Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Указания за попълване на Интрастат декларации - актуализирана версия

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg
  Идентификационни данни
  Идентификационните данни се попълват, когато декларацията се подава чрез xml файл съдържащ декларация (съобщение INSTAT). В случаите, при които декларацията се попълва ръчно или данните се зареждат от xml файл с транзакции (съобщение INTRANS) в режим онлайн в електронните услуги на НАП, идентификационните данни автоматично се генерират от системата.

  При онлайн изготвяне на декларация ръчно се попълват полетата референтен период и поток, съответно вътресъюзен внос или вътресъюзен износ, за които се изготвя декларацията. Другите идентификационни данни се зареждат автоматично от системата.
   
  Интрастат оператор / Идентификационен номер
  Посочва се идентификационен код на физическо или юридическо лице на Интрастат оператора.
   
  Наименование (фирма), име на Интрастат оператора
  Посочват се имената на Интрастат оператора или фирмата (наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва).

  Пълномощник
  Идентификационен код на упълномощеното лице (физическо или юридическо лице);
   
  Името на пълномощника на Интрастат оператора за предоставяне на Интрастат декларации
   
  Наименование на пълномощника:
  Посочват се имената на пълномощника или фирмата (наименованието, под което дружеството или едноличния търговец упражнява занятието си и се подписва).
   
  Име и телефонен номер на лицето, изготвило декларацията
  Посочват се името и телефонен номер за контакт  на лицето, което е изготвило декларацията.

  Референтен период
  Попълва се  календарния месец и годината, за които се подава декларацията.
   
  Общ брой на записите
  Декларира се общия брой записи в декларацията, които са попълнени.
   
  Обща сума на декларирани стойности
  Декларира  се общата сума на всички декларирани стойности от колона 13 в декларацията за вътресъюзен износ или колона 12 в декларацията за вътресъюзен внос.
   
  Обща сума на статистически стойности
  Декларира се общата сума на всички декларирани статистически стойности от колона 14 в декларацията за вътресъюзен износ или колона 13 в декларацията за вътресъюзен внос.
   
  Полета с търговски данни
   
  Пореден номер
  Автоматично се генерира поредния номер на записа, който се попълва.

  Код на стока
  Стоките се класифицират съгласно Комбинирана номенклатура (КН) за съответната календарна година, чрез използване на осемзначни цифрови кодове, съответстващи на продуктовото описание на стоката. Всяка година номенклатурата се актуализира на европейско ниво и е общовалидна за всички държави. Препоръчително е да се изтегли от външния портал на НАП актуализираната КН за съответната година.

  Определящо при търсене на стоковия код е видът на материала, от който е направена стоката. Преди да се избере конкретния стоков код на 8-значно ниво, е необходимо да се сравнят вида и характеристиките на стоката като се проследи на различните нива на детайлност съотнетно 2, 4 и 6 знака.
   
  НОВО ПОЛЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ВЪТРЕСЪЮЗЕН ИЗНОС! 
  VIN (VAT identification number) ДДС идентификационния номер на партньора в ЕС се декларира само в декларациите за вътресъюзен износ. Той се валидира от системата и трябва да е коректно попълнен.

  Декларирането на VIN номер на партньора е задължително, с изключение на следните случаи:
  - при код за естество на сделката „1.2.“ (дистанционни продажби и физически лица, нерегистрирани по ЗДДС ),
  - при продажби на стоки на юридическо лице, нерегистрирано за целите на ЗДДС в ЕС, или
  - в случаите, при които не е известен VIN номера на партньора, в държавата – членка, в която физически пристига стоката.
   
  Можете да проверите валидността на VIN номера на следния адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
   
  При следните съобщения за грешка:
  1. „Некоректно попълнен VIN на партньора. Моля, попълнете коректен VIN номер или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт  с дирекция „Интрастат“ 
  2. „Ако вида на сделката е 1.2 Дистанционни продажби полето VIN номер на партньора следва да е празно! Моля, проверете коректно ли сте попълнили полето Вид на сделката!“
  3. „Попълненият VIN номер е български!“.  В случай, че декларирания ID e коректно попълнен, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
  4. „Непопълнено поле VIN на партньора. Моля, попълнете полето VIN номер, или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“, действията, които се предприемат:
  · в случай, че сте допуснали грешка, следва да подадете нова месечна декларация, в която грешките са коригирани.
  · нямате грешка в полето „VIN номер на партньора“ при описаните съобщения за грешка и разполагате с документи, потвърждаващи коректността на декларираните данни, моля обърнете се към дирекция „Интрастат“ в ЦУ на НАП, като изпратите имейл на електронните адреси, посочени на официалната страница на НАП, в рубриката Интрастат.

  Държава членка - партньор при вътресъюзен внос
  Държава членка партньор при вътресъюзен внос е държавата-членка, дефинирана по нейната статистическа територия, от която стоките се изпращат до дестинация в друга държава-членка на ЕС. Попълва се в декларацията за вътресъюзен внос в съответствие с действащата Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика както следва:  
   
  Държава от ЕС Буквен код
  Австрия АТ
  Белгия
  XI – за Северна Ирландия XI
  Останалата част на Великобритания без Северна Ирландия. XU
  Германия DE
  Гърция GR
  Дания DK
  Ейре (Ирландия) IE
  Естония EE
  Испания ES
  Италия IT
  Латвия LV
  Литва LT
  Люксембург LU
  Кралство Нидерландия (Холандия) NL
  Кипър CY
  Кралство Швеция SE
  Малта MT
  Полша PL
  Португалия PT
  Словакия SK
  Румъния RO
  Словения SI
  Унгария HU
  Финландия FI
  Франция FR
  Чехия CZ
   
  Държава членка - партньор при вътресъюзен износ
  Държава членка партньор при вътресъюзен износ е държавата-членка, за която са предназначени стоките. Попълва се в декларацията за вътресъюзен износ в съответствие с действащата Геономенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската  статистика (виж таблицата за Държава членка -партньор при вътресъюзен внос). 
   
  Държава на произход
  Попълва се в декларацията за вътресъюзен внос и износ. Посочва се кода на държавата, от която стоките са придобити или произведени. Когато в производството на една стока са ангажирани повече от една страна, като държава на произход се посочва страната, в която е формирана над 50% от стойността на стоката или държавата, където е извършена най-съществената обработка на стоката довела до промяна на нейната характеристика. Код на държава на произход може да бъде кодът на всяка държава от действащата номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика. 
   
  Естество на сделката
  Естество на сделката означава различните характеристики (покупка/продажба, преработка по  договор и др.), необходими за разграничаване на една сделка от друга.
   
  Класификатор на естеството на сделката
  А В
  1. Сделки, включващи действителна промяна на собствеността с финансова компенсация 1. Незабавна продажба/покупка, с изключение на пряка търговия със/от частни потребители
  2. Пряка търговия със/от частни потребители (вкл. дистанционни продажби)
  2. Връщане и замяна на стоките безплатно след регистрирането на първоначалната сделка 1. Връщане на стоки
  2. Замяна на върнати стоки
  3. Замяна (например в гаранционен срок) на стоки, които не са били върнати
  3. Сделки, включващи планирана промяна на собствеността или промяна на собствеността без финансова компенсация 1. Движения към/от склад (с изключение на стоки, складирани до поискване от клиента и на консигнация)
  2. Доставка за продажба след одобрение или след изпробване (включително стоки, складирани до поискване от клиента и на консигнация)
  3. Финансов лизинг
  4. Сделки, включващи прехвърляне на собственост без финансова компенсация
  4. Сделки с цел преработка по договор (без промяна на собствеността) 1. Стоки, които се очаква да бъдат върнати в първоначалната държава членка/държава на износ
  2. Стоки, които не се очаква да бъдат върнати в първоначалната държава членка/държава на износ
  5. Сделки след преработка по договор (без промяна на собствеността) 1. Стоки, които са върнати в първоначалната държава членка/държава на износ
  2. Стоки, които не са върнати в първоначалната държава членка/държава на износ
  6. Специфични сделки, записвани за национални цели  
  7. Сделки с оглед/след митническото оформяне (без промяна на собствеността, във връзка със стоки в привиден внос или износ) 1. Допускане на стоки за свободно обращение в държава членка с последващ износ за друга държава членка
  2. Транспортиране на стоки от една държава членка до друга държава членка с цел поставяне на стоките под митнически режим износ
  8. Сделки, включващи доставка на строителни материали и техническо оборудване по договор за общи строителни дейности или строителство на съоръжения, за които не е необходимо отделно фактуриране на стоките, а се издава фактура за целия договор  
  9. Други сделки, които не могат да бъдат класифицирани под други кодове 1. Наемане, заем, оперативен лизинг за повече от 24 месеца
  9. Друго
   
  Кодове 4 и 5 включват операции (трансформация, строителство, монтаж, подобрения, обновления  и други) с цел производството на ново или реално подобрено изделие. При използване на кодове 41 и 51, с които се отразяват транзакции, свързани с връщане на стоките след преработка (при задължение за деклариране и за вътресъюзен износ) в първоначалната държава на изпращане („4.1.“, „5.1.“) или кодове „4.2.“ и „5.2.“ се отразяват стоки, предназначени за държава, различна от първоначалната.
  Сделките под код 8 включват само стоки, които не се фактурират поотделно, но за които е направена фактура покриваща общата събирателна стойност. Когато случаят е различен, сделката трябва да се записва под код 1.
   
  Условия на доставка
  Условията на доставка са част от търговския договор, които определят задълженията на продавача и купувача (транспорт, застраховка и други такси по товара на стоката) в съответствие с Incoterms на Международната търговска камара 2020 г. 
   
  Термин За продавача За купувача Транспорт
  EXW - франко завод (уговорено място) Поставя стоката на разположение на купувача в своите помещения Понася всички разноски и рискове, свързани с товаренето и превозването на стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначение, вкл. и митническите формалности при износ, транзит и внос Всички видове
  FCA - франко превозвача (уговорено място) Осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоката на превозвача Сключва договора с превозвача, заплаща транспортните разходи и застрахователната премия, както и всички транзитни и импортни митнически формалности Всички видове
  FAS - франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване) Доставя стоките по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и освобождава стоките за износ Сключва договора с превозвача и поема всички разходи и рискове от момента на предаването им по протежение на кораба. Поема всички транзитни и импортни митнически формалности По море или вътрешен воден път
  FOB - франко борд (уговорено пристанище за натоварване) Доставя стоките на борда на кораба и осигурява приемането им без забележки, освобождава стоките за износ, заплаща експортните такси и разходите за натоварване, ако същите не са включени в навлото Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, застрахователната премия и разходите по разтоварването на стоките и всички транзитни и импортни митнически формалности По море или вътрешен воден път
  CFR - стойност и навло (уговорено пристанище в место-назначението) Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ, доставя ги на борда и снабдява купувача с фактура или чист коносамент, заплаща навлото и товаренето Поема всички разходи и рискове от момента на разтоварване, вкл. самото разтоварване, урежда всички митнически формалности по транзита и вноса на стоките По море или вътрешен воден път
  CIF - стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в место-назначението) Като при CFR, с допълнението, че заплаща застрахователна премия (с минимално покритие) и предава полицата по нея на купувача След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща разтоварните разходи и всички транзитни и импортни митнически формалности По море или вътрешен воден път
  CPT - превоз платен до (уговорено място в место-назначението) Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, освобождава стоката за износ, предава я на превозвача и урежда евентуални митнически формалности по транзита Поема върху себе си всички рискове от загуби, липси или повреди на стоките, след предаването им на превозвача. Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. разходите по разтоварването Всички видове, вкл. комбиниран
  CIP - превоз и застраховка платени до (уговорено място в место-назначението) Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и застрахователната премия, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача. Поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката, вкл. транзитни митнически формалности След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разноски по вноса, но да има предвид, че продавача е длъжен да направи застраховка само с минимално покритие Всички видове, вкл. комбиниран
  DPU (Delivered at Place Unloaded) - доставено на уговорено място за разтоварване
  DPU заменя DAT
  Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на уговореният терминал, вкл. и за транзит и разтоварване След получаване на съответните документи, приема стоката и заплаща всички разноски по вноса на стоката Най-често сухопътен, но може и за другите
  DAP (Delivered at Place) - доставено на място (уговорено место-назначение)
  DAP заменя DAF, DDU
  Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката в уговореното местоназначение, вкл. и евентуалните транзитни митнически формалности Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. и за разтоварване на стоките Всички видове
  DDP - доставено мито платено (уговорено място в место-назначението) Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място, урежда застраховката и митническите формалности по износа, транзита и вноса, заплаща дължимите вносни митни сборове в страната на вноса Приема стоката след обмитяването й от страна на продавача Всички видове
   
  Вид транспорт
  Видът на транспорта се определя от активните средства за транспортиране, чрез които се предполага, че стоките ще напуснат статистическата територия на държава-членка при вътресъюзен износ, или активните средства за транспортиране, чрез които се предполага, че стоките ще влязат на статистическата територия на държава-членка при вътресъюзен внос.     
                   
  Класификатор  на вида на транспорта
  Вид транспорт Код
  Морски транспорт 1
  ЖП транспорт 2
  Шосеен транспорт 3
  Въздушен транспорт 4
  Пощенска пратка 5
  Фиксирани транспортни инсталации 7
  Речен транспорт 8
  На собствен ход 9
   
  Код 7 включва електропроводи и тръбопроводи и е допустим само за пренос на електроенергия, газ и нефт. 
  Код 9 може да се използва само за стоки, които могат да се придвижват на собствен ход- кораби, самолети, моторни превозни средства и др.
  Код 5 се декларира за пратки с Български пощи.
   
  Националност на транспортното средство
  Посочва се 2-значния буквен код на държавата, чийто превозвач е използван за транспортиране на стоката. Посоченият код се избира от Геономенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика. 
   
  Регион на произход/Регион на потребление
  Определят се в съответствие с териториалната единица, където са произведени или потребени стоките. Номенклатурата съдържа 28-те области, според административно-териториалното деление на България (3-буквен код съгласно номенклатура ЕКАТТЕ):
  а) Регион на произход при вътресъюзен износ е регионът в България, където стоките са били произведени или построени, сглобени, преработени, ремонтирани или поддържани и откъдето стоките са били експедирани;
  б) Регион на потребление при вътресъюзен внос е регионът в България където стоките са били доставени и ще бъдат консумирани или построени, сглобени, преработени, ремонтирани или поддържани;
   
  Таблица на административните области и техните кодове (по ЕКАТТЕ)
   
  КОД НАИМЕНОВАНИЕ
  BLG Благоевград
  BGS Бургас
  VAR Варна
  VTR Велико Търново
  VID Видин
  VRC Враца
  GAB Габрово
  DOB Добрич
  KRZ Кърджали
  KNL Кюстендил
  LOV Ловеч
  MON Монтана
  PAZ Пазарджик
  PER Перник
  PVN Плевен
  PDV Пловдив
  RAZ Разград
  RSE Русе
  SLS Силистра
  SLV Сливен
  SML Смолян
  SOF София (столица)
  SFO София
  SZR Стара Загора
  TGV Търговище
  HKV Хасково
  SHU Шумен
  JAM Ямбол
  XXX Цялата страна
  ZZZ Региона на произход не е български
  ХХХ се използва за стоки, които се произвеждат/потребяват  в цялата страна. Кодът се изписва на латиница.
  ZZZ се използва за деклариране на стоки с чужд произход

  Нето тегло
  Представлява нетното тегло на стоката, като се посочва в положително число в килограми.

  Количество в допълнителна мерна единица
  Допълнителна мярка се попълва само за стоките, за които се изискват данни за попълването й, съгласно Комбинираната номенклатура. Декларира се като положително число (в цяло или дробно число) в посочената в номенклатурата допълнителна мерна единица – литри, метри, бройки, чифтове и т.н. Необходимо е да се извърши проверка на кодовете, които се използват, тъй като има актуализирани кодове в Комбинирана номенклатура за всяка календарна година.

  При деклариране на данни за нето тегло и количество в допълнителна мерна единица, които са извън допустимите диапазони, декларацията не се приема и протокола е със статус „С“ и вид на  грешката:

  "Съотношението „Нето тегло в кг“/„Количество по доп. мярка“ е извън допустимия диапазон (минимум-максимум) определен от НАП за нето тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка за стока с попълнения код в поле „Код на стока“.

  „Съотношението „Нето тегло в кг“/„Количество по доп. мярка“ е извън допустимия диапазон (минимум-максимум) определен в Комбинираната номенклатура за нето тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка за стока с попълнения код в поле „Код на стока“.

  Повече информация за действията, които следва да предприемете при Статус С на декларацията и съобщение за описаните видове грешки в декларацията, може да намерите на официалната страница на НАП, рубриката Интрастат, раздел Номенклатури, Действие при съобщение за грешно съотношение между нетно тегло и количеството в допълнителна мерна единица.
   
  Стойност

  За целите на Интрастат, стойност е данъчната основа на доставката без включен данък върху добавената стойност и акциз, определена по реда на ЗДДС, с изключение на някои особени движения и стоки, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на комисията от 30 юли 2020 г.

  Декларира се в цяло положително число в национална валута. Всеки ред от фактурата се попълва на отделен ред в декларацията. Не се допуска обединяване на всички артикули от една фактура под един код.
  При преработка на стоки по договор, когато контрагентът изпраща суровините и материалите за преработка в България и няма прехвърляне на собствеността върху стоките, в този случай се декларира стойността на материалите, която бихме заплатили в случай, че купуваме стоките. При връщане/изпращане на преработената стока, стойността се формира като сума от стойността на вложените материали (от проформа фактурата при вътресъюзен внос) и фактурирания за преработката на изделията труд.

  Статистическа стойност

  Декларира се като цяло положително число в национална валута. Попълва се в случаите, когато Интрастат операторът е надвишил праговете за вътресъюзен износ или вътресъюзен внос, определени със заповед на председателя на НСИ. Ако нямате задължение за деклариране на статистическа стойност, може да не се попълва полето. Статистическа стойност при вътресъюзен износ е по цени FOB (не включва транспортни разходи и застраховки извън границата на страната), а при вътресъюзен внос е по цени CIF (включва транспортни разходи и застраховки до границата на страната). Съотношението между полетата “стойност” и “статистическа стойност” се определя в зависимост от условията на доставка за съответната сделка и търговски поток.

  При попълването на статистическата стойност, следва да се спазват следните правила:

  При вътресъюзен износ:
  Ако условията на доставка са от тип FOB (т.е EXW, FOB, FAS, FCA) полето „статистическа стойност” трябва да е по-голямо или равно на полето ”стойност”, тъй като във полето ”стойност” не са включени разходите за транспорт и застраховка на стоката;
  - Ако условията на доставка са от тип CIF (т.е CFR, CIF, CPT, CIP, DAP и DPU) от полето ”стойност” трябва да се извадят разходите за транспорт и застраховка на стоката. В този случай полето „статистическа стойност” трябва да е по-малко или равно от полето ”стойност”.
  При вътресъюзен внос:
  Ако условията на доставка са от тип CIF (т.е CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU) полето „статистическа стойност” трябва да е равно или по-малко от полето ”стойност”, тъй като в полето ”стойност” са включени разходите за транспорт и застраховка на стоката;
   
  Ако условията на доставка са от тип FOB (т.е EXW, FOB, FAS, FCA) към полето ”стойност” трябва да се добавят разходите за транспорт и застраховка на стоката. В този случай полето „статистическа стойност” трябва да е по-голямо от полето ”стойност.”
   
  Видове особени движения или стоки:
  1. Видовете данни за опростено деклариране на „Плавателни съдове и въздухоплавателни средства“:
  - Код на стока от  глава 89 от КН;
  - Държава членка партньор; 
  Полето нето тегло в кг е опционално за следните кодове от групата: 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 22 10, 8903 23 10, 8903 32 10, 8903 33 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 20 00, 8905 90 10, 8906 10 00, 8906 90 10;
  - количество в допълнителна  мерна единица;
  - естество  на сделката;
  - статистическа стойност
   
  2. Видовете данни за опростено деклариране на вътресъюзен износ на стоки, доставяни до плавателни съдове и ВС:
  - кодове по КН 9930 (от 1 до 24  глава от КН) за храни и напитки;
  - от 9930 (27  глава от КН) ) - за горива ;
  - от 9930 (от 28 до 97 Глава от КН) за всички останали стоки; 
  - държава членка партньор;
  - нето тегло задължително само за стоките от глава 27;
  - стойност
   
  3. Видовете данни за опростено деклариране на „Стоки, доставяни до съоръжения в морето“:
  - кодове по КН 9931 (от 1 до 24  глава от КН) за храни и напитки;
  - от 9931 (27  глава от КН) за горива;
  - от 9931 (от 28 до 97 глава от КН)  за всички останали стоки;
  - държава - членка партньор;
  - нето тегло (задължително  само за стоките от глава 27);
  - стойност.
   
  4. Съгласно Заповед на председателя на Националния статистически институт за ежегодното определяне на праговете за деклариране по система Интрастат и видовете данни е въведен праг за единични сделки с ниска стойност. Видовете данни, които се декларират с опростен код в транзакцията, при  които стойността не надвишава 390 лв. са следните:
  - код на стоката 9950 00 00 за опростено деклариране;
  - държава - членка партньор;
  - стойност на стоката.

  Единични сделки с ниска стойност, могат да се декларират и се отнасят за транзакции, които са обект на една фактура.
   
  5. Видовете данни за опростено деклариране на резервни части за моторни превозни средства (МПС) и въздухоплавателни средства (ВС) са  както следва:
  - код на стока за моторни превозни средства - 9990 8700 и самолети - 9990 8800;
  - нето тегло;
  - държава-членка партньор;
  - стойност
   
  6. „Промишлен завод“, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията е комбинация от машини, апаратура, оборудване, съоръжения, инструменти и материали, които заедно съставляват мащабни стационарни единици, произвеждащи стоки или предоставящи услуги.
  Терминът „компонентна част“ се отнася до доставка за промишлен завод, състояща се от стоки, всички от които са обхванати от една и съща глава от Комбинираната номенклатура за съответния референтен период при условие че общата статистическа стойност на нов промишлен завод превишава 3 милиона евро.
  При деклариране на компонентни части за промишлен завод се посочват следните данни:
  Стоките се декларират по КН. Кодовете  за опростено деклариране на компонентните части за промишлен завод, се образуват по следния начин:
  - код на стоката;
  - първите 4-цифри от кода са 9880;
  - петата и шестата цифра отговарят на главата на КН към която принадлежат стоките от конкретната доставка;
  - седмата и осмата цифра са 0;
  - вътресъюзен внос и износ;
  - референтен период;
  - държава на изпращане при  осъществен вътресъюзен внос, съответно държава на пристигане в случай на осъществен вътресъюзен износ;
  - стойност;
  - статистическа стойност.
  Интрастат операторите могат да използват кодовете за опростено деклариране на резервни части  за МПС И въздухоплавателни средства, и промишлен завод след подадено искане и получено разрешение от изпълнителният директор на НАП или упълномощено от него лице.
   
    7. При декларирането на електричество и газ се посочват следните данни:
  - референтен период;
  - код на стоката съгласно Комбинираната номенклатура- 27160000 и 27112100;
  - естество на сделката;
  - условия на доставка;
  - количество в допълнителна мерна единица - количеството се посочва по допълнителна мерна единица съгласно КН;
  - държава - членка партньор
  - стойност.
   
  източник: nra.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x