Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Включване на продажба на ел. енергия от фотоволтаична система към дейност като ЕТ

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  Физическо лице е собственик на малка фотоволтаична система, изградена на покривна конструкция на жилищна къща. Частта от произведената електрическа енергия, която не се използва за лични нужди, се предоставя на електроразпределително дружество. Ежемесечно се издава протокол за постъпилата в мрежата ел. енергия, която се заплаща от ЕВН България в банкова сметка. Собствениците на жилищната сграда са семейство без сключен граждански брак, живеещи в условията на съвместно съжителство. Сумите от продажбата на излишната електрическа енергия, постъпила в преносната мрежа, се получават в банковата сметка на единият собственик, който е и едноличен търговец с регистрация по ДДС. Предметът на дейност е търговия, както и извършване на услуги. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, физическото лице, извършващо стопанска дейност, формира облагаем доход, който се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ. Възможно ли е физическото лице да включи документално в собствеността на едноличния търговец изградената фотоволтаична система и да отчита съответни приходи от продажба на ел. енергия в определена счетоводна сметка заедно с останалите приходи от търговска и друга осъществявана дейност, при положение, че са в режим на съсобственост? При включване на изградената система, следва ли да се спазват разпоредбите на чл. 27, ал. 3 от ЗДДФЛ и при изключването и да бъде отчетена продажба по пазарни цени? Какви са признатите разходи от осъществяваната дейност, свързана с продажбата на ел. енергия? Необходимо ли е да се подава ГДД на основание чл. 50 от ЗДДФЛ и от другия собственик на жилищната сграда с пропорционално отчитане на приходите от продажба на ел. енергия?

  Отговор:
  В приложимото данъчно законодателство са регламентирани редът и начинът на използване на личното имущество на физическото лице за дейност като едноличен търговец (ЕТ). За целта следва да се приложат разпоредбите на чл. 27 от ЗДДФЛ. Съгласно изискванията на ал. 1 от чл. 27, за да се включи в имуществото на едноличния търговец движими и недвижими вещи, то същите следва да са такива придобити от самото физическо лице, които:
  1) Не са в режим на съсобственост, или
  2) Са в режим съпружеска имуществена общност.

  Тоест от казаното по-горе можем да заключим, че ако някоя движима и/или недвижима вещ е притежавана от няколко лица и в резултат на това тя е в режим на съсобственост, същата не може да се включи в имуществото на едноличния търговец. Единственото изключение съответната вещ да е в режим на съсобственост и съответно да може да се включи в имуществото на едноличния търговец е същата да бъде в режим на съпружеска имуществена общност.

  Съгласно чл. 21, ал. 1 от Семейния кодекс, съпружеската имуществена общност представлява вещни права, които са придобити от двамата съпрузи, които имат сключен брак. Тоест съпружеска имуществена общност не е налице, когато липсва брак и съответно двете лица не са съпрузи. Във Вашия случай твърдите, че между Вас и лицето с което съжителствате, няма сключен граждански брак по смисъла на чл. 4 от Семейния кодекс, поради което последиците, които се свързват с брака, в т.ч. и семейната имуществена общност, не мога да възникнат.

  Ето защо за да може да включите конкретното имущество (фотоволтаичната система) без да встъпвате в граждански брак с лицето, с което съжителствате, то Вие следва да бъдете единствения му собственик и за целта следва да закупите (придобиете) идеалната част от него, която в момента е собственост на друго физическо лице, с което живеете в условията на съвместно съжителство.

  Включеното имущество на едноличния търговец при спазване на изискванията на чл. 27, ал. 1 от ЗДДФЛ, които разгледахме по-горе, първоначално следва да се оцени в счетоводството на ЕТ по документално доказаната цена на придобиване. Ако впоследствие същата вещ бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице - собственик, за данъчни цели чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ приема, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена. Ето защо то следва да включи в облагаемия си доход като едноличен търговец разликата между тази пазарна цена и данъчната амортизируема стойност на вещта, при все че същата представлява данъчен амортизируем актив по смисъла на чл. 48 от ЗКПО[1].

  Признатите разходи от осъществяваната дейност, свързана с продажбата на ел. енергия, са тези документално обосновани разходи, които са присъщи на осъществяваната търговска дейност. Тоест тук може да се включат разходите по ремонт и/или подобрение на фотоволтаичната система, разходи за амортизации, дължимата такса за достъп на производители на съответното електроразпределително дружество, разходите, свързани с текущото обслужване на дейността и всеки друг разход, който пряко се отнася до извършваната конкретна независима икономическа дейност, в т.ч. и административни разходи като счетоводно и правно обслужване, реклама, командировки, охрана, наеми и т.н.

  Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ подава само онова физическо лице, което е образувало предприятието на ЕТ, посредством което се осъществява независимата икономическа дейност. В хипотезата, при която в имуществото на предприятието на едноличния търговец се включи вещ, която представлява семейна имуществена общност (тоест налице е и сключен граждански брак между съпрузите), следва да се знае че чл. 24, ал. 2 от Семейния кодекс допуска управлението на общото имущество да се извършва самостоятелно от всеки един от съпрузите. Ето защо ако само единият съпруг, образувал предприятие на едноличен търговец управлява съответното имущество, то тогава само то ще бъде данъчно задължено лице и съответно само то следва да декларира доходите си в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.


  ________________________________

  [1]  Данъчни амортизируеми активи са:
  1. данъчните дълготрайни материални активи;
  2. данъчните дълготрайни нематериални активи;
  3. инвестиционните имоти, с изключение на земята;
  4. последващите разходи по чл. 64;
  5. разходите за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост по чл. 69а, ал. 3.

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x