Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Завеждане на автомобил в САП и ДАП и ползване на данъчен кредит за разходи по него

  Христо Досев Отговор, предоставен от
  Христо Досев
  на 10 Май 2022
  Въпрос:
  ➤ Дружество с основна дейност строителство, регистрирано по ДДС, във връзка с дейността си закупува употребяван лекотоварен автомобил - бус - от автокъща внос от Холандия на стойност 10000,00 лв. Сделката е освободенa от ДДС. Закупува ГО и винетка за придвижването на автомобила от автокъщата до мястото регистрация - общо 82,00 лв. Преди регистрация в КАТ закупува допълнително с фактура двойна седалка за пътничестото място на стойност 216,00 лв.: 180,00 лв. + 36,00 лв. ДДС; стъкло на стойност 135,00 лв.; сменени са масло и филтри на стойтост 307,20 лв.: 256,00 лв. + 51,20 лв. ДДС; платени са такси регистрация в КАТ - 70,00 лв.; екотаска - 350,00 лв. Как следва да се заведе автомобилът в САП и ДАП? Ще може ли дружеството при експлоатация на автомобила да ползва дънъчен кредит за горива, масла, ремонт и резервни части, вкл. и за направените разходи до момента на регистрация?

  Отговор:
  Признаването на закупеният автомобил като ДМА следва да стане в съответствие с изискванията на приложимия за целта СС 16 – Дълготрайни материални активи. Съгласно изискванията на точка 4 от СС 16, първоначално всеки ДМА следва да се оценява по неговата цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи, необходими за привеждането на актива в работно състояние, в съответствие с неговото предназначение. В конкретната ситуация покупната цена на автомобила е 10 000 лева, като задача на предприятието е да установи кои от направените разходи се считат за такива, свързани с привеждане на актива в работно състояние. Следва да обърнем внимание на факта, че съгласно точка 6.1 от СС 16 всички последващи разходи, които водят до повишаване на икономическите изгоди на актива над тази от първоначално оценената стандартна ефективност, следва да се капитализират към балансовата му стойност, докато всички останали разходи следва да се признаят за периода, през който са направени.

  Безспорно таксите по регистрация в КАТ и платената еко такса са преки разходи, необходими за въвеждането на автомобила в употреба, поради което сумите в размер на 70 лева и 350 лева следва да се прибавят към покупната цена от 10 000 лева, за да се формира първоначалната оценка на ДМА.

  Направените разходи за подмяна на масло и филтри са разходи, свързани със самата експлоатация на транспортното средство. Същите обикновено се правят поне веднъж годишно, а при натоварена експлоатация - и на по-кратък период. В този случай смятаме, че тези разходи не са свързани с първоначалната оценка на автомобила, нито пък са свързани с увеличаване на икономическата изгода от използването му, поради което следва да се отчетат като текущ разход в периода, през който са направени.

  Разходите за винетка и застраховка също представляват експлоатационен разход, поради което следва да се признае за текущ за периода, през който са направени. Имайки предвид, че тези разходи покриват експлоатацията за период от 12 месеца, то тогава трябва 1/12 част от тях на системна база да се признават като текущи и да се включват в текущият финансов резултат – печалба или загуба.

  По отношение разходите за подмяна на стъкло и закупуването на седалка, дружеството следва да прецени дали тези разходи представляват разходи за привеждане в работно състояние на автомобила, или по-скоро представляват текущ разход и поддръжка. В случай че става въпрос само за подмяна на съществуващи компоненти от автомобила, нашето мнение по-скоро е че същите следва да се отчетат като текущи в периода, през който са направени. Ако обаче ситуацията е такава, че закупеният автомобил е бил без седалки и без стъкло, би могло да се приеме, че това са преки разходи, свързани с привеждане на актива в работно състояние съгласно вижданията на ръководството на предприятието. Ето защо в подобна хипотеза същите биха били елемент на първоначалната оценка на автомобила (точка 4.1, буква „г“ от СС 16).

  При условие че автомобилът е категоризиран като лекотоварен с категория N1, то тогава за целите на ЗДДС той няма да се счита за „лек автомобил“ по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС. В този смисъл за него няма да важи ограничението за приспадане на данъчен кредит, поради това при равни други условия, данъчно задълженото лице ще има право да приспада данъчен кредит при придобиване, подобрение и извършване на текущи разходи по ремонт и експлоатация на транспортното средство.

  Съгласно изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗКПО, данъчният амортизируем актив, който се въвежда в ДАПл. следва да съдържа информация за неговата данъчна амортизируема стойност. Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО, данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива. Тоест в случая автомобила следва да се въведе в ДАПл. по неговата историческа цена, която е еквивалентна на първоначалната оценка на транспортното средство, определена по правилата на СС 16, чийто формиране разгледахме по-горе в нашият отговор на поставеното читателско запитване.
   
  С уважение:
   
  Христо Досев, д.е.с.
   

  Нормативна рамка

  СС 16

  ЗДДС

  ЗКПО
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x