Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Данъчен кредит при направа на шумна маркировка върху общински път към фирма

  Елена Илиева Отговор, предоставен от
  Елена Илиева
  Въпрос:
  ➤ Фирма се намира в индустриалната зона на град Х. Пътят, по който се стига до фирмата, продължава към няколко села от общината и е асфалтиран. Фирмата е направила шумна маркировка в разстояние на 200 метра от двете си страни. Стойността на маркировката възлиза на 6000 лева с ДДС. Може ли да ползваме ДДС? Като разход ли да се заведе стойнастта на маркировката или като актив?

  Отговор:
  По различни причини предприятията често предприемат ремонт или подобрение на обекти с обществено предназначение, които са или се предоставят в собственост на държавата или общините, като разходите по ремонта, изграждането или подобрението остават за сметка на предприятието. До началото на 2020 г. тези разходи нямаха специална законодателна уредба и практиката на НАП в този период беше подобни разходи да се определят за целите на ЗКПО като несвързани с дейността и/или да се третират като разходи за дарения. Съответно за целите на ЗДДС за разходите по изграждането, ремонта или подобрението на тези обществени обекти не се признаваше правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от закона, тъй като се считаше, че получените стоки и услуги са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, въпреки че е налице практика както на Съда на Европейския съюз, така и на Върховния административен съд в обратната посока. Във връзка с националната и европейската съдебна практика бяха предприети промени в ЗКПО и ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., които въвеждат конкретни правила за данъчно третиране на разходите за изграждане, подобрение и ремонт на елементи на техническата инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост.
   
  В обхвата на специалните разпоредби попадат обаче само „елементи на техническа инфраструктура" по смисъла на чл. 64 от Закона за устройство на територията (§1, т. 110 от ДР на ЗКПО), които са общинска или държавна собственост по силата на закон. В случая разходите са за ремонт на път, който представлява елемент от транспортната техническа инфраструктура и ако конкретното съоръжение е публична държавна или общинска собственост са приложими посочените по-долу разпоредби на ЗДДС и ЗКПО.
   
  За целите на ЗДДС:
   
  Съгласно чл. 10б от ЗДДС (в сила от 01.01.2020 г.) Не е доставка безвъзмездното предоставяне от данъчно задължено лице на изградени, подобрени или ремонтирани за негова сметка елементи на техническа инфраструктура, които на основание на закон са публична държавна или публична общинска собственост и се използват от данъчно задълженото лице в рамките на неговата независима икономическа дейност, включително и в случай, че елементите на техническа инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти. Данъчно задълженото лице има правото на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона, когато направените разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура са част от общите разходи на лицето и/или са елемент, формиращ цената на възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, извършени в рамките на икономическата дейност на това лице.
   
  Следователно, в конкретния случай ако дейността на дружеството включва извършване на облагаеми доставки или доставки и дейности, за които е налице право на данъчен кредит, на основание чл. 10б, ал. 2 от ЗДДС имате право на данъчен кредит за разходите по ремонта на пътя.
   
  За целите на ЗКПО:
   
  В зависимост от това дали разходите се отнасят за ремонт или подобрение на елемент на техническата инфраструктура, те имат различен данъчен режим по ЗКПО.
   
  Съгласно чл. 33а от ЗКПО разходите за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост, се признават изцяло за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане при условие, че са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице, независимо дали елементите са достъпни за ползване от други субекти или не.
   
  Съгласно разпоредбите на чл. 48, т. 5 и чл. 69а от ЗКПО, в сила от 01.01.2020 г., разходите за изграждане и/или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост и са свързани с дейността на данъчно задълженото лице, включително и в случай, че елементите на техническата инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти, не се признават за данъчни цели като текущи разходи, а формират данъчен амортизируем актив, за който се признава данъчна амортизация. За целите на чл. 55 от ЗКПО активът се разпределя в категорията, в която би бил разпределен, в случай че обектът беше собствен.
   
  Съгласно §1, т. 112 от ДР на ЗКПО „подобрение" е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с елементи на техническа инфраструктура, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената им стандартна ефективност. В конкретния случай считам, че шумната маркировка представлява подобрение на пътната настилка и би следвало за данъчни цели да се третира като дълготраен актив по реда на чл. 69а от ЗКПО.

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x