Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба Н-18

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg
   
  В брой 38 от 30 април 2024 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
  (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10, 26, 52 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г., бр. 17 от 2021 г.; Решение № 14406 от 2020 г. на ВАС на РБ – бр. 35 от 2021 г.; Решение № 4931 от 2021 г. на ВАС на Република България – бр. 37 от 2021 г.; изм., бр. 110 от 2021 г.)

  § 1. В чл. 3 се създава ал. 18:
  „(18) Лице по ал. 1 може да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки и/или услуги в търговски обект чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид, при условие че:
  1. е избрало да използва в търговския обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и е подало информация съгласно приложение № 32;
  2. разполага с данни за клиента, необходими за предоставяне на фискалния бон в електронен вид, съгласно чл. 52з, ал. 17.“

  § 2. В чл. 52з се създава ал. 17:
  „(17) Регистрирането и отчитането на продажбите с фискален бон, генериран в електронен вид от лице по чл. 3, ал. 18, се извършва съгласно чл. 25, ал. 6. Фискалният бон се предоставя на клиента чрез изпращане на електронния му адрес или чрез съхраняване и визуализация в негов профил в интернет сайт или мобилно приложение.
  При поискване фискалният бон се издава на хартия.“

  § 3. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби думите „18 и 20“ се заменят с „18, 20 и 21“.

  § 4. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В раздел I се създава т. 15:
  „15. Допуска се фискалните устройства да имат възможност за регистриране и отчитане на продажби/сторно операции чрез фискален бон, отпечатан на хартиен носител, и/или чрез фискален бон, генериран в електронен вид (включително дубликат на фискален бон, означен с надпис „ДУБЛИКАТ“). Изборът се прави при регистрирането на продажбата/сторно операцията.“
  2. В раздел IIIa, т. 2 буква „б“ се изменя така:
  „б) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната/генерираната информация на всеки документ по реда на неговото издаване, независимо дали е отпечатан или не, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН; при продажби на стоки по чл. 3, ал. 8 ФУВАС съхранява в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана.“
  3. Раздел VІб се изменя така:
  „VІб. Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид
  1. Фискалното устройство трябва да регистрира и отчита всяка продажба чрез отпечатване на фискален бон на хартиен носител и/или чрез генериране на фискален бон в електронен вид.
  2. Генерираният фискален бон в електронен вид трябва да отговаря на изискванията на наредбата за издаване на фискален бон на хартиен носител, с изключение на изискването за отпечатване.
  3. Фискалното устройство трябва да осигурява запис в КЛЕН и на фискален бон, генериран в електронен вид.
  4. В КЛЕН трябва да може да се разграничава издаден фискален бон на хартиен носител и фискален бон, генериран в електронен вид.
  5. Фискалният бон, генериран в електронен вид, трябва да бъде четим, да отговаря на хартиения образец и да съдържа реквизитите по чл. 26, с изключение на графично фискално лого.“

  § 5. В приложение № 29 към чл. 52а се създава т. 24:
  „24. Софтуерът, използван в търговски обект, в който се издават фискални бонове в електронен вид съгласно чл. 3, ал. 18, трябва да има и функционалност за:
  24.1. изпращане на генерираните в електронен вид бонове на електронен адрес на клиента или към негов профил в интернет сайт или мобилно приложение;
  24.2. визуализация и експорт на данни по т. 18 за продажбите, регистрирани чрез издаване на ФБ в електронен вид; експортираните данни са минимум със следната структура:
  – уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
  – дата на откриване на продажбата;
  – време на откриване на продажбата (час, минута, секунда);
  – дата на приключване на продажбата;
  – време на приключване на продажбата (час, минута, секунда);
  – дължима сума по продажбата – в лв.;
  – уникален идентификатор на клиента в клиентската програма за регистриране на потребители (присвоен от софтуера);
  – начин на предоставяне на клиента на генерирания ФБ в електронен вид; при предоставяне чрез изпращане на съобщение на електронен адрес – електронен адрес на получателя на съобщението.
  24.3. съхранение по реда на т. 15 на информация за предоставянето на клиентите на генерираните ФБ в електронен вид:
  – уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
  – дата на предоставяне на клиента на ФБ;
  – време на предоставяне на клиента на ФБ;
  – начин на предоставяне на клиента на ФБ; при предоставяне чрез изпращане на съобщение на електронен адрес – електронен адрес на получателя на съобщението.“

  § 6. В приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1 се създава т. 2а:
  „2а. В обекта се издават фискални бонове в електронен вид: ДА/НЕ.“

  Министър: Людмила Петкова

  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Наредба № Н-18  26Февр2021

  Промени в Наредба Н-18

  от PortalSchetovodstvo.bg 26 Февр 2021
  28Ян2020

  Промени в Наредба Н-18

  от PortalSchetovodstvo.bg 28 Ян 2020
  24Септ2019

  Промени в Наредба Н-18

  от PortalSchetovodstvo.bg 24 Септ 2019
  02Юли2019

  Промени в Наредба Н-18

  от PortalSchetovodstvo.bg 02 Юли 2019
  x