Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Отписване на заеми, за които се знае, че няма да бъдат погасени

  Елена Илиева Отговор, предоставен от
  Елена Илиева
  Въпрос:
  Фирма А ЕООД има дадени парични заеми на стойност 300 хил. лв. Собственикът на фирмата и управителят са две различни лица. През 2023 г. фирмата не е осъществявала дейност по смисъла на закона и към момента не планира да възобновява дейност. Даването на паричните заеми е започнало още през 2011 г. и последният паричен заем е даден през 2019 г. Заемите са давани на различни фирми и срокът им на погасяване е удължаван с анекси до 2022 г., 2020 г. ,2025 г., 2027 г. за всяка фирма е различно. През периода, през който са давани паричните заеми, управителят на фирма А е бил управител или съдружник или по друга линия свързано лице с фирмите получателки на заемите. В момента управителят на фирма А няма връзка с фирмите получателки на паричните заеми. Фирмите, които са получили заемите, няма да ги върнат на фирма А. Собственикът на фирма А не желае да си търси парите по съдебен път, нито да преговаря с фирмите; т.е. не иска да му се връщат парите. Начислените до 2022 г. лихви също няма да се плащат. През годините лихвите с изтекъл давностен срок са отписвани. При условие че се знае, че тези заеми няма да се връщат, има ли законово основание да ги отпиша, въпреки че с анекси срокът им е удължен и има много време до тяхното отписване по давност? Трябва ли да издавам всяка година документ за начислена лихва? Как ще се отрази отписването им в ГДД; ще бъдат в увеличение и когато настъпи давностният срок, ще се отписват един по един или има и друг законов вариант? Нужно ли е да искам потвърждение на разчети в този случай, че няма да се плащат?

  Отговор:
  Предоставените от предприятието заеми представляват финансов актив и счетоводното им отчитане се подчинява на разпоредбите на СС 32 „Финансови инструменти". Съгласно т. 11.1. от стандарта предприятието отписва изцяло или частично финансовите си инструменти единствено когато договорените права или задължения по тях бъдат погасени. Погасяване (изцяло или частично) на договорени права или задължения, произтичащи от финансов инструмент, е налице при:
  а) реализиране на правата или уреждане на задълженията;
  б) отказ от правата или отменяне на задълженията;
  в) изтичане на срока за реализиране на правата или за уреждане на задълженията.

  Следователно, вземанията не могат да бъдат отписани преди изтичане на давностния им срок съгласно ЗЗД (който е различен от данъчната давност по чл. 37 от ЗКПО), независимо от това, че предприятието има обосновани очаквания, че вземанията няма да бъдат погасени.

  Съгласно т. 9.2. от СС 32 финансовите инструменти редовно се проверяват за обезценка. Финансовият актив е обезценен, ако балансовата му стойност е по-голяма от очакваната му възстановима стойност. В края на всеки отчетен период предприятието определя дали съществува някакво обективно обстоятелство за обезценяване на дадения финансов актив или група финансови активи. Ако съществува такова обстоятелство, предприятието определя възстановимата стойност на финансовите активи и представя намалението или като текущ финансов разход, или като намаление на резерва от преоценка, ако той е положителна величина. (т. 10.1 и 10.2). Щом предприятието има обосновани очаквания, че вземанията няма да бъдат платени, е явно, че възстановимата стойност на финансовите активи е по-ниска от балансовата им стойност и те следва да бъдат обезценени до размера на възстановимата им стойност, включително и до нула, ако това е размерът на очакваната възстановима стойност.

  Счетоводните разходи от последващи оценки на финансови активи и пасиви са непризнати за данъчни цели в годината на отчитането им съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО и формират данъчна временна разлика, която се обръща при условията на чл. 37 от закона. Тъй като предприятието не е извършвало дейност, съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО има право да не подава ГДД, като отчитането на счетоводни разходи от обезценка на вземания не променят това обстоятелство. Фактът, че в годината на възникване на данъчната временна разлика не е подадена ГДД, не е пречка в следваща година, след настъпване на обстоятелствата по чл. 37 от ЗКПО и ако предприятието желае да се възползва от правото си, да намали счетоводния си финансов резултат с обратното проявление на временната разлика.

  Писмата за потвърждение на разчети служат за целите на инвентаризацията на активи и пасиви по реда на чл. 28 от Закона за счетоводството. Тъй като съгласно ал. 2 от нормата инвентаризацията за предприятието не е задължителна, съответно няма и нормативно задължение да се искат потвърдителни писма за разчети.

  Щом е известно, че задълженията и лихвите няма да бъдат платени, няма смисъл да се издава документ за дължимите лихви.
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x