Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Признаване на разходи, свързани с наемане на чуждестранни сезонни работници

  проф. д-р Любка Ценова Отговор, предоставен от
  проф. д-р Любка Ценова
  Въпрос:
  Наемаме сезонен чуждестранен персонал от трети страни; задължени сме да направим “медицинска застраховка за чужденци в България”, да осигурим транспорт до и от България, да осигурим място за нощуване през периода на договора - всичко това за сметка на фирмата. Признават ли се за данъчни цели направените разходи? Към момента начисляваме само разходите за нощувка към работната заплата, за което плащаме осигуровки и данъци. Застраховките ги признаваме за данъчен разход, а с транспорта увеличаваме резултата за данъчно облагане. Правилно ли постъпваме и има ли начин да се избегне облагането, съответно увеличението на резултата с тези разходи, без направата на които ние не бихме могли да сключим договори с тях?

  Отговор:
  Наемането на работници от трети страни е подчинено на разпоредбите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на Правилника за неговото прилагане, на ЗДДФЛ и на КСО.

  Относно признаването на тези разходи за данъчни цели, те трябва да бъдат разгледани като разходите, направени от предприятието преди започване изпълнението на трудовата дейност  на лицата и на разходи след започване на трудовата дейност на наетите лица от трети страни.

  В тази връзка:

  1/ Разходите, които работодателят извършва във връзка с изискванията на нормативните актове за наемане на работници от трети страни се третират като разходи, свързани с дейността на предприятието и са признати разходи за данъчни цели. Таксите, които се изисква в съответната нормативна уредба да заплати работодателят, също са разходи, свързани с дейността на предприятието.

  Тъй като съгласно  чл. 2, ал. 4  от ППЗТМТМ във връзка с чл. 7, ал. 4 от ЗТМТМ се изисква в трудовия договор ясно да са посочени задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е обичайното местоживеене на работника – гражданин на трета държава, когато са поети от работодателя, също се разглеждат като разходи, свързани с дейността на предприятието.

  По отношение на наемите за жилищата те се поемат от работодателя, ако отговарят на условията за „социални разходи, предоставени в натура“, могат да бъдат определени отчетените като разходи - социални придобивки по чл. 294 от КТ и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от КТ или от ръководството на предприятието, при условие че придобивките са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол (наети лица). Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и наетите лица са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
   
  За да бъдат признати счетоводните разходи трябва да бъдат съобразени и общите изисквания на ЗКПО: да са документално обосновани; да не са отчетени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане съгласно глава четвърта от закона; да не представляват скрито разпределение на печалбата по смисъла на §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО.

  2/ По отношение на разходите след започване на дейността на третите лица в България са приложими КТ, ЗДДФЛ и КСО, съгласно българското законодателство, защото тези лица са приравнени по трудови права и социални задължения на местните лица, съгласно чл. 6 от ЗТМТМ. Следователно, лицата от трети страни са работници и служители по смисъла на КТ, а фирмата е техен работодател, съгласно § 1, т. 26, буква „ж“ от ДР на ЗДДФЛ и § 1, т. 27, буква „а“ от ДР на ЗДДФЛ.

  В това си качество българското дружество ще е задължено да определя, удържа и внася дължимия от лицето данък, определен в съответствие с правилата регламентирани в ЗДДФЛ за доходите по трудови правоотношения, а именно:
  - облагаемият доход и годишната данъчна основа се определят по реда на Раздел І от глава пета на ЗДДФЛ;
  - работодателят определя, удържа и внася авансово данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ и преизчислява на годишна база дължимия данък при условията и по реда на чл. 49 от същия закон;
  - работодателят предоставя информация в НАП по реда на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

  Следва да се има предвид, че на основание чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор се прилагат с предимство пред националното законодателство.

  По отношение на заплащането на наемите за жилищата от страна на фирмата важи казаното по-горе за „социални разходи, предоставени в натура“.
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x