Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В бр. 45 от 15 май 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г. и бр. 4 и 24 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 85, ал. 8 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.

§ 2. В чл. 87 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „се установи разлика“ се добавя „в размер до 20 на сто“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) В случай че при проверката по чл. 86, ал. 2 се установи разлика над 20 на сто, но не повече от 50 на сто между договорената площ и площта, върху която са извършени операциите по отстраняване на гроздовете, подпомагането се намалява с двойния размер на установената разлика.
(4) Когато установената разлика при проверката по чл. 86, ал. 2 между договорената площ и площта, върху която са извършени операциите по отстраняване на гроздовете, е над 50 на сто, финансовата помощ не се изплаща.
(5) Когато при проверката на място по чл. 86, ал. 2 се установи, че кандидатът е извършил операциите по отстраняване на гроздовете на по-голяма площ от договорената, подпомагането се определя въз основа на договорената площ.“

§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 7 и 8:
„§ 7. За финансовата 2020 година по мярка „Събиране на реколтата на зелено“:
1. Изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 12 юни 2020 г. документите по букви „а“ и „б“.
2. Максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 60 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.
3. Разпоредбата на чл. 80, ал. 5 не се прилага.
4. Срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е до 5 юни 2020 г.
5. Разпоредбата на чл. 82 не се прилага.
6. Срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 15 юни 2020 г.
7. Срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 15 – 19 юни 2020 г.
8. Срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 20 юли 2020 г.
9. Допуска се прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството. Не се допуска прилагане на мярката върху част от парцел.
10. Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена от 1155,48 лв./ха.
11. Разпоредбата на чл. 85, ал. 3 и 4 не се прилага. В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
12. Изискването на чл. 86, ал. 1 за предоставяне на копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи извършването на операциите по отстраняване на гроздовете, не се прилага. Кандидатите предоставят заверено от банката издател копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие на фискален касов бон, удостоверяващ плащане в брой, по отношение на извършените операции по отстраняване на гроздовете. Разходооправдателните документи по чл. 86, ал. 1 могат да бъдат изискани при проверката на място по чл. 86, ал. 2.
§ 8.За финансовата 2020 година по мярка „Застраховане на реколтата“:
1. Разпоредбата на чл. 74, ал. 9 не се прилага. В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
2. За риск по чл. 67, ал. 2, т. 3 се считат и „загуби, причинени от пандемии при хората“.
3. Финансовото подпомаганe по чл. 68, ал. 3, т. 2 и 3 е 60 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.“

Заключителна разпоредба

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Десислава Танева
 
източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Експерти решават казуси: Счетоводство и данъци 2021"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x