Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Продажба на вземане - фактуриране и счетоводни записвания

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  ➤ Фирма А има несъбрани вземания от клиент - фирма Б, във връзка с продажба на стоки в размер на 10 000 лева. Фирма В /цесионер/ купува това вземане за същата стойност от фирма А, съгласно договор за цесия. Трябва ли да се издаде фактура от фирма А за продажбата на това вземане и ако да - освободена или облагаема доставка е? Ако е облагаема с какъв процент? При издаване на фактура в коя колона от Днвник продажби трябва да се отрази? Какви трябва да бъдат счетоводните записвания при цедента, цедирания длъжник и цесионера, за да се отрази коректно прехвърлянето на това вземане по счетоводните сметки?

  Отговор:
  Прехвърлянето на вземане чрез договор за цесия е финансова услуга и по силата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС представлява освободена доставка, тъй като представлява сделка, свързана с вземания. Имайки предвид че чл. 86, ал. 3 от ЗДДС регламентира, че за освободените доставки не се дължи ДДС, то тогава при продажбата на вземане по договор за цесия продавачът на вземането (цедента) не следва да начислява ДДС.

  Що се отнася до документиране на освободената доставка, чл. 113, ал. 3, т. 2 от ЗДДС дава право на доставчика да избере дали за нея да издаде фактура или да не издава фактура. В същото време следва да се съобразите с изискването на чл. 113, ал. 6 от ЗДДС, според което когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването. Тоест ако Вашето предприятие не желае издаването на фактура, но в същото време купувачът по доставката (цесионерът по договора за цесия) желае издаването на такава, Вие следва да издадете фактура, в която няма да начислявате ДДС, като впишете съответното основание за това, а именно „чл. 46 от ЗДДС“, тъй като се касае за доставка на финансова услуга.

  Ако двете страни по сделката – цесионера и цедента не желаят издаването на фактура на основание чл. 113, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, то тогава извършената от доставчика доставка на финансовата услуга следва да се отрази в месечен отчет за продажбите по чл. 119, ал. 1 от закона, който се отразява в дневника за продажбите и справката декларация за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 3 от ППЗДДС. В отчета за извършените продажби се описват общата сума на данъчните основи на освободените доставки за съответния данъчен период.

  Доставчикът на освободената доставка следва да отрази издадената от него фактура или отчета за продажбите в дневника за продажбите съгласно приложение № 10 от ППЗДДС, като посочи данъчната основа в колона 9 – Общ размер на ДО за облагане с ДДС и колона 24 – ДО на освободени доставки и освободените ВОП.

  Счетоводните записвания при цедента, цесионера и цедирания длъжник следва да отразяват икономическата същност на стопанската операция. В конкретното запитване фирма А има вземане от фирма Б в размер на 10000 лева. Съгласно договора за цесия цедента в лицето на фирма А продава своето вземане на цесионера в лицето на фирма В за сума в размер на 10000 лева. В своите хронологични счетоводни регистри трите предприятия следва да отразят счетоводно осъществената търговско-правна сделка посредством следните счетоводни записвания:
   
  I. Фирма А – цедент

  Продажбата на вземане представлява продажба на финансов актив и в съответствие с изискванията на точка 11.1 от СС 32 – Финансови инструменти предприятието следва да отпише финансовия актив, тъй като договорените права върху тях се погасяват посредством реализиране на правата. Резултатът от сделката при отписване на финансовия актив съобразно изискванията на точка 11.5 от СС 32 следва да се отчете като текущ финансов приход или текущ финансов разход. Имайки предвид, че продажната цена на финансовия актив съвпада с неговата балансова стойност – 10000 лева, то цедентът няма да отчете резултат от продажбата – печалба или загуба. Счетоводното записване ще бъде следното:
  Дебит сметка Парични средства - 10 000 лева
     Кредит сметка Клиенти - 10 000 лева
     Аналитична подсметка – клиент Б

  II. Фирма Б – цедиран длъжник

  При договора за цесия цедираният длъжник следва да бъде уведомен за смяната на неговия кредитор. При това положение на аналитично ниво той следва да вземе такава стопанска операция, с която да подмени стария кредитор – фирма А с новия кредитор – фирма В. Счетоводното записване ще бъде следното:
  Дебит сметка Доставчици - 10 000 лева
  Аналитична подсметка – доставчик А
     Кредит сметка Доставчици - 10 000 лева
     Аналитична подсметка – доставчик В
   
  III. Фирма В – цесионер

  Купувачът на вземането в случая фирма В (цесионер) придобива финансов актив – вземане от фирма Б. Съгласно изискванията на точка 5.1 от СС 32, първоначалната оценка на финансовия актив следва да бъде оценена по нейната цена на придобиване, която съгласно точка „а“ от същата норма се определя по справедливата стойност на даденото. След като във връзка с придобиване на финансовия актив предприятие В е дало 10000 лева, то именно по тази стойност следва първоначално да се оцени закупеното вземане от фирма Б. Счетоводното записване ще бъде следното:
  Дебит сметка Други вземания - 10 000 лева
  Аналитична подсметка – вземане по договор за цесия от фирма Б
     Кредит сметка Парични средства - 10 000 лева

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x