Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ЗКПО


Попълване на декларация по чл. 88 от ЗКПО при превишение на прогнозната печалба 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Дек-2017
Прочетете за 1 минутa и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружество с ГДД по ЗКПО декларира 60 000 лв прогнозна печалба за 2017 г., съответно 6000 лв корпоративен данък. За 1-во и 2-ро тримесечие на годината са внесени по 1500 лв. авансов данък. Сега дружеството установява, че печалбата ... [още]

 
Бракуван амортизиран автомобил и разходи за застраховки и пътен данък 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 23-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 10 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирмата ни притежава лек автомобил, закупен 2007 година, напълно амортизиран. В началото на годината автомобилът катастрофира, след което ни изплатиха обезщетение и беше възстановен. Взехме решение да бъде бракуван и ... [още]

 
Префактурирани разходи за застраховки на служители - данъчно признаване 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 21-Ноем-2017
Прочетете за 3 минути и 37 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Българска фирма се явява дъщерна на чуждестранно дружество от Европейския съюз. Дружеството майка сключва застраховки Живот на всички служители от дъщерните си фирми, като ползва услугите на застрахователно ... [още]

 
Данъчно признаване на разходи за сметка на българско дружество за семинари и обучения на служители от българското и чужди дружества с еднакъв собственик 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 20-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Българско дружество собственост на чуждестранно физическо лице, е договорна изследователска организация /ДИО/. Дружеството е регистрирано в България и специализирано в предоставянето на услуги в развойната дейност ... [още]

 
Данъчно облагане за предоставени на служители подаръчни ваучери и карти 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружество е взело решение да предостави за коледа на всички свои служители: 1. подаръчни ваучери - за пътуване/почивка; 2. подаръчни карти/ gift cards - с които може да се пазарува при всички търговци, които приемат плащания и ... [още]

 
10 на сто данък върху 50 на сто от разходите за автомобил под наем със смесено ползване и без пътни листи 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: В края на годината следва ли да начислим 10 % данък върху 50 % от стойността на разхода за ползван под наем автомобил, при условие че е ползван смесено и не са попълвани пътни листи?[още]

 
Отписване на вземане от 2013 г., непотърсено заради грешка в софтуер 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Газоразпределително дружество се занимава с продажба на природен газ на физически лица и стопански потребители. При обсужване на клиенти се използва автоматичена система Билинг. Към месец септември 2017 г. е установена ... [още]

 
Обезценка на поземлен имот, върху който ще се строи 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружество е закупило УПИ, на цена в пъти по-висока от данъчната оценка на същия и малко над пазарната цена. Имотът е оценен първоначално по цена на придобиване. Върху имота ще бъде построена сграда, която ще се използва ... [още]

 
Ограничения на размера на разходи за реклама 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Във връзка с това извършваме разходи за реклама в по големи размери - брошури, стикери, радиореклама. Имаме ли ограничения за размера на извършваният разход и попадат ли тези разходи в по специално данъчно облагане?[още]

 
Отчитане на апортна вноска при разлика между балансова стойност и стойността на инвестицията 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: На 17.01.2017 год. е извършена апортна вноска на недвижими имоти на дружество Х в друго търговско дружество У Извършени са оценки на три независими вещи лица, като имотите са оценени на 736 000 лв. В приемащото дружество У ... [още]

 
Без подаване на декларации и отчети за фирмите без дейност 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Изменения в няколко закона, предложени от Министерството на финансите, ще понижат административната тежест върху граждани и бизнес с премахване изискването за представянето на определени официални документи на ... [още]

 
Разходи за лихви по кредит, обезпечен с ДМА, и изчисляване на слаба капитализация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 27-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 32 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ООД със съдружници ЮЛ и ЕТ взима кредит от банка, с която не е свързано лице, за закупуване на ДМА. По искане на банката ООД трябва да направи обезпечение на кредита. За обезпечение ще се използват ДМА на ЮЛ и ЕТ, които са ... [още]

 
Признаване за данъчни цели на разходи за брак на плодове 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 27-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ООД бракува плодове около 3 т., второ качество, поради тяхното разваляне, тъй като в рамките на няколко месеца не успява да намери купувач за тях. Има надлежно издадени документи, начислен е ДДС. В този случай разходът за ... [още]

 
Начисляване на данък представителни разходи за нощувка на консултант 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 27-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 44 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ЕТ има сключен договор за консултантски услуги с фирма ЕООД, регистрирана в България. Собственикът на фирмата ЕООД е чуждестранно лице от ЕС, с място на жизнен интерес държава членка в ЕС. Съгласно договора ЕТ освен ... [още]

 
Юрисдикция с преференциален данъчен режим 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 14-Юни-2017
Прочетете за 3 минути и 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Държавата Кюрасао попада ли в дефиницията за Юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно §1, т. 64 от ЗКПО? Ако тя не е включена в списъка, който се утвърждава със заповед на министъра на финансите, то може ли да ... [още]

 
Подаване на ГОД след срокa при сгрешена декларация по чл. 92 от ЗКПО за туроператор 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: По въпроса за туроператора, който е договори през 2016 г. и 2017 г. с категоризирани хотели на територията на България, от които купува обща туристическа услуга (ОТУ) за сезон 2017 г. и договори с туроператори от ЕС през 2016 г. и ... [още]

 
Прехвърляне на ДМА - автомобил - без заплащане на продажната сума 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 09-Май-2017
Прочетете за 2 минути и 56 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Имаме служебен автомобил, закупен през 2014 г., т.е не е амортизиран. Ползва се за управленски нужди. Плащаме лизинг, който по договор изтича през м.07.2018 г. Решено е този автомобил да бъде прехвърлен, продаден на физическо ... [още]

 
Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 05-Апр-2017
Прочетете за 10 минути и 22 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Задължените лица, които формират данъчен финансов резултат по реда на ЗКПО имат право да пренасят реализираната през предходни периоди данъчна загуба по реда на глава единадесета от ЗКПО. Данъчна загуба могат да ... [още]

 
Регулиране за целите на ЗКПО на счетоводните приходи и разходи от преоценки и отписване на вземания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Апр-2017
Прочетете за 15 минути и 3 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане относно данъчното третиране на счетоводните приходи и разходи с произход последващи оценки (преоценки и обезценки) на вземания, както и на разходите по ... [още]

 
Регулиране на неизплатените задължения за целите на ЗКПО 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Март-2017
Прочетете за 10 минути и 42 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО въвежда правила за данъчно третиране на непогасени задължения на данъчно задължените лица и условията, при настъпване на които с тези задължения се преобразува счетоводният финансов ... [още]

 
Признаване за данъчни цели на разходи по ДУК 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Начислени и изплатени са възнаграждения по ДУК през 2016 г, но не са внесени задължителните осигурителни вноски, свързани с тези възнаграждения към 31.12.2016 г. Кои разходи по ДУК ще се признаят за данъчни цели през 2016 г?[още]

 
Лихви за заем, предоставен на свързано предприятие 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ООД дава заем на свързано предприятие. Трябва ли да се начисляват задължително лихви в двете предприятия, съответно приход в ООД и разход за лихви в свързаното предприятие?[още]

 
Закриване на ЕООД, нерапределена печалба и неналични пари в каса 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирма, регистрирана през 2005 г. като ЕООД, решава да се закрие. При което възникват следните въпроси: 1. Фирмата има неразпределена печалба от предшестващи години в размер на 300 000,00 лв. При закриването на фирмата ... [още]

 
Място на изпълнение на услуга по контрол на изпълнение на СМР и облагане на прихода от тези услуги 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 23-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Българска фирма извършва по договор услуги по контрол на изпълнението на СМР на обекти, които се намират в чужбина, като и възложителят също е чуждестранна фирма. Българската фирма командирова служител, който ... [още]

 
Отписване на несъбираеми вземания от 2011 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирма Х има несъбираеми вземания от 2011 г. Кога може да ги отпише като такива, през 2016 г. или 2017 г.? Какви документи трябва да има за доказателство, че са несъбираеми, ако Фирма Х не може да се свърже с длъжника?[още]

 
Регулиране на слабата капитализация – чл. 43 от ЗКПО, попълване на помощна справка - част II 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 22-Февр-2017
Прочетете за 4 минути и 24 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Част първа вижте тук: Регулиране на слабата капитализация – чл. 43 от ЗКПО, попълване на помощна справка - част I Във връзка с разглежданата материя е важно да се имат предвид и следните разпоредби от ЗКПО за ... [още]

 
Регулиране на слабата капитализация – чл. 43 от ЗКПО, попълване на помощна справка - част I 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 21-Февр-2017
Прочетете за 8 минути и 0 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Регулирането на слабата капитализация се определя като специфичен данъчен режим, поради това че: - е приложим само от тези предприятия, при които привлеченият капитал превишава трикратния размер на собствения им ... [още]

 
Данъчно признаване на разходи за възнаграждение, осигуровки и експлоатация на автомобил на търговски представител 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 59 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружество в България извършва инженерингови и консултантски услуги с място на изпълнение на доставките - Франция. Във връзка с основната дейност и търсенето на клиенти на територията на Франция е сключен договор с ... [още]

 
Данък върху разходите за автомобили, позвани от съдружници в медицинско заведение 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 06-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Имам медицинско заведение, което взема автомобили на лизинг. Ползват ги съдружниците, като отчитат разход за гориво. В пътния лист отразяват къде са ходили - на обучение, на семинар, и да ходят на кабинет в околностите, ... [още]

 
Данък върху разходите за лично и служебно ползване на автомобил 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 31-Ян-2017
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: В продължение на по-рано зададения въпрос: 50% от 240 лв. + 50% от всички останали разходи за автомобила да обложа с данък върху разходите , а сумата над 240 лв. за гориво да удържа от управителя???[още]

 
Данък върху разходите за автомобил за лични и служебни нужди и удържане на сума от лицето 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 31-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Относно моя въпрос: Имаме управител по Договор за управление и контрол , в който е записано че 240 лв. му се полагат за гориво за управленски цели. Разходът за гориво над тази сума се поема от него. Колата е служебна, взета ... [още]

 
Данък върху разходите за автомобил, ползван за лични и служебни цели от управителя 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 31-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Имаме управител по Договор за управление и контрол , в който е записано че 240 лв. му се полагат за гориво за управленски цели. Разходът за гориво над тази сума се поема от него. Колата е служебна, взета е под наем от фирма. ... [още]

 
Данък върху разходи за лично ползване на фирмени активи за ЕТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 1 секундa

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Данък върху разходите за лично ползване на фирмени активи дължи ли се от едноличните търговци?[още]

 
Данъчно третиране на неизползвани компенсируеми отпуски – чл. 41 ЗКПО 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 09-Ян-2017
Прочетете за 10 минути и 29 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

В установеното трудово законодателство на Република България – Кодекс на труда (КТ) се съдържат специфични разпоредби относно правото и видовете отпуски на работниците или служителите. Всеки работник или ... [още]

 
Отразяване на фактура, издадена през 2017 г., за услуга, извършена през 2016 г. 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: През 2016 г. Българска фирма Х извършва услуги по управление на имот в Италия, собственост на Италианска фирма У. През януари 2017 г. фирма Х издава фактура на фирма У за тези услуги. Плащането ще бъде през 2017 г. По какъв начин ... [още]

 
Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично потребление на служебни активи и персонал - част III 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 09-Дек-2016
Прочетете за 5 минути и 37 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Част първа вижте тук: Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично потребление на служебни активи и персонал - част I Част втора вижте тук: Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично ... [още]

 
Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично потребление на служебни активи и персонал - част II 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 07-Дек-2016
Прочетете за 5 минути и 47 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Част първа вижте тук: Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично потребление на служебни активи и персонал - част I Разходи, свързани с недвижими имоти (чл. 215а, ал. 3): Предвидени са два ... [още]

 
Признаване за данъчни цели на разходи за командировка 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Ноем-2016
Прочетете за 7 минути и 15 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

В чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) се регламентира, че когато нуждите на предприятието налагат, то може да командирова работник или служител за изпълнение на трудови задължения извън мястото на постоянната му работа. В ... [още]

 
Промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Ноем-2016
Прочетете за 2 минути и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как стоят нещата с промяната в реда за коригиране на счетоводни и други грешки от 01.01.2017 г.?[още]

 
Данък върху представителните разходи 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Ноем-2016
Прочетете за 5 минути и 48 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Разпоредбата на чл. 204, ал. 1, т. 1 от ЗКПО гласи, че с данък върху разходите се облагат документално обоснованите представителни разходи, свързани с дейността на предприятието.   Представителните разходи и ... [още]

 
Разпределяне на дивиденти - до колко години назад 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Окт-2016
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: За колко години назад може да се разпределят дивиденти?[още]

 
Префактуриране на разходи за вода и електроенергия от наемодател 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Наемодател заплаща за сметка на наемателя всички консумативи. Има ли право наемодателят да префактурира разходите за ток на ЧЕЗ и Софийска вода?[още]

 
Изменение и допълнение на ЗКПО 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Септ-2016
Прочетете за 11 минути и 57 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

В брой 75 от 27 септември 2016 г. на Държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от ... [още]

 
Закриване на счетоводна сметка при продажба на сграда, принадлежаща на закрита фирма 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 14-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирмата построява със собствени средства сграда за 100 000 лв. 203499 - 100 000 Поради закриване на фирмата продават сградата на ЕООД - дъщеря на един от съдружниците. 411709 - 100 000 При закриване на фирмата на салдо остават: 411 Дт ... [още]

 
Управляващите с желание за въвеждане на данък със задна дата 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Септ-2016
Прочетете за 3 минути и 54 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Невероятно, но законодателната дейност в страната ни е на път да роди нов прецедент - изменение на данъци със задна дата. Това най-вероятно ще се случи, след като на II-ро четене Комисията по бюджет и финанси в ... [още]

 
Отчитане на адвокатска услуга при покупка на дялове 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Авг-2016
Прочетете за 2 минути и 18 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирма Г ЕООД закупува 100% от дяловете на друга фирма ЕООД. Преди покупката на дяловете е наета адвокатска фирма, да направи проучване на фирмата и дю дилиджънс. Въпросът ми е адвокатската услуга като текущ разход ли ... [още]

 
Данъчно облагане и счетоводно отчитане при ползване на фирмен автомобил за лични нужди 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 17-Авг-2016
Прочетете за 4 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирмен автомобил ще се използва едновременно и за фирмена дейност и за лични нужди. Автомобилът обаче е придобит чрез апорт през 2013 г. и за него е ползван пълен данъчен кредит от фирмата, която е извършила апорта през 2008 ... [още]

 
Давност и отписване на задължения (пасиви) 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 26-Юли-2016
Прочетете за 7 минути и 38 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какви са давностните срокове, за различните видове задължения, след изтичането на които длъжникът може да се позове на давност и да не плати дължимото? Какво е данъчното третиране на отписаните задължения?[още]

 
Ваучери за храна, раздавани единствено на работници в производствената дейност на предприятие 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 07-Юли-2016
Прочетете за 4 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Управител на фирма желае да се раздават ваучери за храна само на работниците, които са заети в производството, но не и на служителите в администрацията. Това възможно ли е?[още]

 
Данъчно признаване на разходи за Каско и Гражданска отговорност на автомобил на лизинг 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 13-Юни-2016
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Платените суми за застраховки Каско и Гражданска отговорност на автомобил, нает по финансов лизинг, данъчно признат разход ли са по смисъла на ЗКПО?[още]

 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на животни, заболели от антракс 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 31-Май-2016
Прочетете за 3 минути и 57 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

През 2016 година кравите, собственост на предприятието заболяват от антракс. Същите са унищожени/убити, за което е издаден Протокол за унищожаване/убиване на животни. За убитите животни предприятието е получило ... [още]

 
Данъчно-осигурителен календар за периода 15 - 21 май 2016 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Май-2016
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

15 май 2016 Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април.   Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените ... [още]

 
Начисляване на данък върху разходи за експлоатация на автомобил на лизинг 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 21-Апр-2016
Прочетете за 4 минути и 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирма има автомобил на оперативен лизинг - джип. За всички фактури, които получава във връзка с експлоатацията му, ползваме данъчен кредит. Колата се ползва от управителя на Дружеството. Трябва ли върху всички разходи ... [още]

 
Провизиране и опростяване на невърнат заем 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: През 2007 г. собственичката на ЕООД получава от баща си по банков път съгласно договор за послужване сумата от 300 000,00 лв. за построяване на жилищна кооперация, като заемът е за 10 години. Към 31.12.2015 г. не са продадени четири ... [още]

 
Осчетоводяване на данък уикенд за служебно МПС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 16-Март-2016
Прочетете за 3 минути и 24 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как ще се осчетоводява данък уикенд за ползвано служебно МПС, например? На базата на изготвен протокол, но какви контировки ще се вземат? Да кажем за месец 03.2016 год. след уточняване на км. и т.н. сумата, която се получава ... [още]

 
Провизиране на сума, заплатена от съдружници за закупуване на апартамент на името на фирмата 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: През 2007 г. собственици на ООД с доказани доходи закупуват апартамент за 200 000,00 лв на името на фирмата. Средствата са на съдружниците - физ. лица. От 2009 г. до 2015 г., поради отсъствието на единия от съдружниците, фирмата е ... [още]

 
Облагане с корпоративен данък на финансирания от ДФЗ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 09-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирма има сключени договори с ДФ ”Земеделие” за финансиране на дейността по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ... [още]

 
Приложения към Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Февр-2016
Прочетете за 37 секунди

» Модели документи » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Можете да изтеглите приложенията към обнародваната в брой 9 от 2 февруари 2016 г. на Държавен вестник Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци: Приложение № 1 за доходи от наем и ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Дек-2015
Прочетете за 32 минути и 6 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 35 и 79 от 2015 г.) § 1. В ... [още]

 
Данъчни облекчения и документи 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Дек-2015
Прочетете за 2 минути и 38 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Читалище получава дарения от физически лица и от търговски фирми. Коректно ли е да информира своите дарители, че имат право на данъчно облекчение за даренията към читалището и какви документи е необходимо да се ... [още]

 
Таван за плащанията в брой от 10 хил. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 31 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

От началото на следващата година таванът на плащанията в брой ще се понижи от 15 000 на 10 000 лв. Такова решение взеха депутатите, като приеха окончателно промените в ЗКПО.    Първоначалната идея на министъра на ... [още]

 
Нетни приходи от продажби по ЗКПО 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 56 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се определят нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за целите на авансовото облагане?[още]

 
Допълнителни разходи за стимулиране на проджби и чл. 26 ЗКПО 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Апр-2015
Прочетете за 2 минути и 31 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирмата се занимава с търговия на едро на тютюневи изделия и аксесоари. Продажбите са към свързани лица и към трети лица. Бихме искали да стимулираме продажбите и в тази връзка да предоставим безвъзмездно запалки, ... [още]

 
Продажба на актив на цена, по-ниска от покупната 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 16-Февр-2015
Прочетете за 31 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Фирма закупи стока на стойност 2000 лв. без ДДС. След известно време продава стоката за 1000 лв. без ДДС. Разликата между покупната и продажната стойност зачита ли се за намаление на финансовия резултат от данъчна гледна ... [още]

 
Промени в ЗКПО, в сила от 2015 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Ян-2015
Прочетете за 3 минути и 11 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

С § 39 от Преходните и заключителни разпоредби на обнародвания в ДВ бр. 105 от 2014 година Закон за изменение и допълнение в ЗДДС са направени редица изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). ... [още]

 
Закон за корпоративното подоходно облагане 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Ян-2015
Прочетете за 298 минути и 39 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: [още]

 
Третиране на дарение според ЗКПО 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 29-Септ-2014
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как следва да се третира дарението по реда на ЗКПО?[още]

 
Грешка в декларация по чл. 92 ЗКПО 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 24-Септ-2014
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как следва да се коригира грешка, допусната в декларация по чл. 92 от ЗКПО[още]

 
Квитанции вместо фактури при разходи за командировка 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 07-Юли-2014
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Собственик на ЕООД, полагащ възмезден труд в дружеството, е командирован в чужбина. В командировъчното са отбелязани полагаемите денвни пари за престой и покриване на пътните разходи съгласно Наредбата за ... [още]

 
Облагане с данък върху разходите 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 28-Март-2014
Прочетете за 36 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Кои разходи се облагат с данък върху разходите, по реда на ЗКПО?[още]

 
Данъчно признаване на дарение 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 08-Март-2014
Прочетете за 35 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ООД с решение на ОС взема решение да направи дарение от 800 долара за регистрационна такса за участие на лекар от действащо лечебно заведение - във важен международен симпозиум на лекари в САЩ. Данъчно признат ли е този ... [още]

 
Разходи за ремонт на търговска сграда 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 04-Март-2014
Прочетете за 2 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: На 01.09.2012 г. дружество сключва договор за наем за част от търговска сграда със срок до 31.12.2015 г. На 05.11.2013 г. страните по договора сключват анекс за извършване на ремонт на сградата, които представлява: замяна на ел. ... [още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в ЗКПО 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 27-Февр-2014
Прочетете за 1 минутa и 46 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

С § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в ДВ брой 1 от 03.01.2014 година, се правят съответните изменения в Закона за корпоративното подоходно ... [още]

 
Tретиране по ЗКПО закупени дрехи за персонала 
от Павел Йончев, 24-Февр-2014
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се третира по ЗКПО закупени дрехи за персонала? Дрехите са делови, не са еднакви за всички. Дейността на фирмата е брокерски услуги.[още]

 
Приспадане на надвнесен корпоративен данък за предприятия 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 02-Ян-2014
Прочетете за 36 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какви възможности съществуват предприятието да си приспада надвнесен корпоративен данък?[още]

 
Данъчно-осигурителен календар 23.12 - 29.12.2013 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Дек-2013
Прочетете за 6 минути и 41 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

До 25 декември 2013   Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Ноември 2013 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, ... [още]

 
Дивидент ли е разпределената печалба в полза на съдружници от ДЗЗД 
от Павел Йончев, 23-Окт-2013
Прочетете за 28 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Третира ли се като дивидент за целите на данъчното облагане, дохода от разпределена печалба между съдружници в ДЗЗД?[още]

 
Първоначална инвестиция, по отношение на преотстъпеният корпоративен данък 
от Павел Йончев, 16-Окт-2013
Прочетете за 25 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какво представлява първоначалната инвестиция, по отношение на преотстъпеният корпоративен данък?[още]

 
Третиране на счетоводна грешка, свързана с финансовия резултат за 2006 г. 
от Павел Йончев, 08-Окт-2013
Прочетете за 32 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Уведомява ли се НАП за открита счетоводна грешка, свързана с финансовия резултат за 2006 г.?[още]

 
Преотстъпване на авансов данък през 2013 г. 
от Николета Димитрова, 08-Окт-2013
Прочетете за 34 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Може ли да се преотстъпва авансов данък през 2013 г.?[още]

 
Публични задължения и правото по чл. 213, ал. 2 от ЗКПО 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 06-Окт-2013
Прочетете за 27 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Възможно ли е след внасянето на публичните задължения да се възползваме от правото по чл. 213, ал. 2 от ЗКПО?[още]

 
Декларация за увеличение на месечните авансови вноски след 01.01.2013 г. 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 30-Септ-2013
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Възможно ли е подаването на декларация за увеличение на месечните авансови вноски след 01.01.2013 г.?[още]

 
Данък върху разходите в случаите, свързани с разходи за сключени месечни застраховки „Живот” 
от Николета Димитрова, 29-Септ-2013
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се определя данъкът върху разходите за календарния месец в случаите, свързани с разходи за сключени месечни застраховки „Живот”?[още]

 
Срок за деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредено в резултат на преобразуване дружество 
от Павел Йончев, 27-Септ-2013
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какъв е срокът за деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредено в резултат на преобразуване дружество?[още]

 
Лимитирана месечна данъчна основа за данъка върху разходите при подлежащи на принудително изпълнение публични задължения 
от Росен Атанасов, 26-Септ-2013
Прочетете за 13 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се определя месечната данъчна основа за данъка върху разходите за превишението над 60 лв. месечно при подлежащи на принудително изпълнение публични задължения?[още]

 
Нови условия за разрешение на лицата за осъществяване на дейност като оператори на ваучери 
от Павел Йончев, 25-Септ-2013
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какви са измененията по ЗКПО във връзка с разрешението за осъществяване на дейност на лицата като оператори на ваучери?[още]

 
Изменения при определянето на данъчна основа за данъка върху представителните разходи, визирани в чл. 204, т. 1 от ЗКПО 
от Николета Димитрова, 25-Септ-2013
Прочетете за 13 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какви са измененията през 2013 г. по отношение определянето на данъчна основа за данъка върху представителните разходи, визирани в чл. 204, т. 1 от ЗКПО?[още]

 
Промени при определянето данъчна основа във връзка с данъка върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 24-Септ-2013
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: За месец или за календарна година се определя данъчна основа във връзка с данъка върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО?[още]

 
Срокове за внасяне на авансовия данък по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО 
от Николета Димитрова, 23-Септ-2013
Прочетете за 11 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Има ли разлика в срока за внасяне на авансовия данък в зависимост от основанието по закона - дали е по чл. 194 или по чл. 195 от ЗКПО?[още]

 
Нова декларация за лицата, които са задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 23-Септ-2013
Прочетете за 27 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Каква нова декларация подават лицата, които са задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО?[още]

 
Авансови вноски от получаващи дружества, базирани на нетни приходи от продажби на преобразуващите се дружества 
от Павел Йончев, 22-Септ-2013
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Кога получаващите дружества правят авансови вноски, базирани на нетните приходи от продажби на преобразуващите се дружества?[още]

 
Разходи при извършване на дейност по занятие и управленска дейност с превозни средства 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 21-Септ-2013
Прочетете за 34 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: При извършване на дейност по занятие и управленска дейност с превозни средства кой период се взема под значение при съотнасяне на разходите - последните 12 месеца, включително текущия месец или календарната година? [още]

 
Срок за внасяне на данъка при източника по чл. 194 от ЗКПО 
от Николета Димитрова, 19-Септ-2013
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какъв е срокът за лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 от ЗКПО по отношение внасянето на данъка?[още]

 
Публични задължения към момента на предоставяне на ваучери до 60 лв. месечно и определяне на данъчна основа по ЗКПО 
от Росен Атанасов, 18-Септ-2013
Прочетете за 19 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се облагат социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква "б" в размера до 60 лв. месечно по ЗКПО, при положение че лицето има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите?[още]

 
Вид авансови вноски по ЗКПO при приемащите дружества след преобразуването 
от Павел Йончев, 17-Септ-2013
Прочетете за 10 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Запазват ли се месечните авансови вноски по ЗКПО през 2013 г. при приемащите дружества след преобразуването?[още]

 
Срокове за внасяне на авансовите вноски по ЗКПО - изменение 
от Павел Йончев, 15-Септ-2013
Прочетете за 31 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какво е изменението при сроковете за внасяне на авансовите вноски по ЗКПО?[още]

 
Лихви при превишението на годишния корпоративен данък, съотнесено към авансовите вноски 
от Росен Атанасов, 20-Авг-2013
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Кога дължим лихви при превишението на годишния корпоративен данък, съотнесено към авансовите вноски?[още]

 
Период, през който се изчисляват лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски по ЗКПО 
от Павел Йончев, 19-Авг-2013
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какъв е периодът, през който се изчисляват лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски по ЗКПО? [още]

 
Намаление на авансовите вноски по ЗКПО през 2013 г. 
от Николета Димитрова, 18-Авг-2013
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Възможно ли е и през 2013 г. да намаля авансовите вноски по ЗКПО, след като предварително съм декларирал по-голям размер за внасяне?[още]

 
Кои лица правят авансови вноски по ЗКПО? 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 14-Авг-2013
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Кои лица правят месечни авансови вноски и кои лица правят тримесечни авансови вноски по ЗКПО?[още]

 
База за изчисление на авансовите вноски по ЗКПО през 2013 г. 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 10-Авг-2013
Прочетете за 12 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Каква е базата за изчисление на авансовите вноски по ЗКПО през 2013 г? [още]

 
Лица, които не правят авансови вноски по ЗКПО през 2013 г. 
от Павел Йончев, 03-Авг-2013
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Кои лица не правят авансови вноски по ЗКПО през 2013 г?[още]

 
Откриване на счетоводни грешки и уведомяване на НАП 
от Росен Атанасов, 30-Юли-2013
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Уведомява ли се компетентната служба на НАП при откриване на счетоводни грешки?[още]

 
Приспада ли се данъчната загуба при определяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък? 
от Павел Йончев, 28-Юли-2013
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Може ли да се приспада данъчната загуба при определяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък?[още]

 
Разпоредбата на чл. 26, т. 12 от ЗКПО и чуждо длъжностно лице 
от Николета Димитрова, 12-Юли-2013
Прочетете за 24 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какъв смисъл се влага в определението "чуждо длъжностно лице" по новата разпоредба на чл. 26, т. 12 от ЗКПО?[още]

 
Данъчнопризнати ли са разходите по чл. 307а от Наказателния кодекс 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 10-Юли-2013
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Признати ли са през 2013 г. за данъчни цели разходите, произтичащи от прилагане на чл. 307а от Наказателния кодекс? [още]

 
Глоба/санкция за невнесен в срок авансов данък по ЗКПО 
от Павел Йончев, 18-Окт-2012
Прочетете за 12 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Подлежа ли на някаква глоба или санкция за невнесен в срок авансов данък по ЗКПО?[още]

 
Данъчнопризнати разходи за гориво без пътен лист 
от Павел Йончев, 12-Окт-2012
Прочетете за 11 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Задължително ли е документирането с пътен лист за разграничаване на управленските разходи за гориво от разходите за стопанската дейност?[още]

 
Формиране на нов ДМА, изполвайки отписан от ДАП актив 
от Росен Атанасов, 12-Окт-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какви възможности съществуват за формиране на нов ДМА, изполвайки отписан от ДАП актив?[още]

 
ЕТ и алтернативен данък по ЗКПО 
от Павел Йончев, 18-Септ-2012
Прочетете за 12 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Облагат ли се алтернативен корпоративен данък едноличните търговци?[още]

 
Разходи включвани в облегчението за наети безработни лица 
от Павел Йончев, 13-Септ-2012
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какви разходи се включват за определяне данъчното облегчение за наети безработни лица по ЗКПО?[още]

 
„Свързаност” на съдружник притежаващ 4% от основния капитал 
от Павел Йончев, 13-Септ-2012
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Свързано лице ли е според данъчните закони съдружник, с участие в капитала на ООД , в размер на 4%?[още]

 
Вливане на дружества по ЗКПО 
от Росен Атанасов, 12-Септ-2012
Прочетете за 31 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: На какви условия трябва да отговаряме, за да имаме вливане на дружества по ЗКПО?[още]

 
Документи за разход при командировка със самолет 
от Павел Йончев, 05-Септ-2012
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Какви документи се представят за разход при командировка със самолет?[още]

 
Командировки с личен автомобил и представителни разходи 
от Борис Петров, 21-Юни-2012
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Командировките с личен автомобил представителни разходи ли са?[още]

 
Разграничаване на управленска от неуправленска дейност 
от Павел Йончев, 21-Юни-2012
Прочетете за 46 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се разграничават дейностите – управленска от неуправленска по смисъла на чл. 204 от ЗКПО?[още]

 
Разход на осигуровки самоосигуряващи се 
от Борис Петров, 11-Юни-2012
Прочетете за 27 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Съдружниците полагат личен труд в дружеството като самоосигуряващи се лица.Осигуровките данъчно признат разход ли са? [още]

 
Авансови вноски по ЗКПО – четвърто тримесечие 
от Павел Йончев, 11-Юни-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Може ли да не се внасят авансови вноски за корпоративния данък за четвъртото тримесечие?[още]

 
Лихва за авансовите вноски по ЗКПО на фирмата 
от Павел Йончев, 08-Юни-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Кога дължим лихва за авансовите вноски по ЗКПО на фирмата? Подали сме декларация за намаление.[още]

 
Лихва за невнесен авансов данък 
от Борис Петров, 08-Юни-2012
Прочетете за 39 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се определя лихвата за невнесен авансов данък след подаването на декларация за намаление по ЗКПО?[още]

 
Документи и белези при разходи свързани с превозни средства 
от Павел Йончев, 05-Юни-2012
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Може ли да ми разясните документите и белезите на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства по упражняване основна дейност с тях?[още]

 
Възстановяване на годишен корпоративен данък от вноски на данък върху разходите 
от Павел Йончев, 05-Юни-2012
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Установихме, че сме надвнесли данък по годишната данъчна декларация по ЗКПО. Възможно ли е да я приспаднем от данъка за представителните разходи, без да подаваме искане до НАП?[още]

 
Търговско представителство и задължение по чл. 204, т. 2 от ЗКПО 
от Росен Атанасов, 05-Юни-2012
Прочетете за 39 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Ние сме търговско представителство на чужда фирма, задължени ли сме по чл.204, т.2 от ЗКПО? [още]

 
Лихва върху внесена по-късно от срока авансова вноска по ЗКПО 
от Росен Атанасов, 04-Юни-2012
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как се изчислява лихвата върху внесена по-късно от срока авансова вноска по ЗКПО?[още]

 
Приложение на чл.16, ал.2, т.3 от ЗКПО при ЕТ 
от Росен Атанасов, 01-Юни-2012
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Прилага ли се чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО при ЕТ, формиращ данъчна основа по реда на ЗКПО при предоставяне и получаване на безлихвени заеми?[още]

 
Признаване разходи за тунинг на автомобил 
от Павел Йончев, 31-Май-2012
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Счетоводителката ми казва че не могат да ми се признаят разходите за тунинг на автомобила, както и повече от едно измиване на автомобила на месец и повече от едно пастиране на година в автомивка.[още]

 
Регулиране съгласно ЗКПО, на частично изплатено възнаграждение по ДУК и внесени осигуровки 
от Павел Йончев, 30-Май-2012
Прочетете за 11 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Внесли сме осигуровките по граждански договор към 10 януари и не сме изплатили напълно сумата на лицето. Ако не му платим до края на годината, кога ще ни се признае разхода за осигуровки, когато платим изцяло ... [още]

 
Пренасяне за нововъзникнала загуба 
от Павел Йончев, 29-Май-2012
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Имаме загуба която се пренася до изчерпването и за 5 години. Как да определя срока и размер за пренасяне за загуба възникнала през третата година и същевременно се пренася тази загуба?[още]

 
Регулира ли се съгласлно ЗКПО, възнаграждение по ДУК 
от Борис Петров, 29-Май-2012
Прочетете за 25 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Регулира ли се или е трудово възнаграждение по ДУК, от ЗДДФЛ, когато е неплатено до края на годината?[още]

 
Платен наем от физическо лице, в годината следваща начисляването 
от Павел Йончев, 24-Май-2012
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Кога се отчита платен наем от ООД на лице което не е фирма в следващата година?[още]

 
Платени неустойки между фирми 
от Павел Йончев, 23-Май-2012
Прочетете за 24 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Х ООД има сключен договор за доставка на продукция с определени количества и цени на доставката и неустойка за неизпълнение. В резултат от неизпълнение на определени клаузи от договора е платена неустойката. ... [още]

 
Данък върху разходите,свързани с експлоатацията на превозни средства,когато с тях се осъществява управленска дейност 
от Борис Петров, 09-Май-2012
Прочетете за 58 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ЕТ е регистрирано по ДДС. Фирмен лек автомобил се ползва единствено и само от собственика на фирмата за управленска дейност и лични нужди. Признават ли се амортизациите, пътен данък, гражданска отговорност и разходите ... [още]

 
Печалби и загуби, отчетени в съвместно контролирано предприятие 
от Павел Йончев, 24-Апр-2012
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Признават ли се печалби и загуби, отчетени от съдружник в съвместно контролирано предприятие?[още]

 
Разходи за обучение на съдружници 
от Пламен Андреев, 23-Апр-2012
Прочетете за 1 минутa и 48 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: В счетоводството на ООД са отчетени разходите за обучение на съдружниците. Подлежат ли тези разходи на регулация съгласно ЗКПО? [още]

 
Данъчно третиране на ваучери за храна 
от Пламен Андреев, 23-Апр-2012
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружеството предоставя на работници и служители ваучери за храна в размер на 60 лева месечно. Подлежат ли тези суми на регулация по ЗКПО?[още]

 
Приложение на договор за заем за послужване 
от Николета Димитрова, 14-Март-2012
Прочетете за 54 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Приложими ли са договорите за заем за послужване?[още]

 
Данъчно облекчение за наемане на работа на безработно лице 
от Росен Атанасов, 14-Март-2012
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Как мога да се възползвам от данъчните отстъпки като наема на работа безработно лице?[още]

 
Данъчни облекчения разходи застраховка „живот” 
от Пламен Андреев, 12-Март-2012
Прочетете за 1 минутa и 17 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ООД сключва договор за застраховка ‘’Живот’’ със ЗАД ‘’Алианц България „Живот” на собственика си (управител). Той е самоосигуряващо се лице. Внесената застрахователна вноска признава ли се за разход на ... [още]

 
ЗКПО и физически лица 
от Павел Йончев, 09-Март-2012
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Вярно ли е, че Закона за корпоративното подоходно облагане регламентира единствено данъчното облагане на юридическите лица?[още]

 
Данъчно признаване на суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 
от Пламен Андреев, 08-Март-2012
Прочетете за 2 минути и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружество сключва договор за доброволно пенсионно осигуряване на своите служители с ДПФ „Доверие”, като месечната вноска за всеки един служител поотделно е в размер на 50 лева, тя е за сметка на работодателя в полза ... [още]

 
Изплащане на дивидент на чуждестранно дружество 
от Ивайло Димитров, 08-Март-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирано в България е 100 % собственост на регистрирано в Румъния дружество. Българското ЕООД изплаща дивиденти на компанията майка. Дължи ли се данък дивидент в България?[още]

 
Данъчно непризнат разход на ООД от неплатена фактура към ЕТ 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Признава ли се разход от неплатена на физическо лице едноличен търговец фактура в ООД?[още]

 
Определяне амортизационна категория на ремарке 
от Павел Йончев, 13-Февр-2012
Прочетете за 53 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: В коя амортизационна категория попада двуколесно ремарке за лек автомобил?[още]

 
Пренасяне на данъчна загуба 
от Павел Йончев, 03-Февр-2012
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: ООД формира загуба за текущата година, губим ли я, или може да я приспаднем от печалбата в следващата година?[още]

 
Данък при източника относно адвокатско дружество 
от Пламен Андреев, 03-Февр-2012
Прочетете за 54 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано на основание чл. 57 от Закона за адвокатурата. Какво представлява печалбата на дружеството по смисъла на данъчните закони /ЗКПО и ЗДФЛ/? Следва ли да се плаща данък при източника съгласно ... [още]

 
Дори и фирмите без дейност трябва да подадат годишна декларация 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Февр-2012
Прочетете за 1 минутa и 13 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2011 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за ... [още]