т. 7, изречение второ – наличието на принципа на реципрочност.“

  § 14. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите „адрес на представителството/консулството“ се добавя „и електронен адрес за кореспонденция“.
  2. Текстът „Желая да ми бъде възстановен данъкът върху добавената стойност съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал“ се заменя с „Желая да ми бъде възстановен данък върху добавената стойност съгласно Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал“.
  3. Текстът „2. данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис;“ се заменя с „2. заверените копия на данъчните фактури за извършените покупки и техен опис;“.
  4. В края на приложението текстът „Дирекция „Държавен протокол“ на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/консулството има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно наредбата.“ се заменя с „Дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/консулството има статут на лице по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 или 3 на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 15. (1) Националната агенция за приходите възстановява на Европейската комисия платения данък върху добавената стойност за доставки с място на изпълнение на територията на страната на дезинфекционни роботи, предмет на последващо дарение за целите на борбата с пандемията от COVID-19 в полза на болници на територията на страната.
  (2) Данъкът по ал. 1 се възстановява по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.
  (3) За доказване на доставките по ал. 1 Европейската комисия представя следните документи:
  1. фактура за доставката, в която е посочена като получател;
  2. удостоверение за освобождаване от данък върху добавената стойност и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (OB, L 88 от 16 март 2022 г.), потвърдено от съответния компетентен орган на Кралство Белгия;
  3. документ, доказващ плащането по доставката;
  4. списък на надарените болници на територията на страната.

  § 16. Наредбата влиза в сила от 1 август 2024 г., с изключение на § 15, който влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

  Министър на финансите: Людмила Петкова
  Министър на външните работи: Димитър Главчев

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x