X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

ЗДДС

19Март2018

Неотразени фактури от Швейцария от 2017 г.

от Ели Марова на 19 Март 2018
Въпрос: Българско ЕООД е получило фактури от месец 07.2017 г. за услуги от фирма от Шотландия. Фактурите са от 2017 г., но не са отразени тогава. Открихме ги март 2018 г., преди приемането на баланса от ОС. Съгласно СС сме длъжни да ги ...
15Март2018

Начисляване на ДДС за доставка на стока, закупена от Турция, и предоставени услуги

от Ели Марова на 15 Март 2018
Въпрос: Фирма купува зеленчуци от Турция. В България стоката се обмитява под режим 42 и не се внася ДДС. Цялата получена стока се претоварва и заминава за държава от ЕС. За претоварването и логистиката фирмата трябва да издаде ...
14Март2018

Отразяване на фактури от американски фирми с ДДС номера - от Ирландия и с префикс EU

от Ели Марова на 14 Март 2018
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури от американски фирми за електронни услуги. Единият доставчик е регистриран по ДДС в Ирландия и ни издава фактура с начислен данък. Другият доставчик има VAT ...
13Март2018

Издаване на фактура с немски ДДС номер при услуга с място на изпълнение в България

от Ели Марова на 13 Март 2018
Въпрос: Българско дружество регистрирано по ДДС има и немски ДДС номер. Дейността на дружеството е техниески консултации, проектиране, доставка на материали и изграждане на обекти в сферата на възобновяемите енергиини ...
12Март2018

ДДС номер за продажба от фирма с регистрация у нас и в Германия

от Ели Марова на 12 Март 2018
Въпрос: Дружество ООД е регистриранo по ДДС, включително и на територията на Германия (няма място на стопанска дейност в Германия). Закупува стоки от Китай, които пристигат е Германия, където се обмитяват с немския ДДС номер. В ...
09Март2018

ЕК настоява за промени в част от правилата за ДДС

от PortalSchetovodstvo.bg 09 Март 2018
ЕК иска да въведем промени в някои от правилата на ДДС - по отношение разпоредбите за дружествата - търговци на горива и за ползването на активите на дружествата за нестопански цели.   ЕК изпрати официални ...
27Февр2018

Фактура, невключена в дневник продажби, справка-декларация по ДДС и VIES декларация

от Ели Марова на 27 Февр 2018
Въпрос: Българска фирма Х е издала фактура за комисионна услуга към фирма от ЕС през месец декември 2017 г., но поради пропуск на служител, фактурата не е включена в дневника за продажбите по чл. 124 и съответно не е отразена в ...
05Февр2018

Документи за доказване на обстоятелства по чл. 92 ал. 3 от ЗДДС

от Елена Илиева на 05 Февр 2018
Въпрос: Дружество за последните 12 месеца извършва изцяло доставки на услуги към данъчно задължени лица от ЕС и трети страни. По тази причина съгласно чл. 21, ал. 2 мястото на изпълнение не е в България и фактурите се издават с 0 % ...
26Ян2018

Данъчна основа за фактура по прехвърляне на имот

от Елена Илиева на 26 Ян 2018
Въпрос: Става дума за бартер на недвижим имот срещу друг с доплащане. И двете страни са регистрирани по ЗДДС. Страна А заменя недвижим имот закупен преди 10 години срещу друг от страна Б и доплаща Х сума. Страна А е ползвала ...
23Ян2018

Прихващане на задължения с ДДС за възстановяване

от Ели Марова на 23 Ян 2018
Въпрос: Фирма има възстановено ДДС с Акт, но ефективно неполучено, поради липса на банкова сметка. Фирмата има последващи задължения за ДДС и осигуровки. Каква възможност има те да се прихванат от ДДС-то, което подлежи на ...
22Ян2018

ЕС с възможности за намаляване на ДДС за малките и средни фирми

от PortalSchetovodstvo.bg 22 Ян 2018
Предложения за реформа на ДДС представи Европейската комисия (ЕК). Те включват и възможност държавите - членки на ЕС - да имат възможност да намаляват ДДС, с оглед да окажат подкрепа на малкия и среден ...
15Ян2018

Фактура за неприети СМР

от Ели Марова на 15 Ян 2018
Въпрос: Дружество е извършило СМР съгласно договор. Договорено е поетапно, ежемесечно плащане на основание на протокол за извършени СМР. Последният протокол за извършените СМР не е приет и подписан от Възложителя, но е ...
12Ян2018

Тристранни операции - какво представляват, как се доказват, последици при неснабдяване с документи

от Ели Марова 12 Ян 2018
Тристранните операции са регламентирани в чл. 15, чл. 17, ал. 3, чл. 62, ал. 5 и чл. 82, ал. 3 от ЗДДС. Условията за тристранна операция са: 1. В доставката трябва да участват задължително три лица регистрирани за целите на ДДС ...
11Ян2018

Закон за данък върху добавената стойност

от PortalSchetovodstvo.bg 11 Ян 2018
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., ...
Pagina: 123456»
x