Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Регистрация по Интрастат при продажба на стоки в Европа и трети страни

  проф. д-р Любка Ценова Отговор, предоставен от
  проф. д-р Любка Ценова
  Въпрос:
  ➤ Фирмата ни продава стоки в Европа и трети страни. Регистрирани сме по ЗДДС в Нидерландия и България. Регистрирани сме по OSS в България. Логистичният ни партньор и склада ни са в Нидерландия. Тъй като сме достигнали праговете за регистрация по Интрастат и нямаме опит с подаването на подобни декларации имаме следните въпроси: Всички продажби ли влизат в оборота за регистрация? Каква е разликата между прагове за деклариране по система Интрастат и прагове за деклариране на статистическа стойност? Има ли някакъв шаблон, по който да направим декларациите? Тъй като става въпрос за хиляди продажби за малки суми по 100 - 200 евро, едва ли би било оптимално да се въвеждат ръчно. Месечно или на тримесечие се подават? Нещо друго, което да имаме предвид във връзка с Интрастат?

  Отговор:
  „Интрастат" е система, която има за цел да обмени информация между отделните страни-членки на ЕС и да създаде статистика във връзка с вътреобщностните пристигания и изпращания на стоки. За целите на Интрастат понятията „внос” и „износ” на стоки са заменени с понятията „придобивания” и „изпращания” на стоки. Придобиванията на стоки включват всички движения на стоки от територията на друга държава-членка на ЕС до територията на България, а изпращанията - всички движения на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка на ЕС. Двете понятия се отъждествяват с данъчните понятия „Вътреобщностно придобиване (ВОП)” и „Вътреобщностна доставка (ВОД)”.  
   
  Въпрос: Всички продажби ли влизат в оборота за регистрация?

  Отговор: В обхвата на системата Интрастат влизат всички общностни стоки, които отговарят на следните условия:
  - Стоки, изцяло добити/ произведени на територията на ЕС
  - Стоки, внесени от трета страна, които са преминали в митнически режим „допускане за свободно обращение", т.е. такива, които са признати за съюзни стоки;
  - Стоки, произведени на територията на ЕС от стоки, посочени в предходните две точки.

  Внимание: НАП уведомява Интрастат операторите за възникнали годишни или определени текущи задължения по системата Интрастат.
   
  Въпрос: Кои лица имат задължение да подават декларация по Интрастат?

  Отговор:
   
  Лицата, които са задължени да подават Интрастат декларации, се наричат Интрастат оператори. Това са лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност, които извършват търговия с общностни стоки, които са достигнали определения за годината оборот за пристигания и/ или изпращания. Оборотите за всяка следваща календарна година се определят със заповед на Председателя на Националния статистически институт (НСИ) и се публикуват най-късно до 31 октомври на текущата година. Праговете за пристиганията и изпращанията са различни и независими един от друг. Важно! Задължението за деклариране на вътреобщностни изпращания не означава задължително задължение за деклариране на вътреобщностни придобивания и обратното.
   
  Праговете за деклариране за 2022 г. съгласно Заповед РД - 05 - 583/18.10.2021г. на Председателя на НСИ са:
  - За вътресъюзен внос (пристигания) - 520 000 лв.
  - За вътресъюзен износ (изпращания) - 780 000 лв.
   
  Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2022 г. са:
  - За вътресъюзен внос (пристигания) – 8 400 000 лв.
  - За вътресъюзен износ (изпращания) - 18 600 000 лв.
   
  Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 390 лв. 
   
  Въпрос: Каква е разликата между прагове за деклариране по система Интрастат и прагове за деклариране на статистическа стойност?
   
  Отговор:

  Интрастат  служи за обмен на информация между отделните страни-членки на ЕС, относно оборота на извършените ВОД и ВОП в ЕС. Статистическа стойност е стойността на стоката, изчислена до държавната граница на Република България, и включва допълнителните разходи за транспорт и застраховка на територията на Република България - в случай на изпращане, или на територията извън Република България - в случай на пристигане, т.е. служи за вътрешна информация за целите на статистиката у нас. 
   
  Въпрос: Има ли някакъв шаблон, по който да направим декларациите? Тъй като става въпрос за хиляди продажби за малки суми по 100 - 200 евро, едва ли би било оптимално да се въвеждат ръчно.

  Отговор: НАП изготвя образци на Интрастат декларации и други документи по прилагане на система Интрастат и указания за тяхното попълване,  които публикува на страницата си. Документите за следващата календарна година се публикуват до 15 декември на текущата година на Интернет сайта на НАП и следва да се следи за промени на страницата на НАП.

  Важно!  Съществуват два  вида Интрастат декларации: декларация за изпращания и декларация за пристигания. Те се попълват отделно.

  Какви данни се съдържат в Интрастат декларациите?

  Интрастат декларацията съдържа две групи данни: идентификационни данни и търговски данни. Към идентификационните данни и Интрастат декларацията се отнасят: 
  1. типът на декларацията - месечна или коригираща;
  2. търговският поток, за който се отнасят данните - за вътрешнообщностни пристигания или изпращания;
  3. името/ наименованието (фирмата) на Интрастат оператора;
  4.единният идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер или личен номер на чужденец на Интрастат оператора, или служебен номер на Националната агенция за приходите;
  5. единният идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер или личен номер на чужденец на упълномощеното лице, или служебен номер на Националната агенция за приходите;
  6. референтният период - година и месец;
  7. общият брой на записите с търговски данни;
  8. общата стойност на декларираните пристигания/ изпращания в декларацията;
  9. общата статистическа стойност на декларираните пристигания/ изпращания в декларацията, когато тази стойност се декларира;
  10. името и телефонът на лицето, съставило декларацията.
   
  Към търговски данни на Интрастат декларацията  се отнасят: 
  а) идентификационен номер на Интрастат оператора;
  б) референтен период;
  в) поток (пристигания /изпращания);
  г) код на стоките;
  д) партнираща държава членка;
  е) стойност на стоките;
  ж) количество на стоките;
  з) вид на сделката;
   
  Внимание! Ако за съответната година ще се изискват допълнителни данни, по смисъла на чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004 те се определят и обнародват в "Държавен вестник" със заповед на председателя на Националния статистически институт на основание чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.
   
  Задължителните реквизити на Интрастат декларациите, които трябва да се попълват са:
  - Специален 8-цифрен код на стоката по Комбинираната номенклатура за съответната година;
  - Държава членка на пристигане (изпращане);
  - Страна на произход;
  - Вид на сделката – окончателна продажба (покупка), връщане на стоки, замяна, финансов лизинг и др.;
  - Условия на доставка, т.е. какво се включва в цената (транспорт, застраховки, навло и т.н.);
  - Вид транспорт – шосеен, железопътен, въздушен, воден и т.н.;
  - Националност на транспортното средство;
  - Регион на произход (потребление);
  - Нето тегло в килограми;
  - Количество по допълнителна мярка, ако такава е указана в Комбинираната номенклатура за съответната година;
  - Стойност в лева;
  - Статистическа стойност в лева, ако такава е необходима за съответния вид стоки;
  - Към декларацията за изпращания от началото на 2022 г. е добавено и ново поле – VIN номер на партньора. Този номер всъщност представлява индивидуален идентификационен номер, определен на оператора партньор в държавата членка на внос.

  Важно! В Интрастат декларациите не може да има отрицателни стойности. Ако е получено кредитно известие, то не се отразява със знак минус в декларацията за текущия месец, а се коригира стойността на сумата в предходната декларация, в която е била декларирана стоката. Бонусите, свързани с декларираните стоки, не се посочват в декларациите.

  Въпрос: Месечно или на тримесечие се подават?

  Отговор:

  Има два вида задължение за подаване на Интрастат декларации – текущо /месечно/  и годишно.

  Каква декларация ще подавате зависи от момента на възникване на възникване на задължението за деклариране. Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос (пристигания) и износ (изпращания) за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки (вътресъюзна търговия) за този търговски поток през предходната година надхвърли съответния праг за дадената година.

  Месечното /текущото/ задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос (пристигания) и износ (изпращания) през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение до момента и в рамките на годината обемът на вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за съответната година. Т.е. лицето  достига обемите според заповедта на Председателя на НСИ  в определен месец на текущата година. В тази случай срокът за подаването на първата  Интрастат декларация е до 20-то число на месеца, следващ месеца, в който е достигнат оборота, от който възниква задължението  за декларирате. Всички следващи декларации за текущата година следва да подавате до 14-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

  Извод! Месечното /текущото/ задължение за подаване на Интрастат декларации възниква, когато Вие достигнете определения в заповедта  на Председателя на НСИ оборот в рамките на годината. В този случай сте длъжни да подадете Интрастат декларации от месеца на достигане на оборота до края на годината. От следващата година ще подавате само годишна Интраста декларация.

  Важно! Неподаването, подаването със закъснение или подаването на невярна Интрастат декларация се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000лв. За повторно или системно нарушение на тази разпоредба наказанията са съответно в двоен и троен размер.
   
  Въпрос: Нещо друго, което да имаме предвид във връзка с Интрастат.

  Отговор:

  В предходните отговори се съдържа и допълнителна информация, която ще Ви е необходима, съгласно Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система Интрастат, обн. ДВ, бр. 3 от 2008г., … послд. изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г.
   
  С уважение:


  Нормативна рамка

  Наредба Н-4

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x