Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Право на данъчен кредит при покупка на гориво за наета на оперативен лизинг кола, ползвана за нуждите на фирмата

Елена Илиева Отговор, предоставен от
Елена Илиева
Въпрос:

➤ Фирма наема лека кола (не е N1) на оперативен лизинг. Управителят я ползва за нуждите на фирмата, попълва пътни листове и всичко необходимо, свързано с движението на превозното средство. Има ли право на данъчен кредит при покупка на гориво за тази кола?


Отговор:
Ограниченията за приспадане на данъчен кредит по чл. 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДС се прилагат само за придобити или внесени леки автомобили, т.е. когато е нает лек автомобил правото на данъчен кредит за наемните вноски, както и за експлоатационните разходи за него възниква по общите правила на закона. Следователно, за да се определи приложимостта на разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДС към даден лек автомобил следва да се определи дали правното основание, на което се ползва автомобилът, представлява доставка на стока по смисъла на ЗДДС и съответно са приложими специалните ограничения или се класифицира като доставка на наемна услуга и правото на данъчен кредит за свързаните с автомобила доставки възниква по общите правила на закона.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик. Разпоредбата беше променена от началото на 2020 г. с цел да обхване и доставките на стоки по лизингови договори, които биха попаднали в определението за финансов лизинг по смисъла на счетоводното законодателство. Съгласно действащата в момента разпоредба, ако съгласно условията по договора на ползвателя се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността върху автомобила, т.е. ползвателят фактически се разпорежда с автомобила като собственик, договорът представлява доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, независимо от неговото наименование. В този случай са в сила ограниченията на чл. 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДС.

Дори и да са налице ограничения на правото на разпореждане, които да изключват доставката от приложното поле на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставките по договори за лизинг биха могли да се третират по ЗДДС като доставка на стока в хипотезата на чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Разпоредбата гласи, че за доставка на стока за целите на този закон се смята и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката. Тази разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето. Тук няма да коментираме варианта на лизингов договор със задължение за придобиване в края на договора, тъй като данъчното му третиране е ясно. За класифицирането на лизингов договор с опция следва да се направи преценка дали сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен или не с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето. Обичайно сборът от дължимите вноски по договора за лизинг е равен на първоначалната вноска плюс частта от лизинговите вноски, която покрива главницата. В този сбор не се включва цената за упражняване на опцията за придобиване на собствеността, т.е. остатъчната стойност, както и таксата за упражняване на опцията (ако такава е дължима по договора), доколкото те нямат характер на дължима вноска по договора. На следващо място бихме желали дебело да подчертаем, че използваното в нормата понятие „идентичен" не означава „равен". В противен случай всеки лизинг с опция би бил доставка на наемна услуга и текстът на чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, изречение второ се обезсмисля. За да е налице различие в стойностите и съответно договорът за лизинг да се класифицира като доставка на наемна услуга е необходимо остатъчната стойност по договора да обуславя такова отклонение от пазарната цена, което е съществено както в относително, така и в абсолютно изражение. За съжаление към момента не ни е известна административна практика на НАП, в която да е посочено конкретно процентно съотношение на различието (остатъчната стойност), при което би могло да се приеме, че идентичност на стойностите не е налице и съответно доставката не попада в хипотезата на чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.

В обобщение на казаното дотук, ако по лизинговия договор не се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността, не е предвидено задължение за придобиване на актива в края на договора, а само опция, чиято стойност обуславя съществено различие между пазарната цена на актива и сбора от дължимите вноски по договора за лизинг, то доставката се класифицира за целите на ЗДДС като наемна услуга и ограниченията на правото на данъчен кредит по чл. 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДС не се прилагат.
 
С уважение:


Нормативна рамка

ЗДДС

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x