X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Земеделие и животновъдство

27Февр2018

Изменение и допълнение на Закона за подпомагане на ЗП

от PortalSchetovodstvo.bg 27 Февр 2018
В брой 18 от 27 февруари 2018 г. на Държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 ...
23Февр2018

Промяна в Наредба 3 за прилагане на схемите за директни плащания

от PortalSchetovodstvo.bg 23 Февр 2018
В бр. 17 от 23 февруари 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; ...
15Февр2018

Отчитане на субсидия като текущ приход

от Трендафил Василев на 15 Февр 2018
Въпрос: През месец април 2017 година получихме безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, за изпълнението на ...
09Февр2018

База за разпределяне на разходи за спомагателни земеделски дейности

от доц. д-р Теодора Рупска на 09 Февр 2018
Въпрос: Коя е най-приложимата и достоверна база за разпределяне на разходи от спомагателните дейности на дружество: физ. декар, преки разходи или труд? Дружеството отглежда 20 000 дка земя, като от тях засяваме по 5000 Пшеница, 5000 ...
11Ян2018

Примери за облагане на доходите от изплащане на аренда (рента) в натура

от Христо Досев 11 Ян 2018
 Плащане на аренда (рента) в натура.   За да изясним счетоводните и данъчни аспекти, които са характерни за изплащането на аренда (рента) в натура от страна на юридическото лице (търговско дружество или ...
04Ян2018

Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

от PortalSchetovodstvo.bg 04 Ян 2018
В извънредния бр. 2 от 03 януари 2018 г. на държавен вестник е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. ...
28Дек2017

Земеделските стопани с избор за облагането на доходите им през 2018 г.

от PortalSchetovodstvo.bg 28 Дек 2017
Физическите лица (ФЛ), регистрирани като земеделски стопани, разполагат с правото да направят избор за реда на облагането на доходите от тяхната дейност догодина, както следва:   ➤ В случай че през 2017 г. са се ...
13Дек2017

Представяне на нетекущите (дълготрайни) биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41

от PortalSchetovodstvo.bg 13 Дек 2017
В продължение на материала, посветен на представянето на земеделската продукция и нетекущите (краткотрайни) биологични активи във финансовите отчети, изготвени в съответствие с приложимите счетоводни ...
11Дек2017

Представяне на земеделската продукция и текущите биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41

от Христо Досев 11 Дек 2017
Земеделската дейност е специфичен вид производство, което се характеризира със силно изразено разминаване между стопанската година на съответния земеделски стопанин и финансовата година, за която неговото ...
08Дек2017

Отчитане на закупуване на трайни насаждения

от доц. д-р Теодора Рупска 08 Дек 2017
За  стопанската практика интерес представлява оценяването и първоначалното признаване на закупени трайни насаждения – гори, овощни градини от различен вид, малинови насаждения и др. Още повече, че в ...
07Дек2017

Покупка и продажба на селскостопанска продукция от ЗП към друг ЗП от трета страна

от Елена Илиева на 07 Дек 2017
Въпрос: Лице - земеделски производител - има ли право да купува селскостопанска продукция и да я продава на друг? Може ли да продава продукцията на чуждестранна фирма извън ЕС и какви са особеностите ?
07Дек2017

Счетоводно отчитане на естествен тор

от доц. д-р Теодора Рупска 07 Дек 2017
Естественият тор е продукт, който се получава от отглеждане на животни, които съгласно параграф 2 от СС 41 Селско стопанство и параграф 5 на  МСС 41 Земеделие са биологични активи. В повечето случаи естественият ...
24Ноем2017

Данъчно облагане на социални разходи за новогодишни плащания към член кооператори

от Елена Илиева на 24 Ноем 2017
Въпрос: Управителният съвет на земеделска кооперация е взел решение за Нова година да раздаде само на член кооператорите над 75 годишна възраст по 100 лв. Разходът ще бъде отнесен към фонд Социален. Съгласно Устава на ...
13Ноем2017

Представяне на земеделската продукция и текущите биологични активи по реда на СС 41 и МСС 41

от Христо Досев 13 Ноем 2017
Земеделската дейност е специфичен вид производство, което се характеризира със силно изразено разминаване между стопанската година на съответния земеделски стопанин и финансовата година, за която неговото ...
Pagina: 123456»
x