Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 4 от 2018 г. за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на платената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg
В брой 34 от 23 април 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 48 от 2018 г.; доп., бр. 74 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 64 и 108 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 11 досегашният текст става ал. 1 и се създават ал. 2 и 3:
„(2) Срокът по ал. 1 спира да тече, когато:
1. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, е изискала от бенефициента документи и/или данни по чл. 10 – за периода от изпращане на уведомлението до представяне на изисканите документи и/или данни, а когато такива не са представени – до изтичане на указания в уведомлението срок;
2. са представени документи, от които възниква съмнение за нередност, което налага извършването на допълнителни проверки от специализирано структурно звено към ДФЗ – РА – за период не по-дълъг от три месеца;
3. в случаите по т. 2 възникнат съмнения за измама и бъде сезирана прокуратурата от ДФЗ – РА, или е образувано досъдебно производство, от чийто изход зависи произнасянето по искането за плащане – за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. се установи необходимост от изискване от ДФЗ – РА, на становище или информация от други органи или институции – за периода от изпращане на искането за предоставяне на становище или информация до датата на получаването им от ДФЗ – РА.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 ДФЗ – РА, изпраща уведомление до бенефициента за спирането на срока по ал. 1, като посочва мотивите за това.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. В случаите, когато бенефициент по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ е Държавна агенция „Електронно управление“, не се прилагат изискванията на чл. 8 и 9 и на т. 4 от приложение № 2.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Десислава Танева
 
 източник: dv.parliament.bg

Целия 34-ти брой на ДВ вижте тук >>>

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x