Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Публикуване на счетоводен баланс в Търговския регистър без приложение

Христо Досев Отговор, предоставен от
Христо Досев
на 02 Септ 2020
Въпрос:

Дружество А ЕООД прилага НСС. Към 31.12.2019 г. средната численост на персонала е 14 служители, балансовата стойност на активите е 1 800 000 лв., нетните приходи от продажби са 2 300 000 лв. Дружеството не е част от група предприятия и не отговаря на изискванията за независим финансов одит. Може ли дружеството да публикува САМО Счетоводен баланс в Търговския регистър БЕЗ приложение? Ако трябва да се публикува приложението съдържа информацията, посочена в СС1 24.1, или друга?

СС 1 Приложение

24.1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Приложението към финансовия отчет е подробно описание и анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци. Описанието и анализът на информацията се представя по ред, съответстващ на разделите, групите и статиите в баланса и отчета за приходите и разходите.

24.2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освен оповестяванията, изисквани от Закона за счетоводството, от този и от останалите счетоводни стандарти, в приложението допълнително се оповестяват:

а) информация за счетоводната политика, която е прилагана при съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна се оповестяват причините за нея;

б) в случай че нетекущите (дълготрайните) активи са признати в баланса по преоценена стойност, в табличен вид се оповестява:

аа) изменението на резерва от преоценка в рамките на отчетния период заедно с обяснение за данъчното третиране на разликите от преоценка, както и

бб) балансовата сума, която би била призната, ако нетекущите (дълготрайните) активи не са били преоценени;

в) в случай че активи, различни от финансови инструменти, се оценяват по справедлива стойност, се оповестяват:

аа) използваните методи и техники за оценка, когато за дадения актив няма активен пазар;

бб) за всяка категория активи, различни от финансови инструменти, се оповестява справедливата стойност и разликите от промените в оценката на стойността, отчетени като текущи приходи или разходи, или като резерви от преоценка;

вв) таблица, показваща изменението на резерва от оценяване по справедлива стойност в рамките на отчетния период;

г) размерът на всички условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса; задълженията, свързани с пенсии, и задълженията към свързани или асоциирани предприятия се посочват отделно;

д) размерът на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление, като се посочват лихвеният процент, основните условия и върнатите суми или отписаните суми, както и задълженията, поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с посочване на общата сума за всяка категория;

е) информация за размера и характера на отчетените приходи или разходи, които са с особено голям размер или обхват;

ж) сумата на задълженията в счетоводния баланс, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години; информацията се посочва общо за раздел Задължения и поотделно за всяка статия от него;

з) сумата на задълженията в счетоводния баланс, за които са предоставени обезпечения, с описание на естеството и формата на обезпечението; информацията се посочва общо за раздел Задължения, и

и) средносписъчният брой на персонала през отчетния период.

Съгласно ЗС чл. 29 (6) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

Съгласно ЗС чл. 38 (4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко балансотчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му.

Регистрирайте се или влезте в профила си, за да прочетете отговора на казуса
Публикуване на счетоводен баланс в Търговския регистър без приложение

Бележка: Отговорът на въпроса е достъпен само за регистрирани потребители. Натиснете тук, за да се убедите в полезността на експертните отговори в portalschetovodstvo.bg.

Влизане в акаунта

Защо да се регистрирам?

  • експерти на Ваше разоложение 24/7/365
  • база данни с новини, отговори, анализи
  • на разположение навсякъде, по всяко време, от всяко устройство

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x