Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Попълване на баланс на ЕООД с авансово разпределени дивиденти през 2022 г.

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  ➤ ЕООД авансово разпределя дивиденти през 2022 година в размер на 20 хил. лв. Печалбата за годината е 23 хил. лв., като начисленият дивидент е осчетоводен така: Дт 4981 - Авансов дивидент, Кт 425 - Задължения по съучастия. Изплатеният дивидент е осчетоводен така: Дт 425 - Задължения по съучастия, Кт 501 - Каса. По този начин в края на годината има салдо дебит по сметка 4981 - 20 хил. лв., които отиват в актива на баланса, и салдо кредит по сметка 123 - 20 хил. лв - в пасива на баланса. При попълване на баланса във НСИ има нов код 05601 Авансово разпределена текуща печалба. Когато там посоча 20 хил. лв., сумата на пасива намалява с 20 хил. лв. Как е правилно да попълня кодове 05600 и 05601 от пасива на баланса?

  Отговор:
  При така направените записвания при Вас раздаденият авансов дивидент сте начислили по активна счетоводна сметка (498), която би трябвало да представя вземания на предприятието от трети лица, било те свързани (съдружници) или не.

  Обръщаме внимание, че съгласно общите разпоредби към НСС: „Разход е намалението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изходящи потоци или намаление на активи, или увеличение на пасиви, което води до намаление на собствения капитал и не е свързано с разпределения между собствениците на капитала“. Ето защо всички разпределения към собствениците на капитала на дружеството следва да намерят своето отражение в собствения му капитал.

  Поради тази причина, ако през годината сте направили авансово разпределение на печалбата, същото следва да се отрази като намаление на текущата счетоводна печалба.

  Счетоводните операции, които следва да се вземат при авансовото разпределение на печалбата, са следните:
  1. За начисляване на сумите за авансово разпределяне на печалбата:
  Дебит сметка Печалби и загуби - 20000
     Кредит сметка Задължения за съучастия - 20000
  2. За начисляване на данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ в размер на 5 на сто (данъкът се начислява, когато разпределението е в полза на физически лица):
  Дебит сметка Задължения за съучастия - 1000
     Кредит сметка Други разчети с бюджета - 1000
  3. За изплащане на авансово разпределения дивидент:
  Дебит сметка Задължения за съучастия - 19000
     Кредит сметка Каса в лева - 19000
  4. За изплащане на данъка по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ:
  Дебит сметка Други разчети с бюджета - 1000
     Кредит сметка Разплащателна сметка - 1000
   
  По този начин салдото по сметка Печалби и загуби от текущата година ще е в размер на 3 хил. лева, колкото е то реално след извършеното авансово разпределение към собственика на дружеството. В актива на баланса не следва да се представят никакви суми във връзка с това авансово разпределение.

  От гледна точка на попълване на Годишния отчет за дейността по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката следва да съобразите следните особености:
  1. При попълване на Отчета за приходите и разходите за отчетния период авансово разпределеният дивидент не следва да се посочва на никой от редовете му. Съответно в колона 1 текуща година, ред В. Счетоводна печалба, код 14100 и ред Г. Печалба (В - III - IV), код 14400 следва да посочите сумата 23 хил. лв.[1];
  2. При попълване на Пасива на Баланса в колона 1 - текуща година, група VI Текуща печалба (загуба) следва да посочите на ред Текуща печалба (загуба), код 05600 сумата от 23 хил.лв., а на ред Авансово разпределена текуща печалба, код 05601 следва да посочите сумата 20 хил. лв. Формулярът е изготвен така че на ред Общо за група VI, код 05700 сумата се получава като разлика от предходните два реда. По този начин общо за текущата година ще се получи печалба 3 хил. лв., колкото е действително останалата след разпределяне към собственика (23 хил. лева печалба намалена с 20 хил. лева разпределение към собственика);
  3. При попълване на Отчета за собствения капитал авансово разпределения дивидент следва да се посочи със знак минус в колона 10 Текуща печалба/загуба на ред Разпределение на печалбата, в т.ч. за дивидент - кодове 61670 и 61671.

  Попълвайки Годишния отчет за дейността по посочения по-горе начин, ще си гарантирате равнение на всички редове, свързани с печалбата на дружеството в него.

  _______________________________

  [1] В случая, като даваме примери, приемаме, че дължимият корпоративен данък е под хиляда лева и съответно не влияе на финансовия резултат в хил. лв.

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x