Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Посочване в ГДД на получена финансова помощ във връзка с COVID-пандемията

Христо Досев Отговор, предоставен от
Христо Досев
на 01 Юни 2021
Въпрос:

➤ Ние сме туроператорска  фирма  и  през  2020 г. по  повод това, че бяхме затворени дълго време заради COVID-пандемията, получихме финансова помощ от тъй наречените грантове в размер на 10000,00 лв. Къде в годишната данъчна декларация се  посочва тази финансова помощ?


Отговор:
Представянето на получените средства по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО изцяло зависи от счетоводното отчитане на получената безвъзмездна финансова помощ. От своя страна счетоводно отчетеният финансов резултат - печалба или загуба - се декларира в ГДД по чл. 92 от ЗКПО и същият на основание чл. 22 от ЗКПО се коригира с:
- Данъчни постоянни разлики;
- Данъчни временни разлики; и
- Други суми, предвидени в закона, с цел формиране на данъчния финансов резултат, който подлежи на облагане с данъчна ставка от 10%.
 
От гледна точка на приложимото счетоводно законодателство (Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти), компенсациите и безвъзмездната финансова помощ по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" представляват правителствени дарения по смисъла на СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ, тъй като същите се състоят в предоставянето на средства от държавен орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално или международно равнище на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.

Тоест за целите на счетоводното представяне на получената финансова помощ Вашето предприятие следва да се съобрази с изискванията на СС 20.

Съгласно точка 3.1 от СС 20, правителствените дарения се отчитат като финансиране при наличие на достатъчно сигурност, че предприятието получател ще спазва съпътстващите ги условия и даренията ще бъдат получени.

От своя страна финансирането подлежи на признаване като текущ счетоводен приход, но самото начисляване на прихода не е обвързано с входящите парични потоци от финансирането, а със спазване на изискванията на точка 3.2 от СС 20.

Така например, когато безвъзмездно получените средства не се отнасят до амортизируеми активи, приложение ще намери разпоредбата на точка 3.2, буква „б“ от СС 20. Според цитираната счетоводна норма даренията, свързани с неамортизируеми активи, следва да се признават като текущ счетоводен приход през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по дарението. Това означава, че ако правителственото дарение в размер на 10 000 лева има за цел да финансира и подпомогне текущата дейност (текущите разходи) на предприятието за 2020 година, то тогава и самото финансиране следва да се отчете като текущ счетоводен приход за същата 2020 година, без оглед на това дали предприятието е получило изцяло или частично безвъзмездната финансова помощ през 2020 година.

Нека приемем, че предприятието е одобрено по по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" да получи 10 000 лева, имащи за цел да поемат текущите разходи на предприятието за 2020 година. Към датата, на която предприятието съставя своя финансов отчет на база НСС, то има достатъчна сигурност, че е спазило всички изисквания на финансиращият орган и съответно паричните компенсации ще бъдат получени, независимо от факта, че реално паричните постъпления ще се получат по банковата му сметка през следващата 2021 година. В този случай, спазвайки изискването на точка 3.1 от СС 20, предприятието следва да признае финансирането като вземане, за което следва да направи следното счетоводно записване:
Дебит сметка Други вземания - 10 000 лева
Кредит сметка Финансиране за текущата дейност - 10 000 лева
 
За извършените през 2020 година разходи, които ще бъдат финансирани по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки", предприятието през годината е следвало да отрази съответните разходи посредством записването:
Дебит сметка Разходи по икономически елементи
            Кредит сметка Доставчици / Парични средства
 
За признаването на финансирането като текущ счетоводен приход за 2020 година, в съответствие с изискванията на точка 3.2, буква „б“ от СС 20, следва да направите следното счетоводно записване:
Дебит сметка Финансиране за текущата дейност - 10 000 лева
            Кредит сметка Приходи от финансирания - 10 000 лева
 
По този начин в счетоводния финансов резултат за 2020 година, предприятието ще е отразило както извършените текущи разходи по икономически елементи, така и финансирането в размер на 10 000 лева, което има за цел да компенсира извършените през годината разходи. При това положение декларираната счетоводна печалба в ГДД по чл. 92 от ЗКПО ще подлежи на преобразуване по реда на материалния данъчен закон, като счетоводно отчетените приходи от финансирания в размер на 10 000 лева нямат специфично данъчно третиране (тоест не се посочват на отделно място в данъчната декларация) и съответно същите ще бъдат признати и за данъчни цели и обложени при равни други условия с корпоративен данък.
 
Когато през следващата 2021 година предприятието реално получи финансирането по своята разплащателна сметка, тогава следва да отрази възникналата стопанска операция в своите хронологични счетоводни регистри посредством съставянето на следното счетоводно записване:
Дебит сметка Разплащателна сметка в лева - 10 000 лева
            Кредит сметка Други вземания - 10 000 лева
 
С уважение:

Христо Досев, д.е.с.
 

Нормативна рамка

ЗСч

ЗКПО

СС 20
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

7 казуса за всеки счетоводител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "7 казуса за всеки счетоводител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x