Portalschetovodstvo.bg
25 Ноември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗАДС

PortalSchetovodstvo.bg, 06-Окт-2017

Tags: Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, Закон за акцизите и данъчните складове, Държавен вестник 2017


В брой 80 от 06 октомври 2017 г. на Държавен вестник е обнародван:

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Денатурирането на етилов алкохол по общия метод се извършва, като към 100 l етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90 % vol. се прибавят комплексно вещества в количества, както следва:
1. изопропилов алкохол (IPA) – 3 l;
2. метилетилкетон (MEK) – 3 l;
3. денатониум бензоат – 1,0 g.“

§ 2. В чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 12 се отменя.

§ 3. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 в секция „Съгласно чл. 24а, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 4 се отменя.

§ 4. В приложение № 5 към чл. 27, ал. 1 в секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 5. В приложение № 5а към чл. 31а, ал. 1 в секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 6. В приложение № 7а към чл. 37а, ал. 1 и 2 в секция „Съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 7. В приложение № 7в към чл. 37а, ал. 10 в секция „Прилагам следните документи съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 8. В приложение № 7г към чл. 37б, ал. 1 в секция „Прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 9. В приложение № 7е към чл. 37б, ал. 6 в секция „Прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 10. В приложение № 7ж към чл. 37в, ал. 1 в секция „Прилагам следните документи съгласно чл. 58а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се отменя.
2. В т. 8 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 11. В приложение № 7и към чл. 37г, ал. 1 в секция „Прилагам съгласно чл. 58г, ал. 2 следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 12. В приложение № 7л към чл. 37г, ал. 4 в секция „Съгласно чл. 58г, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 13. В приложение № 19а към чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 9 се отменя.

§ 14. В приложение № 19в към чл. 117а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 9 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 15. Методите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 162/2013 на Комисията от 21 февруари 2013 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (OB, L 49 от 22 февруари 2013 г.), се признават до 31 декември 2017 г.

§ 16. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 август 2017 г., и § 15, който влиза в сила от деня на обнародването на правилника в „Държавен вестник“.

Министър: Владислав Горанов

източник: dv.parliament.bg
 

Добави тази статия към своя сайт
Колко е полезна тази информация?
Оценете като използвате звездичките


Oценка:


Оценка 5 of 5 - 1 глас.
Бюлетин PortalSchetovodstvo.bg
Бъдете информирани за всички решения, които нашите експерти дават. Абонирайте се СЕГА за PortalSchetovodstvo.bg Бюлетин, и вземете подарък: Специален доклад "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения"!!

  Да, желая да получавам информация за продуктите, услугите, новостите и т.н., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на сайта Информационна бележка

Коментари

0 коментари

За да активирате своя коментар, моля отговорете на въпроса!

Съдържанието, дизайна, структурата и PortalSchetovodstvo.bg материалите принадлежат на Straton и са защитени от Закон за авторското право и сродните му права. Копирането, разпространението и повторното публикуване е строго забранено. За подробности вижте тук. Общи условия.

Подобни статии


Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 
от PortalSchetovodstvo.bg, 07-Февр-2017
» Обнародвания на държавен вестник » Данъчно облагане и такси » Акцизи

Изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Дек-2016
» Обнародвания на държавен вестник » Данъчно облагане и такси » Акцизи

Наредба Н-7 от 19.09. 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС 
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Септ-2016
» Обнародвания на държавен вестник » Данъчно облагане и такси » Акцизи

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Ян-2016
» Обнародвания на държавен вестник » Данъчно облагане и такси » Акцизи