Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Облагане с данък при източника на услуги от чужди ЮЛ

Христо Досев Отговор, предоставен от
Христо Досев
Въпрос:

➤ Дружеството ни получава различни видове услуги от чужди юридически лица, като имаме сертифицирана лаборатория и част от продукцията ни е сертифицирана от световно известен институт за изпитания. Въпросите са свързани с това дали получените изброени по-долу услуги, подлежат на облагане с данък при източника:

1. Междулабораторни изпитвания – правим изпитание в нашата лаборатория и изпращаме резултатите на чужда лаборатория. Нашите резултати се сравняват с резултатите за същото изделие на други лаборатории, като целта е да проверим точността на нашата лаборатория.

2. Получените услуги в по-голямата си част са свързани с изпитания, инспекции на дружеството (представител на лабораторията посещава дружеството ни), които са необходими за получаване и поддържане на сертификати за произвежданата от нас продукция. Когато се правят изпитания с цел сертифициране, изпращаме мостра от продукцията ни, прави се измерване на различни показатели, констатират се резултатите. Ако отговаря на определени параметри получаваме сертификат, ако резултатите не отговарят на заложените критерии – не се предоставя такъв и не получаваме елементи на препоръки и консултации.

3. Годишни такси, плащани на сертифициращата ни лаборатория

4. Годишна такса на патентни адвокати – плащаната такса е за регистриране на опознавателна нишка в продукта ни, която го прави уникален (това е изискване на сертифициращата ни лаборатория).

5. Калибриране – изпращаме в чужди специализирани фирми уреди с цел проверка на тяхната точност при измерване на определени параметри, а понякога специалисти на място извършват същата услуга.

6. Възнаграждения на основание договор за консултантски услуги – плащаме възнаграждения на чуждо физическо лице, което съдейства за договаряне на по-добри цени на материали, преглед и утвърждаване на поръчки.


Отговор:
С данък при източника по реда на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО се облагат доходите по чл. 12, ал. 5 от същия закон, а именно – начислените (тоест може и да не се фактически изплатени) от местните юридически лица доходи от възнаграждения за технически услуги (т. 4) в полза на чуждестранни юридически лица. Дадена услуга се третира като техническа услуга за целите на облагане с данък при източника по реда на ЗКПО само ако отговаря изцяло на дефиницията на “възнаграждение за технически услуги”, дадена в § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО. Това означава, че данъчният закон оприличава на „възнаграждения за технически услуги“ плащанията с източник Република България по отношение на три изрично дефинирани случая, а именно:
a) монтаж или инсталиране на материални активи, както и
б) всякакви услуги от консултантско естество и
в) маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.

Получените от чуждестранното юридическо лице други услуги, които не попадат в обхвата на посочените по-горе три вида услуги, не се считат за „възнаграждения за технически услуги“, съответно не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО и не подлежат на облагане с окончателен данък при източника.

В тази връзка ще обърнем внимание, че  в обхвата на консултантските услуги влизат и надзорните дейности, тъй като целта на надзорните дейност е не само да се следи спазването на технологии и процедури, но и анализ и решаване на възникнали проблеми с цел корекции и подобрения. В случай обаче че получените услуги са одитиране и инспектиране на процесите или тестване на изделията и уредите, при положение че липсва елемента на препоръки и консултации (тоест има само констатации), смятаме че същите услуги не следва да се считат за технически услуги по ЗКПО и респективно начислените възнаграждения за тях няма да подлежат на облагане с окончателен данък.

Относно доходите, посочени в точки 1, 2, 3 и 5 от Вашето запитване, можем да кажем, че заплатената от предприятието сума за проведени тестове (калибриране) и сертифициране представлява възнаграждение за реализирана от доставчика услуга по тестване на изделието, която се съпровожда с издаване на документ за гарантиране на неговото качество и съответствие с определени технически показатели. Като такава, услугата няма елемент на консултация и съответно не се счита за възнаграждение за техническа услуга, попадащи в обхват на доходите, облагани с окончателен данък при източника.

В потвърждение на нашите доводи ще изтъкнем и мнението на НАП по подобна тема, изразено в писмо 20-00-223 от 02. 04. 2008 година, според което: „Извършването на сертификационни одити, инспекции и издаването на международни сертификати  не се обхващат от легалното определение за технически услуги по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗКПО, респективно не попадат в кръга на доходите по чл.12, ал.5, които подлежат на облагане по реда на чл.195 от същия закон“.

Получените адвокатски услуги, посочени в т. 4 от Вашето запитване, при положение че същите са свързани с административни услуги, получаване на документи и др. подобни също не се оприличават на възнаграждения за технически услуги, за които се дължи окончателен данък при източника, тъй като в подобни услуги липсва елемента на препоръки, съвети и консултации.

Единствено за получените услуги по т. 6 от запитването, свързани с получаването на определени консултации и препоръки (по отношение на договаряне на по-добри цени на материали, преглед и утвърждаване на поръчки) представляват услуги от консултантско естество, които подлежат на облагане с данък по реда на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО.

В посоченото запитване не посочвате на коя държава е местно лице предприятието, от което получавате консултантската услуга. Следва да имате предвид, че е препоръчителю да се запознаете със СИДДО със съответната държава – ако има такава подписана спогодба, тъй като разпоредбите на СИДДО се прилагат приоритетно спрямо нашето данъчно законодателство (ЗКПО). При условие че даден доход, начислен на чуждестранно лице, не е упоменат изрично в чл. 12 от ЗКПО, той не е от източник страната и съответно не подлежи на облагане по реда чл. 194 или чл. 195 от ЗКПО. Затова в случая, при доходи извън обхвата на чл. 12 от ЗКПО наличието или липсата на СИДДО е без значение - наличието на СИДДО е от значение само тогава, когато възнаграждението на чуждестранното лице подлежи на облагане с данък при източника по реда на ЗКПО, а СИДДО дава по-благоприятно третиране (или освобождава от облагане при източника в България или въвежда по-ниска данъчна ставка от тази в ЗКПО).

С уважение:

Христо Досев, д.е.с.
 

Нормативна рамка

СИДДО

ЗКПО
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x