Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 77 от 01 септември 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г., бр. 73 от 2018 г., бр. 20 от 2019 г. и бр. 18 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 19 ал. 4 се изменя така:
„(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са реализирали за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
1. 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони;
2. 1500 кг мляко на млечна крава, в система на контрол, която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство за крави, които са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по схемата, за които ДФЗ – РА извършва служебна проверка в регистъра за периода по ал. 3, и
3. 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.“

§ 2. В чл. 27а, ал. 1 думите „регистрация по чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „одобрение по чл. 31 от Закона за храните“.

§ 3. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, второ изречение, след думите „ал. 1“ се добавя „вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“, а накрая се добавя „като за тях ДФЗ – РА извършва служебна проверка преди първо плащане в регистъра“.
2. В ал. 5, второ изречение, след думите „ал. 1“ се добавя „вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“, а накрая се добавя „като за тях ДФЗ – РА извършва служебна проверка преди първо плащане в регистъра“.

§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „чл. 26 от Закона за храните“.
2. В ал. 5 след думите „и 31“ се добавя „вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“, а накрая се добавя „като за тях ДФЗ – РА извършва служебна проверка преди първо плащане в регистъра“.
3. В ал. 9 думите „чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „чл. 26 от Закона за храните“.

§ 5. В допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения:
1. В т. 15 думите „регистрирана по чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „одобрена по чл. 31 от Закона за храните“.
2. В т. 18 думите „чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „чл. 31 от Закона за храните“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. За кампания 2020 г. кандидатите за подпомагане представят документите по чл. 32, ал. 1 в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ в периода от 1 до 31 декември 2020 г., с изключение на кандидатите по схемата по чл. 30б, които представят документите по чл. 32, ал. 1 в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението. Документите следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари до 31 декември 2020 г., с изключение на документите по схемата по чл. 30б, които следва да бъдат издадени в периода по чл. 32, ал. 8.

§ 7. В Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 70 от 2020 г.) в чл. 10, т. 1, буква „а“ след думите „от същата наредба“ се поставя точка и запетая и се добавя „в случай че на земеделския стопанин са издадени констативни протоколи за пропаднали площи през 2020 г., Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФ „Земеделие“ информацията и проверката за допустимите площи през 2020 г. се извършва въз основа на заявените по СЕПП площи, заети със земеделски култури от приложение № 1“.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Десислава Танева
 
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x