Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Основни показатели за оценка на дейността на предприятието

  проф. д-р Стоян Дурин Отговор, предоставен от
  проф. д-р Стоян Дурин
  Всяко предприятие може да се оценява по различни показатели в зависимост от целите на това оценяване. Може да се оценява в зависимост от отрасловата му принадлежност, в зависимост от сегментната структура на продажбите, в зависимост от валутната му възвращаемост и други. Приема се, че обобщаващ показател за оценка на дейността е величината на отчетената печалба за периода. Главно на база величината на печалбата се изчисляват показатели за оценка на дейността на предприятието и то предимно на неговото финансово състояние.

  Показателите, които се използват за оценка на финансовото състояние на предприятието, както и на ефективността от неговата дейност, са много и различни. Те могат да се определят като количествена характеристика на елемент, на част от финансовото състояние. Показателите се изчисляват като коефициенти или в проценти. Важното е правилно да интерпретират величините на показателите, с цел определяне на изводи за финансовото състояние и за оценка на дейността на предприятието.  

  Основните показатели за оценка на дейността на финансовото състояние на предприятията, които използва НСС са  следните:
  1. Показатели за платежоспособност
  2. Показатели за възвращаемост на капитала
  3. Показатели за използване на ресурсите
  4. Показатели за пазарна оценка на предприятието.

  Показателите за платежоспособност представляват количествени характеристики основно за използване на текущите активи.

  В групата на показателите за платежоспособност се включват показателите за текуща платежоспособност,  експресна платежоспособност и ликвидност.

  Показателят текуща платежоспособност се изчислява като съотношение между сумите на текущите активи и текущите пасиви:
   
                    Текущи активи
                  ______________

                     Текущи пасиви
   
  От общата сума на текущите активи и на текущите пасиви (задълженията) по счетоводния баланс трябва да се елиминират съответно вземанията и задълженията със срок на погасяване над 1 година.

  Показателят експресна платежоспособност се изчислява като съотношение на ликвидните активи и текущите пасиви:
   
                      Текущи активи – Материални запаси
                  ________________________________

                                        Текущи пасиви

   Показателят ликвидност се изчислява като съотношение на оборотния капитал и текущите пасиви:
   
                       Текущи активи – Текущи пасиви
                  ______________________________

                                     Текущи пасиви
   
  Показателите за възвръщаемост на капитала представляват количествени характеристики на ефективността, на доходността, на рентабилността на капитала на предприятието.

  В групата на показателите за възвръщаемост на капитала се включват показателите за възвръщаемост към инвестирания капитал, към собствения капитал и към постоянния капитал, както и възвръщаемост към приходите и към
  разходите.

  Показателят възвръщаемост към инвестирания капитал се изчислява като съотношение на текущата печалба и инвестирания капитал (сумата на активите):
   
                                       Текуща печалба
                  __________________________________

                    Инвестиран капитал (сума на активите)
   
  Показателят възвръщаемост към собствения капитал се изчислява като съотношение между текущата печалба и собствения капитал:
   
                                   Текуща печалба
                             __________________

                                   Собствен капитал
   
  Показателят възвръщаемост към постоянния капитал  като съотношение на текущата печалба и лихвите по нетекущите пасиви  и на собствения капитал и нетекущите пасиви:
   
                       Текуща печалба  +  Лихви по нетекущи пасиви
                   ________________________________________

                              Собствен капитал  +  Нетекущи пасиви
   
  Показателят възвръщаемост към приходите от продажби се изчислява като съотношение на текущата печалба и приходите от продажби:
   
                                       Текуща печалба
                              _____________________

                                   Приходи от продажби
   
  Показателят възвръщаемост към разходите се изчислява като съотношение на текущата печалба и разходите за дейността:
   
                                            Текуща печалба
                                       ___________________

                                         Разходи за дейността 
   
  Показателите за използване на ресурсите са количествени характеристики за ефективността на тяхното използване.

  В групата на показателите за използване на ресурсите се включват показателите за обращаемост на: вземанията, материалните запаси, оборотния капитал, инвестирания капитал и нетекущите активи.

  Показателят обращаемост на вземанията в брой обороти се изчислява като съотношение на приходите от продажби и вземанията от клиенти:
   
                              Приходи от продажби
                         ______________________

                              Вземания от клиенти
   
  Показателят обращаемост на вземанията в дни се изчислява като съотношение на произведението на вземанията от клиенти и броя на дните в годината (приети за 360) и приходите от продажби:
   
                           Вземания от клиенти  х 360
                     ___________________________

                                Приходи от продажби
   
  Показателят обращаемост на материалните запаси в брой обороти се изчислява като съотношение на себестойността на продажбите и материалните запаси. Себестойността на продажбите се изчислява , както е посочено в статията на автора  „Отчет за приходите и разходите при прилагане на НСС“.

   
                   Себестойност на продажбите
                ___________________________

                          Материални запаси
   
  Показателят обращаемост на материалните запази в дни са изчислява като съотношение на произвеението на материалните запаси по дните в годината (приети за 360) и себестойността на продажбите:
   
                        Материални запаси  х  360
                   __________________________

                       Себестойност на продажбите
   
  Показателят обращаемост на оборотния капитал в дни се изчислява като сбор на величините на показателите за обращаемост на вземанията в дни и на обращаемостта на материалните запаси в дни:

         Обращаемост на вземанията  + Обращаемост на материалните запаси
             в дни                                               в дни 
   
  Показателят обращаемост на инвестирания капитал (активите)  се изчислява като съотношение на приходите от продажби и инвестирания капитал (активите):
   
                               Приходи от продажби
                      ___________________________

                          Инвестиран капитал (активи)
   
  Показателят обращаемост на нетекущите активи  се изчислява като съотношение на приходите от продажби и нетекущите активи:
   
                               Приходи от продажби
                           ______________________

                                    Нетекущи активи
   
  Показателите за пазарна оценка на предприятието се отнасят до публичните акционерни дружества. Чрез тях се оценяват способностите на акциите да генерират доходи.

  Показателите за пазарна оценка на предприятието са: печалба на акция, цена/печалба на акция, балансова стойност на акция, цена/дивидент на акция, превишение на печалбата над дивидента на акция, норма на изплащане на дивиденти и норма на дивидентите.

  Показателят печалба на една акция се изчислява като съотношение на текущата печалба, намалена с дивидентите на привилегированите акции на броя на обикновените акции:
   
               Текуща печалба  -  Дивиденти за привилегировани акции
            _________________________________________________

                                    Брой на обикновените акции
   
  Показателят цена/печалба на една акция се изчислява като съотношение на пазарната цена на една акция и текущата печалба на една акция:
   
                         Пазарна цена на една акция
                    ___________________________

                       Текуща печалба на една акция
   
  Показателят балансова стойност на една акция се изчислява на база основния капитал в обикновени акции и броя на обикновените акции:
   
                         Основен капитал в обикновени акции
                     ___________________________________

                                 Брой на обикновените акции  
   
  Показателят цена/дивидент на една акция се изчислява като съотношение на пазарната цена на една акция и дивидента на една акция:
   
                               Пазарна цена на една акция
                         ____________________________

                                  Дивидент на една акция
   
  Показателят превишение на печалбата над дивидента на една акция се изчислява като съотношение на текущата печалба на една акция и дивидента на една акция:
   
                       Текуща печалба на една акция
                  ______________________________

                             Дивидент на една акция
   
  Показателят норма на изплащане на дивиденти се изчислява като съотношение на дивидентите за изплащане и текущата печалба:
   
                              Дивиденти за изплащане
                          ________________________

                                      Текуща печалба
   
  Показателят норма на дивидентите се изчислява като съотношение на дивидента на една акция и текущата печалба на една акция:
   
                             Дивидент на една акция
                     ____________________________

                        Текуща печалба на една акция
   
  В годишният доклад за дейността или в приложението към годишните финансови отчети следва да се представят величините на основните показатели за оценка на дейността на предприятието. За целта може да се използва следната примерна схема:
   
                   П о к а з а т е л и                                  Текуща     Предходна 
                                                                                     година      година
  =========================================================
  1. Текуща платежоспособност
  2. Експресна платежоспособност
  3. Ликвидност
  4. Възвращаемост към инвестирания капитал
  5. Възвращаемост към собствения капитал
  6. Възвращаемост към постоянния капитал
  7. Възвращаемост към приходите от продажби
  8. Възвращаемост към разходите
  9. Обращаемост на вземанията в брой обороти
  10. Обращаемост на вземанията в дни
  11. Обращаемост на материалните запаси в брой
  обороти
  12. Oбращаемост на материалните запаси в дни
  13. Обращаемост на оборотния капитал в дни
  14. Обращаемост на инвестирания капитал (активите)
  15. Обращаемост на нетекущите активи
  16. Текуща печалба на една акция
  17. Цена/текуща печалба на една акция
  18. Балансова стойност на една акция
  19. Превишение на текущата печалба над дивидента
  на една акция/
  20.Норма на изплащане на дивиденти
  21. Норма на дивидентите
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Активи  x