Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Счетоводни записвания за платени такси във връзка със заявка за марка в патентно ведомство

  Силвия Динова Отговор, предоставен от
  Силвия Динова
  на 23 Март 2022
  Въпрос:
  ➤ Къща за гости подава заявка за марка в патентно ведомство, която е свързана с безвъзмездни средства, отпускани от Фонд за МСП. Дружеството заплаща следните такси: такса за заявяване на и експертиза до 3 класа - 520.00 лв. и такса за издаване на свидетелство - 50.00 лв. Съгласно решението за отпускане на безвъзмездни средства за извършване на дейност са възстановени 259.10 лв. Какви биха били счетоводните записвания при тази ситуация и следва ли да се заприходи марката в гр. 21?

  Отговор:
  Къщата за гости извършва разходи, които допускаме, че са над стойностния праг за признаване на нетекущи активи, 500 лв. Общата сума на заплатените такси е 570 лв. Също така би трябвало къщата да очаква икономическа изгода от актива търговска марка в бъдеще. Следователно, направените разходи могат да се напитализират в стойността на нематериален актив, отговорящ на определението за такъв съгласно СС 38 „Нематериални активи".
   
  Източник, СС 38 „Нематериални активи", т.2: „ Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:
  а) нямат физическа субстанция, въпреки че:
  - могат да се съдържат във физическа субстанция, или
  - носителят им може да има физическа субстанция;
  б) са със съществено значение при употребата им;
  в) от използването им се очаква икономическа изгода.
   
  Източник, СС 38 „Нематериални активи", т.4: „Външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение."
   
  Къщата за гости има право и е получила 259.10 лв. безвъзмездна помощ, свързана с нематериалния актив. Следователно, тя ще приложи СС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ", за да отчете приход от финансиране.
   
  Счетоводно стойността на нетекущия актив не се коригира. Вместо това безвъзмездното финансиране се отчита като приход за бъдещи периоди и се признава само такава част от него в текущия финансов резултат, която съответства на начина на разпределяне на разходите за амортизация във времето.
  Дт 211 Нематериални активи                                       570 лв.
               Кт 503 Разплащателна сметка в лв.                                         570 лв.
   
  Дт 503 Разплащателна сметка в лв.                            259.10 лв.
              Кт 751 Финансиране                                                                 259.10 лв.
   
  Правим допускането, че търговската марка ще се амортизира за 7 години, освен ако няма конкретен срок и тогава взимаме толкова разходи за амортизация и приходи от финансиране за първата година, за целите на примера (Вие можете да го сметнете за точния брой месеци):
  Дт 603 Разходи за амортизация                                   81.43 лв.
              Кт 241 Натрупана амортизация на нематериални активи         81.43 лв.
  Дт  751 Финансиране                                                    37.01 лв.
              Кт 709 Други приходи (ан. приходи от финансиране)               37.01 лв.
   
  Източник, СС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ", т. 3.2.: Правителствените дарения се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг ред на отчитане, което финансиране се признава като приход в текущия период, както следва за:
  а) дарения, свързани с амортизируеми активи - пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението;
   
  В данъчния амортизационен план (ДАП), активът ще бъде включен със стойност, нетно от финансирането, т.е. 310.90 лв.
   
  При допускането за полезен живот през първата година ще имаме:
  - Счетоводни разходи за амортизация – 81.43 лв.
  - Счетоводни приходи от финансиране – 37.01 лв.
  - Данъчни разходи за амортизация – 44.41 лв.
   
  В годишната данъчна декларация ще бъде посочена в увеличение сумата от 81.43 лв., а в намаление - сборът от 37.01 лв. и 44.41 лв. Както се вижда, съгласно ЗКПО е постигната данъчна неутралност, разликата от 0.01 лв. е от закръгление.
   
  Източник: ЗКПО, чл. 68: „Счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели".
   
  С уважение:
   
  Нормативна рамка

  СС 38

  СС 20

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x