Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Счетоводно отчитане на касата

проф. д-р Стоян Дурин Отговор, предоставен от
проф. д-р Стоян Дурин

Считаме, че в тази тема трябва да се интерпретират въпроси по отчитане на постъпленията и намаленията на парични средства в касата. А касовата наличност е резултат от касовите операции за съответния ден.

Паричните средства в касата се отчитат чрез с/ка 500 Каса. Към нея могат да се открият аналитични сметки за отчитане на паричните средства в левове и на паричните средства в чуждестранна валута. Когато в дружеството има няколко каси, то аналитичното отчитане ще се организира и по отделни каси, или по-точно по отделни касиери.

Внесените суми в касата на дружеството се записват по дебита на с/ка 500 Каса. Платените суми от касата се записват по кредита на с/ка 500 Каса. Салдото по с/ка 500 Каса може да бъде само дебитно.

Няма да интерпретираме подробно кога и  по какъв повод ще се внасят или изплащат суми в/ от касата. С по една счетоводна статия ще представим постъпилите и изразходваните суми от касата. Съответната счетоводна статия не може да бъде изчерпателна.

При постъпления на парични средства в касата ще се състави счетоводната статия:

Д с/ка 500 Каса
    К с/ка 100 Основен капитал
    К с/ка 119 Други резерви
    К с/ка 152 Издадени дългови инструменти
    К с/ки от група 41 Клиенти
    К с/ки от група  42 Персонал и съдружници
    К с/ки от група 43 Вътрешни разчети
    К с/ки от група 44 Разчети по липси, начети и съдебни спорове
    К с/ки от група 49 Разчети с разни дебитори и кредитори
    К с/ка от група 50 Парични средства
    К с/ки от група 70 Приходи от продажби
    К с/ки от група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания
     При плащания на парични средства от касата ще се съставя счетоводната статия:
Д с/ки от група 11 Капиталови резерви
Д с/ки от група 20 ИМС/ДМА
Д с/ки от група 30 Материални запаси
Д с/ки от група 40 Доставчици
Д с/ки от група 42 Персонал и съдружници
Д с/ки от група 43 Вътрешни разчети
Д с/ки от група 49 Разчети с разни дебитори и кредитори
Д с/ки от група 50 Парични средства
Д с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи
Д с/ки от група 62 Финансови разходи
Д с/ки от група 65 Разходи за бъдещи периоди
Д с/ки от група 69 разходи по програми и фондове на ЕС

При извършване на плащания чрез касата трябва да се спазва определеният с нормативен акт максимален размер на плащания. За сега тази сума е 10 000 лева.

Постъпленията и плащанията чрез касата на дружеството обективно вече се намаляват. На първо място заплатите на наетия персонал не се изплащат чрез касата, а това се извършва по безкасов начин. И старанието на дружеството трябва да бъде към ограничаване на касовите операции за сметка на безкасовите операции.

Когато в касата има парични средства в чуждестранна валута (без паричните средства в ЕВРО), то тя се преоценява в края на отчетния период съобразно приложимия курс на БНБ. С курсовата разлика се коригира левовата оценка на тази валута. С тази промяна се съставя счетоводната статия:
а) при увеличаване на левовата равностойност на чуждестранната валута
Д с/ка 500 Каса
Ан. с/ка „Чуждестранна валута „Х“
    К с/ка 722 Приходи от операции с чуждестранна валута
б) При намаление на левовата равностойност на чуждестранната валута
Д с/ка 622 Разходи по операции с чуждестранна валута
     К с/ка 500 Каса
      Ан. с/ка „Чуждестранна валута „Х“

При получаване от банката на чуждестранна валута и внасянето ѝ в касата не следва да се отчитат курсови разлики. По същия начин следва да се третира и проблемът, когато чуждестранна валута се внася в банката чрез касата. Прието е това да се третира като вътрешно „преместване“ на чуждестранната валута, поради което не следва да се начисляват курсови разлики.

Всеки ден трябва да се извършва рекапитулация и представяне на касовата наличност в края на деня. Тази касова наличност трябва да съответства на действителната наличност на паричните средства в касата. По установени правила, периодично, но поне веднъж в месеца, трябва да се извършва проверка на  съответствието на касовата наличност съобразно касовата книга и действителната наличност на паричните средства. За целта трябва да се съставя протокол. При наличие на различия, те се осчетоводяват по следния начин:
а) при превишение на действителната касова наличност в сравнение с тази по касовата книга
Д с/ка 500 Каса
     К с/ка 499 Разчети с други кредитори
б) при липси на парични средства в касата
Д с/ка 498 Разчети с други дебитори
    К с/ка 500 Каса

Извършва се подробен анализ на установеният излишък или липса на парични средства. Когато се установи, че е налице допусната грешка, тя се коригира чрез кредитиране на с/ка 498 Разчети с други кредитори или дебитиране на с/ка 499 Разчети с други кредитори, като се засягат съответни счетоводни сметки. Ако няма основателни причини за допусната грешка, сума, равна на липсата, се внася в касата от касиера и се съставя счетоводната статия:
Д с/ка 500 Каса
    К с/ка 498 Разчети с други дебитори
Когато в касата има излишък, без да е установена причина за това, разликата се третира като приходи и се съставя счетоводната статия:
Д с/ка 499 Разчети с други кредитори
    К с/ка 709 Други приходи от дейносттаБЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x