Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Осчетоводяване на ел. енергия, произвеждана и потребявана за собствени нужди

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  ➤ Българско дружество строи фотоволтаична система с мощност 500 КW върху собствен терен. Електрическата енергия, която ще се произвежда, ще се използва за собствени нужди. Как следва да се отчита електрическа енергия, която ще се произведе от фотоволтаичната система и която ще се използва от дружеството за собствени нужди от счетоводна гледна точка?

  Отговор:
  По своята същност и съгласно определенията, дадени в точка 2, буква „б“ от СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси, произвежданата в предприятието електрическа енергия представлява стоково-материален запас, който приема формата на продукция, която в последствие не се продава на външни предприятия, а се използва за целите на независимата икономическа дейност на предприятието. Тоест произвежданата електрическата енергия може да се оприличи като междинен продукт (продукция), който в последствие повторно се влага в производствения (административният или складовият) процес на отчитащото се предприятие. За целта Вашето предприятие следва да формира фактическата себестойност на произведеният продукт (електрическа енергия) в съответствие с изискванията на СС 2.

  За да се установи фактическата себестойност на произведената продукция (електрическа енергия), Вашето предприятие следва да определи:
  - Разходите, пряко свързани с производствения процес по производството на електрическата енергия; и
  - Систематично начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които се правят в процеса на производството на електрическата енергия.

  Като преки разходи следва да се имат онези стоково-материални запаси и/или получени услуги, които се влагат в производствения процес за произвеждане на електрическата енергия. В случая няма да има основни и/или спомагателни материали, които обикновено се влагат в друга производствена дейност, но със сигурност за производствения процес ще има системно начислявани постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които ще формират себестойността на продукцията, като например:
  - Счетоводни амортизации на фотоволтаичната система, призната като ДМА;
  - Разходи по ремонт, подобрение (което ще се капитализира в стойността на ДМА) и експлоатация на самата фотоволтаична система;
  - Разходи за амортизация на сградата, ако фотоволтаичната система е закрепена към собствена сграда на предприятието. В подобна ситуация предприятието трябва да разработи собствена счетоводна политика каква част от разхода за амортизация на сградата ще се отнася към производствения процес на електрическата енергия и респективно каква част ще се отнася за другите дейности на предприятието – производствени, складови, административни и др. дейности, за които се използва съответния недвижим имот;
  - Разходи за заплати и осигуровки на персонала, който пряко ще бъде нает в производствената дейност за произвеждане на електрическа енергия, при условие че има такъв назначен персонал, който отговаря за тази дейност на предприятието.

  Произведената електрическа енергия за съответния отчетен период в натурални единици (киловат часа/ мегават часа) следва да се признае като стоково-материален запас – продукция, по нейната фактическа себестойност, определена съгласно изискванията на СС 2 и насоките, които дадохме по-горе.

  За отчитане на преките производствени разходи и за тези, систематично начислявани постоянни и променливи общопроизводствени разходи, в своите хронологични счетоводни регистри следва да съставите следните счетоводни записвания:
  Дебит сметка Разходи за материали 
  Дебит сметка Разходи за външни услуги 
  Дебит сметка Разходи за заплати
  Дебит сметка Разходи за осигуровки 
  Дебит сметка Други разходи
     Кредит сметка Доставчици (Парични средства; Персонал, Амортизации на ДМА и др.)

  За калкулиране на натрупаните разходи, необходими за производството на електрическата енергия, ще съставите следното счетоводно записване:
  Дебит сметка Разходи за спомагателна дейност
     Кредит сметка Разходи за материали 
     Кредит сметка Разходи за външни услуги 
     Кредит сметка Разходи за заплати
     Кредит сметка Разходи за осигуровки 
     Кредит сметка Други разходи
   
  За признаване на произведената в предприятието продукция по нейната фактическа себестойност в съответствие с изискванията на СС 2 следва да съставите следното счетоводно записване:
  Дебит сметка Продукция
  Електрическа енергия – в съответните натурални измерители – киловат час/мегават час
     Кредит сметка Разходи за спомагателна дейност

  Произведената продукцията, която предприятието ползва за собствени нужди, следва да се признае като текущ разход, оценен по фактическата себестойност на произведената електрическа енергия. Счетоводното записване за ползваната електрическа енергия – собствено производство ще е следното:
  Дебит сметка Разходи за материали
     Кредит смета Продукция
     Електрическа енергия – в съответните натурални измерители – киловат час/мегават час
   
  При съставяне на отчета за приходите и разходите на предприятието следва да имате предвид следната особеност: Имайки предвид че за установяване фактическата себестойност на произведената продукция (електрическа енергия) вложените производствени разходи са отчетени като разходи по икономически елементи (амортизации, заплати, външни услуги, материали) и съответно представени в разходната част на отчета за приходите и разходите, повторното им отчитане като вложени разходи за електрическа енергия, отчетена като разход за материали, не следва да се взема предвид (следва да се игнорира), когато предприятието представя своите разходи за материали в разходната част на отчета за приходите и разходите.

  Фактът, че произведената електрическа енергия винаги се потребява и не се складира, означава, че предприятието няма да отчита продукция на склад и респективно няма да определя изменение на запасите от готовата продукция по отношение на произведената електрическа енергия, което изменение обикновено се представя в приходната (при увеличение), или в разходната (при намаление) част на отчета за приходите и разходите.
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x