Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Дължими данъци и счетоводно отчитане при продажба на ЕООД без основен капитал

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  Въпрос:
  ➤ Предстои продажба на ЕООД за 600 000 лева. Собственикът на ЕООД иска да продаде фирмата, не само дела си, който е 100% като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по реда на чл. 15 от Търговския закон. Съдружникът остава собственик на капитала в размер на 5%. Фирмата няма основен капитал. Към датата на баланса предприятието отчита:
  Актив: ДМА балансова стойност 100 хил. лв.; Вземания от клиенти и доставчици 186 хил. лв.
  Пасив: Неразпределена печалба  -32 хил.лв; Текуща загуба -223хил. лв.; Задължения към доставчици и клиенти  64 хил. лв.; Задължения за данъци 10 хил. лв.; Задължения за осигуровки 33 хил. лв.; Други задължения/към собственика/  434 хил. лв.
  Какви данъци се дължат от фирмата и как се определят? Продавачът като физическо лице дължи ли данък?

  Отговор:
  Продажбата на предприятието по реда на чл. 15 от Търговския закон като съвкупност от права, задължения и фактически отношения представлява сделка, при която дружеството не се прекратява – то остава в правния мир, но прехвърля своите активи и пасиви на купувача, а резултата от сделката следва да се включи в счетоводният финансов резултат на дружеството. Определянето на финансовия резултат от сделката – печалба или загуба се определя като разлика между получената продажна цена и нетните активи (активи минус пасиви) които се прехвърлят. В този смисъл предприятието отписва прехвърляните активи и прехвърляните пасиви и отчита разликата до продажната цена като текущи финансови приходи или финансови разходи.
  В конкретното запитване продажната цена е в размер на 600 хил. лева; прехвърлените активи са в размер на 286 хил. лева (100 хил. лева ДМА + 186 хил. лв. Клиенти = 286 хил. лв. Активи), а прехвърляните пасиви са в размер на 541 хил. лева (64 хил. лв. Доставчици + 10 хил. лв. Данъци + 33 хил. лв. Осигуровки + 434 хил. лв. Други задължения = 541 хил. лв. Пасиви). Тоест срещу сумата от 600 хил. лева, дружеството прехвърля нетни активи в размер на -255 хил. лева (286 хил. лв. Активи – 541 хил. лв. Пасиви = -255 хил. лв. отрицателни нетни активи), поради което ще отчете финансов резултат печалба в размер на 855 хил. лева (600 хил. лв. –/-255 хил. лв./ = 855 хил. лв.).
  Счетоводните записвания, които предприятието следва да направи във връзка с отчитане на сделката с предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ в своите хронологични счетоводни регистри са следните:
  За отписване на прехвърляните активи:
  Дебит сметка Други дебитори и кредитори - 286 000 лева
  Кредит сметка ДМА - 100 000 лева
  Кредит сметка Клиенти - 186 000 лева
  За отписване на прехвърляните пасиви:
  Дебит сметка Доставчици -   64 000 лева
  Дебит сметка Данъци -   10 000 лева
  Дебит сметка Осигуровки -   33 000 лева
  Дебит сметка Други задължения - 434 000 лева
  Кредит сметка Други дебитори и кредитори - 541 000 лева
  За отчитане на финансовият резултат от сделката:
  Дебит сметка Парични средства - 600 000 лева
  Дебит сметка Други дебитори и кредитори - 255 000 лева
  Кредит сметка Други финансови приходи - 855 000 лева.
   
  Така отчетената счетоводна печалба в размер на 855 хил. лева ще бъде данъчно призната за дружеството по реда на ЗКПО и същата следва да бъде декларирана в ГДД по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО от дружеството за съответната година.
  От гледна точка продажбата на дружествени дялове, физическото лице ще формира облагаем доход по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ. Съгласно цитираната данъчна норма, облагаемият доход от продажбата на дружествени дялове се определя като сума от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (в случая дружествените дялове в ЕООД-то). Съгласно чл. 33, ал. 6 от ЗКПО, цената на придобиване на дружествените дялове е еквивалентна на документално доказаната цена на придобиване. Тоест ако физическото лице – едноличен собственик на капитала е учредило предприятието си с капитал от 100 дяла със стойност от по 1 лев, за които е внесъл именно 100 лева и в последствие продаде 95 дяла за сумата от 5 000 лева, лицето ще формира облагаем доход от прехвърляне на дружествени дялове в размер на 4 905 лева (5 000 лева продажна цена – 95 лева цена на придобиване на дружествените дялове /95 дяла х 1 лев =  95 лева/ = 4 905 лева облагаем доход).
  Облагаемият доход в размер на 4 905 лева подлежи на деклариране от физическото лице в ГДД по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ в годината през която лицето е прехвърлило на купувача притежаваните от него дружествени дялове, без да се отчита датата на която е получил сумата за прехвърляне на дяловете. 


   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Данъчно облагане и такси  x