Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Документално обосноваване на социален разход

Силвия Динова Отговор, предоставен от
Силвия Динова
Въпрос:

➤ За Великден фирмата дава на работниците и служителите си по 1 агне. Месото се закупува от физическо лице и се заплаща в брой. Единственият счетоводен документ е разходен касов ордер, подписан от продавача. Сумата се отнася като разход без документ и с нея се увеличава финансовият резултат при приключване на годината. Как можем да обосновем документално този социален разход, тъй като продавачът не може да ни издаде фактура?


Отговор:
Вашият въпрос касае закупуване на стоки от физическо лице. В идеалния случай би трябвало да получите от физическото лице документ за извършената доставка, съдържащ изискуемите се данни по чл. 6 от Закона за счетоводството, т.е. съдържащи се във фактура.
 
Този документ няма определен формат, може да е под формата на разписка/ договор / протокол за предаване.
 
Реквизитите, относими към данните на физическо лице са следните:
- дата;
- ЕГН, име и адрес на лицето;
- предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
- фирмените данни на Вашето дружество в качеството си на получател.
 
Ако разполагате само с разходен касов ордер, бихте могли да добавите към него и договор и приемо-предавателен протокол с лицето.
 
Може да включите в договора данни, или в отделна декларация да поискате от физическото лице да декларира, че то не е регистрирано по ЗДДС, защото може да се явява и търговец, ако се занимава с тази дейност регулярно, а не само чрез единичната продажба към Вас.
 
Във всеки случай, по отношение на документалното оформяне на сделката имате свобода на документиране съгласно ал. (5) и ал. (6) от същия чл. 6 на Закона за счетоводството.
 
Източник: Закон за счетоводството, чл. 6:
(1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
(2) .................
(3) .................
(4) .................
(5) Документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я удостоверяват.
(6) Освен в случаите по ал. 5 документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон, и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.
(7) .................
 
Трябва да вземете предвид, обаче, още едно обстоятелство при извършването на сделки с физически лица, а именно чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Получателят на дохода е физическо лице, местно за България и доходът му е от дейност селско стопанство, следователно доходът му от сделката с дружеството би трябвало да е облагаем съгласно чл. 8 ал. (1) и (9) от ЗДДФЛ. Съответно, и физическото лице би трябвало да подава годишна данъчна декларация за доходите си, които да кореспондират с подадената от Вас справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. 
 
Източник: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл. 8:
(1) Доходите, които произтичат от стопанска дейност чрез определена база на територията на Република България или от разпореждане с имуществото на такава определена база, са от източник в Република България.
.................................
(9) Доходите от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната са от източник в страната.
 
Източник: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл. 73:
(1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
................
(4) Справката по ал. 1 се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. При заличаване/прекратяване на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
 
С уважение:
 
Нормативна рамка

ЗСч

ЗДДФЛ

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводна практика - 9 експертни решения на казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x