Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Процедури и практики
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

  PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
  PortalSchetovodstvo.bg

  В брой 55 от 15-ти юли 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Наредба № 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори
   
  Глава първа
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на извънредна финансова помощ съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор (OB, L 96, 24.3.2022 г.).

  Чл. 2. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя на земеделските стопани от сектори „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, лозаро-винарския сектор и оранжерийното производство на зеленчуци.

  Чл. 3. (1) Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани по секторите, посочени в чл. 2, е:
  1. 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“ за свине майки и прасета за угояване;
  2. 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“ за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
  3. 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
  4. 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:
  а) 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии, и
  б) 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.
  (2) Земеделските стопани получават финансова помощ съгласно бюджетите по ал. 1, както следва:
  1. в секторите „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане за 2021 г. от схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине“ и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“;
  2. в лозаро-винарския сектор за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
  3. при оранжерийно производство на зеленчуци за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

  Чл. 4. (1) В срок от 5 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 14 със заповед на министъра на земеделието се определят ставките на помощта за ЖЕ от съответната категория животни и за хектар с винено грозде и оранжерийни култури (зеленчуци). Определените със заповедта ставки за хектари с оранжерийни култури (зеленчуци) са различни за отопляеми и неотопляеми оранжерии.
  (2) За секторите „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ се определят ставки за ЖЕ, които следват съотношението по категории животни, определено за схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине“ и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ за 2021 г.

  Глава втора
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

  Чл. 5. (1) Допустими за подпомагане са земеделските стопани от сектор „Свиневъдство“, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. със свине по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) и отговарят на следните условия:
  1. за 2021 г. са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине“;
  2. към датата на кандидатстване притежават удостоверение за регистрация, издадено по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  3. стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите, или
  4. прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория свине, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.
  (2) Допустими за подпомагане са земеделските стопани от сектор „Птицевъдство“, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. със съответния вид птици по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и отговарят на следните условия:
  1. за 2021 г. са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“;
  2. към датата на кандидатстване притежават удостоверение за регистрация, издадено по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  3. стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите, или
  4. прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория птици, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.
  (3) Допустими за подпомагане са земеделските стопани от лозаро-винарския сектор, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. с винено грозде по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отговарят на следните условия:
  1. са регистрирани в лозарския регистър по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки;
  2. за 2021 г. са подали в Изпълнителната агенция по лозата и виното декларация за реколта от грозде съгласно Закона за виното и спиртните напитки за добив, различен от нула;
  3. площите им с винени лозя, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).
  (4) Допустими за подпомагане са земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. с оранжерийни култури (зеленчуци) по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат зеленчуци в оранжерии и отговарят на следните условия:
  1. площите им с оранжерийна култура, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци след проверката за реализация;
  2. площите им с оранжерийна култура, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
  3. оранжерията разполага с инсталация за отопление.
  (5) Изискването по ал. 4, т. 3 се отнася за земеделските стопани с оранжерийно производство на зеленчуци в отопляеми оранжерии.

  Чл. 6. Земеделските стопани от сектор „Свиневъдство“ и сектор „Птицевъдство“, които са допустими за подпомагане по реда на настоящата наредба, получават извънредна финансова помощ за броя животни, преизчислени на ЖЕ, за които е получено подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине“ и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ за 2021 г.

  Чл. 7. Земеделските стопани от лозаро-винарския сектор и с оранжерийно производство на зеленчуци, които са допустими за подпомагане по реда на настоящата наредба, получават извънредна финансова помощ за броя хектари с винено грозде/оранжерийни култури (зеленчуци), които са били установени като допустими по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за 2021 г.

  Чл. 8. (1) Не са допустими за подпомагане кандидати, които:
  1. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172, 192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307, 321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс;
  2. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна (за чужди граждани);
  3. имат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
  4. са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
  5. са в производство по ликвидация;
  6. имат изискуеми публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
  (2) Отсъствието на обстоятелства по ал. 1 се декларира от кандидата в заявлението по чл. 9, ал. 2.

  Глава трета
  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

  Чл. 9. (1) Приемът на заявления по настоящата наредба се стартира със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, с която се определя период за кандидатстване.
  (2) В сроковете, определени със заповедта по ал. 1, земеделските стопани по чл. 5 подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“, по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице. Заявлението се регистрира в интегрирана система за администриране и контрол. Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. документ с легализиран превод на български език, доказващ съответствие с изискването на чл. 8, ал. 1, т. 2;
  2. документ, доказващ съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 4, когато заявител е земеделски стопанин от сектор „Свиневъдство“ и сектор „Птицевъдство“, който не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2, т. 3:
  а) рецепти или хранителни норми за съответните фази на хранене, утвърдени от управителя на животновъдния обект, в случай на заявител земеделски стопанин, чийто животновъден обект произвежда/миксира фураж в собствени обекти и складови/лимитни карти за изписване на фуражите в съответствие с рецептите, или
  б) рецепти или хранителни норми за съответните фази на хранене, утвърдени от управителя на животновъдния обект, в случай на заявител земеделски стопанин, чийто животновъден обект не произвежда/миксира фураж в собствени обекти и осигурява изхранване на животните чрез закупуване на фураж от обекти, вписани в регистри за производство и/или търговия с фуражи по реда на Закона за фуражите, както и декларация/и за съответствие на закупените фуражи с рецептата съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за фуражите;
  3. одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията за оранжериите по чл. 5, ал. 4, т. 3, когато заявителят е по чл. 5, ал. 4 и 5;
  4. удостоверение за банкова сметка на името на кандидата;
  5. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице.
  (3) В заявлението по ал. 1 земеделският стопанин посочва едно от изискванията по чл. 5, ал. 1, т. 3 или 4, чл. 5, ал. 2, т. 3 или 4, на което отговаря. Изискването по чл. 5, ал. 4, т. 3 се посочва в заявлението, ако земеделският стопанин осъществява оранжерийно производство на зеленчуци в отопляеми оранжерии.

  Чл. 10. Изискванията по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3, чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3, чл. 5, ал. 3, т. 1, 2, 3 и чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 и чл. 8, ал. 1 се проверяват служебно от ДФЗ.

  Чл. 11. (1) При подаване на заявлението по чл. 9, ал. 2 длъжностно лице в областна дирекция на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или на упълномощеното от него лице. При непредставяне или нередовност/непълнота на документите длъжностното лице ги връща на кандидата и му предоставя копие на контролен лист. Кандидатът има право да подаде повторно заявление по реда на чл. 9, ал. 2 в рамките на периода на приема, определен със заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ.
  (2) ДФЗ извършва административни проверки и проверки на място на подадените по ал. 1 заявления съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.). Проверките на място обхващат поне 5 на сто от одобрените заявители и се извършват в срок от 10 дни от назначаването им.

  Чл. 12. Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
  1. нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота, и/или несъответствие на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 11, ал. 2;
  2. липса на съответствие с изискванията на чл. 5, чл. 8, ал. 1 и чл. 9.

  Чл. 13. Финансовата помощ се изплаща на база определената по чл. 4 ставка, като при наличие на остатък от бюджета същият се преразпределя пропорционално между одобрените заявители в рамките на бюджетите по чл. 3, ал. 1.

  Чл. 14. В срок от 3 работни дни след приключване на приема по чл. 9, ал. 1 ДФЗ уведомява Министерството на земеделието за броя животни по категории съгласно чл. 3, ал. 2 и за броя хектари с винено грозде и оранжерийни култури.

  Глава четвърта
  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

  Чл. 15. (1) Извънредната финансова помощ се изплаща на одобрените заявители в срок до 30 септември 2022 г. Заявлението за подпомагане по чл. 9, ал. 2 е и заявка за плащане. След извършване на съответните административни проверки и проверки на място одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка.
  (2) В срок от 10 работни дни от изплащането на помощта по ал. 1 ДФЗ изпраща на кандидатите, подали заявление за подпомагане по чл. 9, ал. 2, уведомителни писма с посочен размер на изплатената финансова помощ или с мотиви за отказ от изплащане на финансова помощ. Уведомителните писма подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Чл. 16. При извършване на проверки от ДФЗ, Европейската комисия и други контролни органи одобрените заявители по реда на тази наредба са задължени да предоставят пълен достъп и да оказват съдействие, включително чрез представяне на допълнително изискани документи.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Наредбата се издава на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове и чл. 39 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

  § 2. Заповедта по чл. 9, ал. 1 се публикува на електронната страница на ДФЗ в 5-дневен срок от влизане в сила на наредбата.

  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

  Министър: Иван Иванов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 55-ти брой на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

  15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Земеделие и животновъдство  x