Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Кога и как се прави дерегистрация по ЗДДС

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg
Едно от задълженията на фирмите е да начисляват и внасят ДДС, като заедно с това те могат да приспаднат внесения данък от дължимия при получаване на стоки и услуги. При определени обстоятелства тези задължения отпадат, при което фирмата за дерегистрира по ЗДДС.

Какво представлява дерегистрацията по ДДС

Това е процедура по ЗДДС, противоположна на регистрацията. Когато дадена фирма се дерегистрира, за нея отпада задължението да начислява ДДС, както и правото да ползва данъчен кредит.
 
Дерегистрация по ДДС, инициирана от страна на фирмата

При дадени обстоятелства за фирмите като регистрирани лица възниква задължение да се дерегистрират. В случай че не го направят, органът по приходите може да прекрати регистрацията им. Една дерегистрация е задължителна, при положение че:
- фирмата е ЕТ и бъде заличена от Търговския регистър (освен в случаите, когато тя подлежи на задължителна регистрация или се е регистрирала по желание, като тогава може и да се да се дерегистрира по желание не по-рано от 24 месеца от началото на календарната година, следваща годината на регистрирането, както и в случай чео тези условия не са налице и в 7-дневен срок от вписване на заличаването в Търговския регистър се подаде заявление за продължаване на регистрацията в НАП);
- става дума за фирма, кооперация, юридическо лице, които не се явяват търговци – сдружения, фондации, неперсонифицирани лица (адвокатски дружества или осигурителни каси) и те бъдат прекратени (с или без ликвидация) – например ЕООД, обявено в несъстоятелност и заличено или заличено след ликвидация;
- е налице регистрация по ДДС като лице, което не е установено у нас и което извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, които се извършват по електронен път, с получатели – лица, които са установени у нас – например лице без седалище в България, но поддържащо Интернет страница, предоставяща информация за пътувания до лица, които са установени в нашата страна. Ако лицето се регистрира на някое друго основание за задължителна регистрация, предишната му регистрация трябва да се прекрати.
В други случаи фирмите могат самостоятелно да преценят дали да прекратят своята регистрация.
- практически най-често, когато оборотът на фирмата, формиран от облагаеми доставки за последните 12 месеца преди насоящия, спадне под 50 000 лв.;
- отпадне някое от другите основания за задължителна регистрация по ДДС; 
- фирмата е регистрирана по ЗДДС, тъй като в придобила стоки и услуги от друго вече регистрирано по ЗДДС лице в следствие преобразуване или наследяване – в този случай фирмата може да прекракти регистрацията си по ДДС, ако отпадне основанието за задължителната регистрация.

Процедура на дерегистрация

В случай че фирмата иска или е задължена да прекрати своята регистрацият по ДДС, то тя трябва да подаде заявление в териториална дирекция на Приодната агенция по регстрация. Към заявлението за дерегистрация следва дасе представят дадени документи, а именно:
- справка за облагаем оборот по месеци за последните 12 месеца преди настоящия;
- справка за общата сума на облагаемите ВОП за предходната и настоящата година, освен придобиването на нови превозни средства и акцизни стоки;
- справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби, чието място на изпълнение е на територията на страната, без доставките на акцизни стоки, за настоящата година и за всяка една от двете календарни години преди настоящата;
- удостоверението за регистрация по ЗДДС;
- протокол-опис за начисляване на ДДС по образец.

Срокът за дерегистриране е 14 дни от настъпване основанието за задължителна дерегистрация, а когато регистрацията се прекратява по желание, това може да стане без спазване на конкретни срокве. НАП ще направи проверка. В срок от 7 дни след приключването на проверката НАП следва да издаде акт за извършване или отказване на дерегистрацията. След прекратяване на регистрацията фирмите нямат право да начисляватДДС и да ползват данъчен кредит!
 
Дерегистрация по инициатива на органа по приходите

В дадени дерегистрацията по ДДС може да стане по инициатива на НАП. Ето в кои случаи:
- когато срава дума за физическо лице, което почива, или ЕТ, който почива, или при наличие на регистрация по ДДС като лице, което не е установено в страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, които се извършват по електронен път, с получатели – лица, които са установени у нас и се регистрира на някое от другите основания за задължителна регистрация по ДДС, предишната регистрация се прекратява;
- когато се установи, че заявлението за дерегистрация не е подадено в предвидения срок;
- когато се установит някое от следните данъчни нарушения: неоткриване на посочен адрес; промяна на адрес без уведомяване на НАП; системно неизпълнение на данъчни задължения (над 3 пъти); наличие на задължения към държавата в размер, превишаващ активите (става дума не само за задължения по ДДС, но и за други публични такива); непредоставяне на имейл за контакт в продължение на 3 месеца; неосигуряване на достъп на НАП до счетоводни документи (освен ако тези счетоводни документи за унищожени или загубени и НАП е уведомена за това);
- е налице ЮЛ, прекратено без ликвидация - напр. ООД, обявено в несъстоятелнос; 
- налице е неперсонифицирано дружество, което е прекратено – напр. адвокатско дружество, регистрирано по ДДС;
- при прекратяване на осигурителна каса.
 
НАП издава акт за дерегистрация. Когато дерегистрирането е било задължително, актът ми се връчва на фирмата, а за дата на дерегистрация се приема датата, към която е възникнало основание за прекратяване. В останалите случаи актът се връчва и за дата на дерегистрацията се приема датата на връчването.
 
Санкции

В случай че са налице задължения за ДДС и не подаде заявление за дерегистрация в определените от закона случаи, се подлежи на глоба – за ФЛ, които не са търговци, или с имуществена санкция – за ЮЛ или ЕТц, в размер от 500 до 5 000 лв. Актовете за установяване на административните нарушения (АУАН) се съставят от органа по приходите, а наказателните постановления - от изпълнителния директор на НАП или оправомощено от него длъжностно лице. 

източник: pravatami.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – лизинг"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x