X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

ЗКПО

09Март2018

Данъчно признаване на разход за командировки при пласиране на стоки

от Елена Илиева на 09 Март 2018
Въпрос: Имаме следната фактическа обстановка: Търговска фирма има назначен персонал на длъжност Пласьор стоки. В длъжностната характеристика е записано, че лицата управляват лекотоварни МПС при извършване на доставките ...
09Март2018

Посочване на увеличение на финансовия резултат при приспадане на данъчна загуба

от Елена Илиева на 09 Март 2018
Въпрос: Относно  данъчната  декларация  по  чл. 92 за 2017 г.: Фирмата  излиза  на  печалба в размер на 1000,00 лв. Имаме загуба за  пренасяне в размер на 12 000,00 лв. В увеличание на финансовия резултат в раздел „преобразуване на  ...
09Март2018

Лихва по чл. 89 от ЗКПО и включването ѝ в ГДД

от Елена Илиева на 09 Март 2018
Въпрос: Във връзка с годишно приключване за 2017 г. ООД има разлика във определената прогнозна печалба за 2017 и направените авансови вноски (тримесечни по чл. 85 от ЗКПО ) и окончателна печалба за 2017. Тук уточнявам, че не е подадена ...
08Март2018

Включване на задължения в привлечения капитал по чл. 43, ал. 6 от ЗКПО

от Трендафил Василев на 08 Март 2018
Въпрос: Какво точно се включва в привлеченият капитал по смисъла на чл. 43, ал. 6 от ЗКПО? Включват ли се данъчните задължения, задълженията към персонала и  доставчици, приходите за бъдещи периоди?
08Март2018

Данъчно признаване на разход за застраховка Гражданска отговорност на МПС

от Елена Илиева на 08 Март 2018
Въпрос: Данъчно признат ли е разходът за застраховка Гражданска отговорност на МПС на предприятие - дилър на стоки втора употреба, което се занимава с продажба на автомобили?
07Март2018

Преобразуване на счетоводен финансов резултат в ГДД при ползване на автомобил за лични и служебни нужди

от Елена Илиева на 07 Март 2018
Въпрос: През 2017 година ЕООД купува автомобил, който се ползва едновременно и за дейността, и за лични нужди на собственика. За 2017 година дружеството избира вариант за определяне на данъчната основа за данъка върху разходите ...
28Февр2018

Данъчно признаване на разходи за командироване в Германия

от Елена Илиева на 28 Февр 2018
Въпрос: Фирма ЕООД сключва договор с друга българска фирма за софтеур за извършване на услуга, свързана с командироване в Германия. Тъй като това ще отнеме няколко месеца и е по-изготдно да се наеме апартамент вместо да се ...
22Февр2018

Осчетоводяване на ревизионен акт за непризнаване на разходни фактури

от Трендафил Василев на 22 Февр 2018
Въпрос: Как се осчетоводавя ревизионен акт, в който не ни признават разходни фактури, ДДС върху тях и данък печалба? Също така по фактурите, за които е съставен ревизионен акт, няма плащане между партньорите.
21Февр2018

Приход от обезщетение за откраднат напълно амортизиран автомобил

от Елена Илиева на 21 Февр 2018
Въпрос: ЕООД претърпява кражба на автомобил, собственост на дружеството. Кражбата е извъэршена през 2016 год. Заведено е дело срещу неизвестен извършител. На база на протокола на МВР е отписан автомобилът. Към датата на ...
19Февр2018

Данъчно признаване на разходи за амортизация, лихви по лизинг и застраховки на МПС

от Елена Илиева на 19 Февр 2018
Въпрос: Регистрирано по ЗДДС дружество придобива през 2017 г. автомобил BMW X6 джип по силата на финансово обвързан наемен договор лизинг. Автомобилът е предназначен за ползване от собственика на ЕООД-то, като с него се използва ...
13Февр2018

Лични средства като приход за излизане на фирма на печалба

от Елена Илиева на 13 Февр 2018
Въпрос: През 2017 г. фирма излиза на загуба и има дадени лични средства. Имам ли право да отпиша лични средства на приход (като финансиране) с цел да излезе фирмата на печалба и да намаля личните средства?
06Февр2018

Прехвърляне на активи и пасиви от една на други две фирми

от Бойчо Момчилов на 06 Февр 2018
Въпрос: Фирма 1 сключва договор за преобразуване с отделяне по чл. 262в, ал. 2 от ТЗ с Фирма 2 и Фирма 3. Съгласно договора се прехвърлят недвижими имоти по балансова стойност и пасиви. От Ф1 във Ф2 активи по балансова ст-ст за 90 000 лв. ...
29Ян2018

Отписване на заеми и лихви по давност

от Елена Илиева на 29 Ян 2018
Въпрос: Дружество,регистрирано в България, с едноличен собственик на капитала испанско юридическо лице, е получило заеми от испанското юридическо лице, собственик на капитала му. Срокът за връщането на заемите е 24 месеца от ...
17Ян2018

Данъчно признаване за разходи около провеждане на семинари и предлагане на консултации

от Трендафил Василев на 17 Ян 2018
Въпрос: ЕООД, което предоставя консултантски услуги (тип лични сеанси, консултации, семинар) и не е регистрирано по ЗДДС, има само едно самоосигуряващо се лице, което е и управител, има разходи за наем на зала, нощувки и ...
Pagina: 123456»
x