Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 33 от 20 април 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г. и бр. 16 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 46 се създава ал. 10:
„(10) Когато преди окончателно плащане се установи, че изпълнението на част от дейност/и, договорена/и за подпомагане, не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 или поради друга причина, но общата цел на дейностите е постигната, финансовата помощ се изплаща съобразно чл. 54, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.07.2016 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149).“

§ 2. В чл. 64 се създава ал. 13:
„(13) Когато преди окончателно плащане се установи, че изпълнението на част от дейност/и, договорена/и за подпомагане, не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 или поради друга причина, но общата цел на дейностите е постигната, финансовата помощ се изплаща съобразно чл. 54, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.“

§ 3. В чл. 68, ал. 2 думите „на Комисията от 15 април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.07.2016 г.)“ се заличават.

§ 4. В чл. 111 се създава ал. 11:
„(11) Когато преди окончателно плащане се установи, че изпълнението на част от дейност/и, договорена/и за подпомагане, не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 или поради друга причина, но общата цел на дейностите е постигната, финансовата помощ се изплаща съобразно чл. 54, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 16 от 2021 г.) в § 8 на преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. не се прилагат чл. 78, ал. 2, т. 1 и чл. 80, ал. 5;“.
2. В т. 4 думите „9 април“ се заменят с „21 април“.
3. Създава се т. 10а:
„10а. за заявени за подпомагане през 2021 г. площи, подпомогнати по мярката през 2020 г., средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява за 2018 и 2019 г.;“.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 5, който влиза в сила от 3.03.2021 г.

За министър: Лозана Василева
 
източник: dv.parliament.bg

Целия брой 33 на ДВ вижте тук >>>

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x