Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Предлагани промени в Закона за адвокатурата от гледна точка на счетоводителя

  Наталия Василева Отговор, предоставен от
  Наталия Василева
  На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

  След проведени дебати Комисията по правни въпроси единодушно реши проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене от депутатите в Пленарна зала.
             
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е внесен на 23.01.2015 г. в 43-то Народно събрание от група народни представители. Параграф 12 от Законопроекта предвижда изменение на текста на чл. 24, ал. 1 от Закона за адвокатурата, чрез създаване по същество на нова разпоредба. Нека да видим какви промени са предложени.

  Към момента действащия текст на чл. 24, ал. 1 е следният:
  “Упражняването на адвокатската професия включва:
  1. устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
  2. изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
  3. представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.”

  Параграф 12 от Законопроекта предвижда чл. 24, ал. 1 да се измени така:
  „(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:
  1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
  2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и др.;
  3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;
  4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;
  5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;
  6. изпълнение на завещания;
  7. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;
  8. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
  9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.“

  В предложената нова редакция на чл. 24, ал. 1 от Закона за адвокатурата, и във връзка с чл. 2 и чл. 3 от същия закон се създава изключително право на адвокатите да извършват дейностите, посочени в точките от 1 до 9 на разпоредбата, без всички от посочените дейности по своето естество да са само и единствено правни или адвокатски. Забранява се осъществяването на дейностите от лица, които не са адвокати, чрез въвеждане на административнонаказателна отговорност в параграф 91 от законопроекта.
   
  “§ 91. Създава се нова Глава петнадесета със следното съдържание:
  "Глава петнадесета
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е вписано в регистъра на адвокатска колегия, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание...”

  От предлагания текст на нов чл. 150, ал. 1 излиза, че дейностите, посочени в чл. 24, ал. 1, т. 1-9 са единствено и само от изключителната компетентност на адвокат.
  Съгласно новата редакция на т. 2 от чл. 24 на  Закона за адвокатурата на един счетоводител ще му бъде забранено да изготвя за своите клиенти жалби, писмени възражения или искания за извършване на прихващане по Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
  Също така съгласно новата редакция на т. 3 от чл. 24 на Закона за адвокатурата, на един счетоводител в качеството му на консултант, ще му бъде забранено да изготвя и предоставя на своите клиенти становища по материалните данъчни закони.

  А по силата на новата т. 8 от чл. 24 на Закона за адвокатурата, на един счетоводител, в качеството му на съставител на финансови отчети, вече ще му бъде забранено да подава заявление по реда на чл. 15, ал. 3 от Закона за търговския регистър за обявяване на финансови отчети.

  Новите текстове на чл. 24, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 8 и т. 9 от Закона за адвокатурата, накърнява свободната конкуренция и ограничава правото на избор на потребителите на тези услуги.

  Принципът на свободна стопанска инициатива, съдържащ се в чл. 19, ал. 1 от Конституцията, изисква ограничаване на изключителните права и привилегии, свързани с притежаване на специална компетентност при упражняване на свободна професия. Това означава да има равнопоставеност при предоставянето на консултантски услуги и да се противодейства на злоупотребата с монополизма.
  С предлаганите промени се създава монополно право за адвокатурата да извършва дейностите, посочени в чл. 24, ал. 1. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, законът трябва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

  Всяка една от дейностите в чл. 24, ал. 1 е присъща и е в обхвата на адвокатската дейност и може да бъде възложена от клиент (физическо или юридическо лице) на адвокат в рамките на предоставяне на адвокатска услуга. Тези дейности, обаче като изготвяне на жалби, отговори, молби, спогодби, даване на устни и писмени консултации на клиенти, изготвяне и подаване на книжа за вписване в търговския регистър се явяват и дейности, които могат да бъдат предоставени от един счетоводител в рамките на неговата компетентност и в рамките на неговата дейност по консултиране на клиент и изпълнение на възложен му ангажимент.

  Често срещано е счетоводител, като професионално компетентен да изготви за свой клиент жалба по чл. 152 от ДОПК, писмени възражения или искания за извършване на прихващане по чл. 128 и чл. 129 от ДОПК, както и ежегодно да подава заявления в търговския регистър за обявяване на годишните финансови отчети на предприятия в качеството му на съставител на тези отчети.

  Приемането на законопроекта ще се отрази пряко на предоставящите и потребяващите  консултантски и счетоводни услуги, защото ще се ограничи конкуренцията между лицата, упражняващи свободни професии. Ще се отнеме възможността на един професионално компетентен счетоводител за упражняване на дейности, които досега успешно е извършвал за свои клиенти.
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x