Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ЗДДФЛ


Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут за целите на ЗДДФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Получих фактура издадена от български гражданин, живеещ и работещ във Великобритания като изпълнител, за фондацията ни, регистрирана в обществена полза като възложител. Физическото лице казва, че е регистрирано във ... [още]

 
Данъчни и осигурителни задължения за физическо лице, продаващо наследени картини 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Септ-2017
Прочетете за 2 минути и 1 секундa

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице получава по наследство картини със значителна художествена стойност. Същите лицето иска да изложи и в последствие продаде на търг в Германия. За услугата ФЛ ще плати комисионна на фирмата организатор. ... [още]

 
Включване на неустойка в служебна бележка при подаване на ГДД по чл. 50 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 07-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Управител ЕООД има собствен недвижим имот, който дава под наем. При предсрочно преклатяване на договора му е изплатена неустойка съглaсно договора. Tази неустойка трябва ли да се включи в служебната бележка за годината ... [още]

 
Отчитане на непарични доходи от наем на наемодател ФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 23-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Договор за наем на помещение. Наемодателят е физическо лице. Наемателят - ЕООД Предмет на договора: възмездно ползване недвижим имот за нуждите на фирмата. Наемни цени: наемодателят отдава имота срещу задължението на ... [още]

 
Данъци за физическо лице при продажба на собствено ЕООД 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Искам да продам фирмата си ЕООД. Дружеството е с регистриран капитал 5 000 лв. и има сграда - по отчетна стойност 52 000 лв. При договорена цена за продажба на дружеството 70 000 лв. какви данъци ще дължа като физическо лице?[още]

 
Доходи от чужбина за физическо лице - деклариране и регистрация по ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 09-Юни-2017
Прочетете за 4 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице на базата на договор за посредничество получава доходи от чужбина като комисионна за извършената услуга. Как трябва да декларира тези доходи в данъчната декларация? Лицето не се осигурява на друго ... [още]

 
Приложим процент разходи при попълване на декларация по чл. 55 за деклариране на получени субсидии 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Земеделски производител е прекъснал дейност от март 2017 г., като за целта е подал декларация за прекъсване на дейността и не е подновил регистрацията като земеделски производител. Старата му регистрация е изтекла на ... [още]

 
Ползване на данъчно облекчение за дарения 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 19-Апр-2017
Прочетете за 6 минути и 26 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Физическите лица имат право, при определяне годишния размер на данъка върху доходите, да намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ с направените през годината дарения при условията, предвидени в ... [още]

 
Признати разходи за доходи от отглеждане на маслодайни рози 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 05-Апр-2017
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице регистриран земеделски производител отглежда маслодайни рози. Доходите от предадения цвят доходи от непреработена селскостопанска продукция ли са или доходи от произведена декоративна растителност? ... [още]

 
Деклариране на авансови вноски за задължения по ЗДДФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Апр-2017
Прочетете за 2 минути и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Относно отговор на въпрос: "Във връзка с въпроса: Самоосигуряващо се лице (медицински специалист) има подадени декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и като получател, и като платец за получените си доходи от медицинската ... [още]

 
Задължения по ЕГН за СОЛ, подаващ 2 декларации по чл. 55 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 05-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Във връзка с въпроса: Самоосигуряващо се лице (медицински специалист) има подадени декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и като получател, и като платец за получените си доходи от медицинската практика през годината. Като се ... [още]

 
Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за СОЛ, който е едновременно платец и получател на доходи 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 04-Апр-2017
Прочетете за 1 минутa и 44 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (медицински специалист) има подадени декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и като получател, и като платец за получените си доходи от медицинската практика през годината. Като се вземе предвид, че за ... [още]

 
Задължение за предоставяне на информация от платци на доходи със справка по чл. 73 от ЗДДФЛ 
от Антония Съменова,
от Антония Съменова, 04-Апр-2017
Прочетете за 5 минути и 52 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Задължени лица и срок за подаване Всяка година предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – изплатили доходи на физически лица, различни от доходи по трудови ... [още]

 
Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и подаване на ГДД, когато ООД купува активи от физическо лице 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Март-2017
Прочетете за 2 минути и 19 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Юридическо лице ООД закупува струг, фреза и микробус втора употреба, необходими за дейността, която извършва, от физически лица с договори за покупко-продажба. 1. Трябва ли физическите лица да декларират приходите си в ... [още]

 
Данък по ЗДДФЛ за закупени от физическо лице говеда 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Февр-2017
Прочетете за 1 минутa и 51 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Дружество е закупило през 2016 г. 18 бр. говеда от физическо лице. Не е удържан данък по ЗДДФЛ. Физическото лице е декларирало, че не е регистриран земеделски производител. Правилно ли е възприето, че животните са движимо ... [още]

 
Програмен продукт Справка по чл.73 от ЗДДФЛ е актуализиран 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Ян-2017
Прочетете за 15 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Националната агенция по приходите съобщава, че е публукувана версия 5.3 на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица (ФЛ), заедно с ръководство за инсталация. Новата ... [още]

 
Използване на лично имущество в дейността на ЕТ (чл. 27 от ЗДДФЛ) 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 27-Ян-2017
Прочетете за 5 минути и 14 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Според правната регламентация Едноличният търговец (ЕТ) е вид търговец. Определението за ЕТ е дадено в чл. 56 от Търговския закон (ТЗ). Kато ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в ... [още]

 
Документално оформяне на изплащани награди на спортисти 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 24-Ян-2017
Прочетете за 3 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Спортен клуб желае да изплаща всеки месец на пет изявени спортисти суми по 50,00 лева като награди или стипендии за постигнати високи спортни резултати. Две от състезателките са студентки, останалите са ученички, но са ... [още]

 
Деклариране на предоставен паричен заем в годината на предоставяне и в годината на погасяване 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Ян-2017
Прочетете за 2 минути и 23 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е предоставило през 2016 г. срещу договор за заем паричен заем на юридическо лице. Сумата надвишава 10 000 лева и към края на 2016 г не е погасена от юридическото лице. Следва ли физическото лице да декларира ... [още]

 
Облагане по ЗДДФЛ на продажба на апартамент 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Дек-2016
Прочетете за 50 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Mладо семейство придобива апартамент през 2005 г. Плаща го с банков кредит в размер на 100 000 лв. Живее в него 3 години. Няма друго жилище. Продават това през 2008 г. за 220 000 евро. Сумата семейството получава по банкова сметка. ... [още]

 
Данъчни облекчения за деца чрез работодател се ползват до края на декември 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 48 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

До края на месец декември работниците и служителите следва да представят нужните документи пред своите работодатели по основно трудово правоотношение, в случай че желаят да се възползват от данъчните облекчения за ... [още]

 
Социални придобивки за лице, което не е служител на дружеството  
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 30-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 39 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Дружество дава на служителите си като социална придобивка карти за спорт и здравна Токуда карта. В случай че реши да даде подобна придобивка на чуждестранно лице с временно пребиваване, което не е служител или в ... [още]

 
Облагаем доход на самоосигуряващо се лице, работещо на граждански договор 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Ноем-2016
Прочетете за 2 минути и 32 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Дружество има лице на граждански договор с месечна сума от 200,00 лева. Поради ниския праг на осигуряване върху тази сума се начислява само данък, без осигуровки на лицето. През I , II и III тримесечие с декларация по чл.55 от ... [още]

 
Осчетоводяване на фактури за храна, предоставена на служители 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 06-Септ-2016
Прочетете за 2 минути и 13 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Дружество редовно купува храна и напитки за офиса за служителите. Как трябва да осчетоводяваме въпросните фактури - като представителен разход или като социален разход? Ако е социален - то през заплатите на лицата ли ... [още]

 
Социални разходи и осчетоводяване на фактури за храна и напитки 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 01-Септ-2016
Прочетете за 2 минути и 50 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Фирма предоставя равни права за достъп на всички служители за допълнителни придобивки под формата на парко места, допълнително здравно осигуряване и паричен бонус дете до 10 годишна възраст. Въпросите ми са: 1) Можем ли ... [още]

 
Данък върху доход, получен от отдаване под наем на земеделска земя от ФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 31-Авг-2016
Прочетете за 1 минутa и 57 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Дължа ли данък върху доход, получен от отдаване под наем на земеделска земя? Аз съм физическо лице, не съм самоосигуряваща се, отдавам собствена овощна градина на земеделски производител. Той обаче ще се регистрира ... [още]

 
Данъчно облагане на наследени заети средства 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 30-Авг-2016
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице дава на дъщеря си с договор за послужване на дъщерята сумата от 100 000,00 лв. Сумата е определена за закупуване и продажба на апартамент. Сумата е внесена по банков път на името на дъщерята през 2010 г. Сумите ... [още]

 
Задължени лица, срокове и доходи за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ 
от Антония Съменова,
от Антония Съменова, 26-Авг-2016
Прочетете за 5 минути и 6 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

І. Задължени лица и срок за подаване     Всяка година предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – изплатили доходи на физически лица, различни от трудовите възнаграждения, са ... [още]

 
Данъчно-осигурителен календар за периода от 22 до 28 май 2016 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Май-2016
Прочетете за 8 минути и 37 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

25 май 2016 Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата , които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец април 2016 г.   Внасяне на ... [още]

 
Облагане и неговата неутралност при прехвърляне предприятието на едноличен търговец по ЗДДФЛ 
от Пламен Ангелов,
от Пламен Ангелов, 21-Март-2016
Прочетете за 6 минути и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: [още]

 
Удържане и внасяне на данък за изплатен паричен доход от лихви на съдружник 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 12-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 57 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Поради временна необходимост от парични средства съдружник- физическо лице в дружество с ограничена отговорност - предоставя паричен заем на дружеството съгласно договор с фиксиран срок за връщане. Договорена е ... [още]

 
Деклариране от страна на ЕТ на получени и предоставени заеми по реда на ЗДДФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 09-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 54 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Задължени ли са при определени условия едноличните търговци да декларират предоставени/ получени заеми от предприятието си по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?[още]

 
Формуляри на удостоверения по чл. 58 от ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Март-2016
Прочетете за 16 секунди

» Модели документи » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Можете да изтеглите формулярите на две удостоверения по чл. 58 от ЗДДФЛ от следните линкове:   Удостоверение за платени данъци по годишна данъчна декларация от чуждестранно физическо лице по чл. 58 от ... [още]

 
Данъчна основа за облагане на доход от продажба за безработно ФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 05-Февр-2016
Прочетете за 3 минути и 32 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: ФЛ продава недвижим жилищен имот, придобит по-малко от 3 години преди продажбата. Лицето е безработно и внася здравни осигуровки за своя сметка. Как ще се определи данъчната основа за облагане на дохода от продажбата?[още]

 
Програмен продукт „Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ” е публикуван 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Февр-2016
Прочетете за 14 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Националната агеция по приходите информира, че на Интернет страницата ѝ е публукувана версия на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за 2015/2016 г. и ръководство на ... [още]

 
Данъчно облекчение за деца чрез работодателя? 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Февр-2016
Прочетете за 5 минути и 56 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как се ползва данъчно облекчение за деца чрез работодателя?[още]

 
Годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Ян-2016
Прочетете за 8 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как се извършва годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения от работодателя?[още]

 
Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 25-Ян-2016
Прочетете за 2 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Дружество е изплатило възнаграждение за положен личен труд на съдружник. Изплатената сума трябва ли да се включи в справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатените ... [още]

 
Подробен данъчен календар от 24 януари до 31 януари 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Ян-2016
Прочетете за 3 минути и 8 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

25 януари:   Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната година за доходи от трудови правоотношения. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен ... [още]

 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Ян-2016
Прочетете за 182 минути и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: [още]

 
Обновени формуляри на данъчни документи - част II 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Дек-2015
Прочетете за 52 секунди

» Модели документи » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Можете да изтеглите формулярите на обновени данъчни документи от следните линкове:   Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 ... [още]

 
Приложения 7, 8 и 9 (образци 2071, 2081 и 2091) по ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Дек-2015
Прочетете за 45 секунди

» Модели документи » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Можете да изтеглите формулярите на приложения 7, 8 и 9 (образци 2071, 2081 и 2091) от следните линкове:   Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ (Приложението е ... [още]

 
Приложения 1, 2 и 3 (образци 2011, 2021 и 2031) по ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 02-Дек-2015
Прочетете за 36 секунди

» Модели документи » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Можете да изтеглите моделите на Пиложение 1 (образец 2011), Приложение 2 (образец 2021) и Приложение 3 (образец 2031) от следните линкове: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения (Приложението е неразделна част ... [още]

 
Декларации за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 11-Ноем-2015
Прочетете за 2 минути и 18 секунди

» Модели документи » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да бъдат ползвани по 2 начина. Първият е посредством подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. (30 април се пада в събота, а 2 май ... [още]

 
Обнародване на новите образци на документи по чл. 45 от ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Окт-2015
Прочетете за 27 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

В брой 77 от 06.10.2015 г. на Държавен вестник се обнародват новите образци на служебните бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 и сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. Можете да свалите новите формуляри от следните ... [още]

 
Представяне на информация за целите на автоматичен обмен като платец на доходи от страна на данъчно задълженото лице 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 31-Авг-2015
Прочетете за 53 минути и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какви са процедурите, действията, документите и сроковете, които предприятието – данъчно задължено лице, трябва да спази във връзка с предоставяне на информация като платец на доходи, както и във връзка със задължение ... [още]

 
Глоби и имуществени санкции съгласно ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 15-Юли-2015
Прочетете за 3 минути и 57 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

В следващата статия ще разгледаме видовете нарушения и глобите съгласно Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При неиздаване на документ по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ за придобити доходи от ... [още]

 
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ и данъци 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 03-Юли-2015
Прочетете за 3 минути и 46 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Българска фирма сключва граждански договори с чужденци, граждани на Република Сърбия и Република Македония за извършване на консултански услуги. Какви данъци и осигуровки се начисляват. Трябва ли да им се удържат ... [още]

 
Определяне на формиран облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ - за кои лица 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Май-2015
Прочетете за 4 минути и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: За кои лица формираният облагаем доход се определя по реда на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)? [още]

 
Справка по чл. 73 а, ал. 5 ЗДДФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 06-Май-2015
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: През 2014 г. в българска фирма по трудово правоотношение са изплатени доходи на чуждестранни лица със служебен номер от НАП, които са били командировани от българската фирма през цялата 2014 година в страна членка на ЕС. ... [още]

 
Попълване на декларация по чл. 50 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 20-Апр-2015
Прочетете за 3 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Самоосигуряващ се в ЕООД e собственик, който извършва личен труд в същото дружество. Удържа се ДОД. Как се попълва Декларация по чл.50, Справки 1 и 2 и кои приложения?[още]

 
Облагане доходите на физически лица търговци по Търговския закон, но нерегистрирани като еднолични търговци  
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Апр-2015
Прочетете за 3 минути и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как следва да се облагат доходите на съпрузи, занимаващи се със строителство и продажби на нови недвижими имоти?[още]

 
Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Март-2015
Прочетете за 55 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Гражданин на Р. Германия има сключен договор за управление и контрол с немска фирма със стопанска дейност в Р. България. Подава сe декларация по чл.55 от ЗДДФЛ всяко тримесечие с начисления ДОД на лицето. За четвъртото ... [още]

 
Деклариране на допълнителни доходи 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 11-Март-2015
Прочетете за 57 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е на трудов договор във фирма, но извършва допълнителни дейности като работи за себе си, а тези допълнителни дейности към фирма в Русия. Тъй като с тази фирма са се уговорили да получи плащането чрез PayPal, ... [още]

 
Утвърден формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи справка за изплатени доходи на физически лица 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Февр-2015
Прочетете за 29 секунди

» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Изпълнителният директор на НАП утвърди формата и реда за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за „Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица“.   Във връзка с ... [още]

 
ЕТ пенсионер инвалид и осигуровки 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 11-Февр-2015
Прочетете за 52 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: ЕТ, пенсионер по инвалидност с категория, навършва годините за пенсиониране по общия ред. До сега се е осигурявал само здравно. Продължава да упражнява дейност като ЕТ. Трябва ли да продължи да се осигурява здравно? ... [още]

 
Коментар по промените в ЗДДФЛ, в сила от 2015 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 13-Ян-2015
Прочетете за 4 минути и 12 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

С § 42 от Преходните заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ бр. 105 от 19.12.2014 година, се извършват промени в Закона за данъците върху ... [още]

 
Управител в две ЕООД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Ян-2015
Прочетете за 1 минутa и 39 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Имаме следната ситуация 1.ЕООД-1-Едноличен собственик на капитала-СС Управител- КК 2.ЕООД-2 Едноличен собственик на капитала-ИП Управител -КК: Как трябва да бъде уредено осигуряването на КК в двете ... [още]

 
Кога да платим данъците си, ако сме на граждански договор? 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Дек-2014
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Хората, които работят на граждански договори, получават пари от хонорари или наеми, ще могат да избират дали да имат повече пари за Коледа, или да приключват годината без дългове към хазната. Това ще стане с приетите ... [още]

 
Подаване на декларация за дължими данъци - чл. 55 ЗДДФл 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 10-Окт-2014
Прочетете за 3 минути и 13 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кога се подава декларация за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ?[още]

 
Коригиране на грешка в декларация по чл. 50 ЗДДФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 23-Септ-2014
Прочетете за 1 минутa и 28 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как следва да се коригира грешка, допусната в декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?[още]

 
Доход от наем по сключен договор с пенсионер 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Юни-2014
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: С пенсионер е сключен договор за наемане на помещение. Месечното заплащане е 350,00 ле. Как да бъде обложена тази сума с данъци и осигуровки?[още]

 
Още 3 дни за подаване на Декларация 6 от самоосигуряващите се 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Апр-2014
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Още три работни дни имат самоосигуряващите се лица да подадат декларация образец 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ". Срокът за подаването на декларацията изтича на 30 април. Това е и срокът, в който ... [още]

 
Плоския данък – първи опити за неговото премахване, съгласно измененията в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2014 година. - част II 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Апр-2014
Прочетете за 5 минути и 58 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Възстановяване на данъка – условия, на които трябва да отговарят физическите лица.   Според текста на материалната данъчна норма на чл. 22б от ЗДДФЛ, не превишаването на прага от 12 месечни минимални работни ... [още]

 
Плоския данък – първи опити за неговото премахване, съгласно измененията в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2014 година - част I 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Апр-2014
Прочетете за 5 минути и 27 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Уравниловката – средната класа на едно отминало общество.   В годините на развитото социалистическо общество, в западната научна икономическа литература се срещаше определението „уравниловка”, с ... [още]

 
Документиране на доход от наем на ФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 14-Март-2014
Прочетете за 37 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как следва да се документира дохода от наем на физическо лице, което предоставя имущество под наем, което се ползва от юридически лица-предприятия или самоосигуряващи лица?[още]

 
Кратък обзор на последните промени в данъчните закони, приети през месец Януари 2014 година - Промени в ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 26-Февр-2014
Прочетете за 44 секунди

» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

С § 3 от Заключителните разпоредби на новоприетия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните ... [още]

 
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Февр-2014
Прочетете за 9 секунди

» Модели документи » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Можете да изтеглите формуляра на Служабната бележка по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ от линка по-долу. http://www.portalschetovodstvo.bg/docs/sluj.bel.izplat.sumi.doc [още]

 
Промяна в бележката за изплатени суми поради трудно попълване 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Ян-2014
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Новини » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ), която платци на доходи издават на физически лица, е променена и може да бъде изтеглена от сайта на НАП.  Това се налага заради зачестили въпроси от клиенти за ... [още]

 
Данъчно-осигурителен календар - 30.12.2013 - 05.01.2014 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Дек-2013
Прочетете за 57 секунди

» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

До 31 декември 2013 Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от чуждестранни ... [още]

 
"Държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нациятa" и данъчното ѝ определение 
от Росен Атанасов, 13-Септ-2013
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какво е определението на "Държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията" според данъчното законодателство?[още]

 
Данъчна стойност на имуществото към момента на заличаване на едноличния търговец от търговския регистър при преминаването му към физическото лице - собственик 
от Павел Йончев, 05-Септ-2013
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как се определя данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър при преминаването му към физическото лице - собственик?[още]

 
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ на електронен носител 
от Павел Йончев, 05-Септ-2013
Прочетете за 25 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кога платецът на дохода подава на електронен носител справката по чл. 73 от ЗДДФЛ - при изплатени доходи над 5 физически лица или над 10 физически лица?[още]

 
Срок за внасяне на данъка по ЗДДФЛ при положение, че не възниква задължение за внасяне от платеца на дохода 
от Николета Димитрова, 02-Септ-2013
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какъв е срокът за внасяне на данъка по ЗДДФЛ при положение, че не възниква задължение за платеца на дохода?[още]

 
Изменението в разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 01-Септ-2013
Прочетете за 17 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: В какво се състои изменението в разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ?[още]

 
Придобит доход от лихви по авансово плащане от депозитни сметки в търговски банки 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Авг-2013
Прочетете за 13 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кога се счита за придобит доходът от лихви по авансово плащане от депозитни сметки в търговски банки? [още]

 
Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и бартери 
от Павел Йончев, 25-Авг-2013
Прочетете за 43 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Декларират ли се бартери и до какъв праг в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ? [още]

 
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на адвокати 
от Росен Атанасов, 24-Авг-2013
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Подава ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на адвокати – свободни професии и ако се подава, кой доход се вписва - без ДДС или брутният доход?[още]

 
Данък по чл. 42 от ЗДДФЛ и сроковете за неговото деклариране в Декларация образец № 6 
от Николета Димитрова, 07-Юли-2013
Прочетете за 35 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какви са промените за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ във връзка със сроковете за неговото деклариране в Декларация образец № 6?[още]

 
Кое предприятие изготвя през 2013 г.справката по чл. 73 от ЗДДФЛ при прехвърляне и преобразуване на предприятие? 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 02-Юли-2013
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кое предприятие изготвя през 2013 г. справката за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, произтичащи от прехвърляне и преобразуване на предприятие?[още]

 
Удържане и внасяне на данък за доходите при преобразуване на ЕООД в ЕТ 
от Николета Димитрова, 26-Юни-2013
Прочетете за 50 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кога се удържа и внася данъкът за доходите при преобразуване на ЕООД в ЕТ?[още]

 
Данък върху начислени, но неизплатени доходи от дивидент на съдружник в ЕООД 
от Росен Атанасов, 23-Юни-2013
Прочетете за 33 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Задължително ли е внасянето на данък върху начислени, но неизплатени доходи от дивидент на съдружник в ЕООД?[още]

 
Промени при окончателния данък, определен по реда на чл.46 ЗДДФЛ, отнасящ се за доходи по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 от закона 
от Павел Йончев, 15-Юни-2013
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Има ли промяна през 2013 г. по отношение окончателния данък, определен по реда на чл. 46 ЗДДФЛ, отнасящ се за доходи по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 от закона?[още]

 
Прекратяване на дружество през 2013 г. и подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ 
от Павел Йончев, 03-Юни-2013
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Задължително ли се подава справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, заедно с годишната декларация при прекратяване на дружество през 2013 г.[още]

 
Подаване на справка по чл.73 от ЗДДФЛ за дохода от инвестиционни бонове 
от Росен Атанасов, 29-Май-2013
Прочетете за 36 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Подава ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за дохода от инвестиционни бонове? Кога и в какъв срок? [още]

 
Внасяне данъка на доход от наем, изплатен на чужденец от лице, което не е предприятие или самоосигуряващо се лице по КСО 
от Росен Атанасов, 27-Май-2013
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кой и как внася данъка на доход от наем, изплатен на чужденец от лице, което не е предприятие или самоосигуряващо се лице по КСО?[още]

 
Срок за внасяне на данък дивидент от платеца на дохода 
от Николета Димитрова, 23-Май-2013
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какъв е срокът за удържане и внасяне на данък дивидент, когато задължението е на платеца на дохода?[още]

 
Нов срок за издаване на Служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 20-Май-2013
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какво е изменението при Служебната бележка, издадена на основание чл. 45, ал. 7 и 9 от ЗДДФЛ, във връзка с доходи от други източници по чл. 35 от закона?[още]

 
Отпадане на задължение за внасяне на авансов данък за доходи от наем и друга стопанска дейност по ЗДДФЛ 
от Павел Йончев, 16-Май-2013
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какви са новите срокове за внасяне на авансов данък за доходи от наем и друга стопанска дейност по ЗДДФЛ?[още]

 
Срок за подаване на Декларация образец № 6 за данъка, удържан от работника при годишното изравняване на дохода от трудови правоотношения 
от Росен Атанасов, 10-Май-2013
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: В какъв срок се подава Декларация обр. 6 за данъка, удържан от работника при годишното изравняване на дохода от трудови правоотношения?[още]

 
Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и удържан данък върху дохода от личен труд на самоосигуряващо се лице 
от Павел Йончев, 02-Май-2013
Прочетете за 58 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Подава ли се декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ за дохода от личен труд на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД?[още]

 
Облагане на лихвени доходи от банкови депозитни сметки на лице с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност 
от Николета Димитрова, 26-Апр-2013
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как се облагат лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското ... [още]

 
Надвнесен авансов данък от ЕТ и приспадане от следващи авансови и годишни вноски 
от Росен Атанасов, 16-Апр-2013
Прочетете за 24 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Отпадна ли възможността надвнесеният за данъчната година данък от ЕТ да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък?[още]

 
Една служебна бележка по чл.45, ал.4 за няколко плащания по време на годината 
от Павел Йончев, 10-Апр-2013
Прочетете за 32 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Възможно ли е издаване на една служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, обобщаваща всички изплатени доходи по няколко сметки за изплатени суми?[още]

 
Обхват на облагаемите лихвени доходи,произтичащи от банкови сметки 
от Росен Атанасов, 03-Апр-2013
Прочетете за 35 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Облагат ли се по ЗДДФЛ всички лихви, произтичащи от банкови сметки и ако не - кои не се облагат?[още]

 
Как през 2013 г. се приспада патентният данък при отпаднало основание по ЗМДТ? 
от Пламен Андреев, 02-Апр-2013
Прочетете за 37 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какви са измененията, считано от началото на 2013 г., за приспадане на патентния данък?[още]

 
Срок за издаване на служебната бележка по чл.45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
от Павел Йончев, 29-Март-2013
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Има ли изменения при издаването, предоставянето и сроковете, свързани със сметка за изплатени суми и на служебна бележка, съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ? [още]

 
Намаление на данъка за дарение в полза на детска градина 
от Павел Йончев, 02-Окт-2012
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какво данъчно облекчение ползвам за дарена сума на детска градина?[още]

 
Дивидент и съдружници в ДЗЗД 
от Павел Йончев, 28-Септ-2012
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Дивидент ли е разпределянето на печалба помежду съдружниците в ДЗЗД?[още]

 
Имот със съсобственици и включване на част от имуществото в ЕТ 
от Росен Атанасов, 04-Септ-2012
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Мога ли да включа в ЕТ, моята част от имот, на който сме собственици заедно с брат ми?[още]

 
Глоба за физическо лице за неиздаване на документ по реда на Закона за счетоводството 
от Павел Йончев, 01-Юни-2012
Прочетете за 35 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Подлежи ли на санция ФЛ, незадължено да издава касова бележка, което като е длъжно не издаде документ по реда на ЗСч?[още]

 
Платена сума на пълномощник и справката по чл.73 от ЗДДФЛ 
от Ивайло Димитров, 23-Май-2012
Прочетете за 11 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кого трябва да попълня в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, когато са платени пари на пълномощник, а лицето отсъства от страната но е местно лице?[още]

 
Чуждестранно физическо лице  
от Росен Атанасов, 16-Май-2012
Прочетете за 47 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как се доказва, че едно физическо лице е чуждестранно?[още]

 
Облагане на доход от граждански договор между дружество и съдружник 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 16-Май-2012
Прочетете за 2 минути и 2 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Бих искал да знам дали мога да сключа граждански договор (извънтрудови правоотношения; по ЗЗД) с дружеството (ООД), в което съм съдружник и в което притежавам 48% от капитала и как ще се обложи дохода ми? Не съм ... [още]

 
Данък върху доходите от дивидент  
от Росен Атанасов, 09-Май-2012
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: ЕООД има за последните 8 години натрупана неразпределена печалба. През месец октомври 2011 година взема решение да си разпредели дивидент. Кога ще се внесат 5% данък, кога ще го декларира управителят по чл. 50? Какви са ... [още]

 
Брак поради изтичане срока на годност и ЗКПО 
от Павел Йончев, 23-Апр-2012
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Може ли да си позовем на изтекъл срок на годност като повод за брак и да се признае за разход?[още]

 
Физически лица и заеми 
от Борис Петров, 10-Апр-2012
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Декларират ли се заемите на собственик на ЕООД към неговата фирма?[още]

 
Санкции за годишно неизравнен данък на работници 
от Павел Йончев, 02-Апр-2012
Прочетете за 27 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Ако не са изготвени служебни бележки за преизчисляване на дохода на работещите по трудови правоотношения има ли санкция за работодателя?[още]

 
Дружествен дял и справката по чл. 73 от ЗДДФЛ 
от Павел Йончев, 30-Март-2012
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Декларира ли се от дружеството в края на годината, изплатеният дружествен дял на съдружник в ООД?[още]

 
Новости при доходи от наем 
от Борис Петров, 28-Март-2012
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Какво е новото за вход наемодател, във връзка с етажната собственост за дохода от наеми?[още]

 
Данъчни облекчения и трудов договор 
от Николета Димитрова, 28-Март-2012
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Лице по трудов договор има данъчни облекчения по трудов договор. Не му се удържа данък през годината, защото е освободено. Задължено ли е да подава годишна декларация по ЗДДФЛ?[още]

 
Данък върху тантиеми – код за плащане 
от Павел Йончев, 28-Март-2012
Прочетете за 36 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: По кой код се превежда сумата на данъка удържан от физическото лице, за изплатен доход от тантием?[още]

 
Деклариране на приход на самоосигуряващо се лице 
от Ивайло Димитров, 23-Март-2012
Прочетете за 19 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Самоосигуряващо се лице с булстат извършва услуги на фирми. Фирмите трябва ли да декларират сумите му след като то им издава касов бон и фактура и се самооусигурява?[още]

 
Плащане на данък от фирма за наем на 2 физически лица 
от Ивайло Димитров, 22-Март-2012
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Фирма плаща наем от 700 лв. за помещение, което използва за офис. Собствениците са две физически лица майка и дъщеря. Майката е пенсионерка с установена 80% инвалидност и няма други доходи. Дъщерята живее от 10 години в ... [още]

 
Доходи от източник в Република България 
от Павел Йончев, 13-Март-2012
Прочетете за 17 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице изпълнява поръчка за фирма извън България. Кога доходите му са от България?[още]

 
Дарение на недвижим имот 
от Пламен Андреев, 12-Март-2012
Прочетете за 1 минутa и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: През настоящата (2011) година от физическо лице е получено дарение на недвижим имот /апартамент/ от неговите родители. Това облагаем доход ли е за лицето и колко време след това ще може да продаде имота без да дължи данък ... [още]

 
Лихви по заем на две физически лица 
от Павел Йончев, 04-Март-2012
Прочетете за 26 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: При предоставяне на заем между две физически лица не е уговорена лихва. Възможно ли на заемодател да се вмени от НАП данъчно задължение за доход от лихви на пазарен принцип?[още]

 
Облагаем доход от дивиденти 
от Павел Йончев, 28-Февр-2012
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: За кои лица доходите от дивиденти, разпределени от ЕООД, са данъчно облагаеми?[още]

 
Данъчно облагане на командировъчни пари на управител по ДУК 
от Ивайло Димитров, 23-Февр-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице работи по ДУК в ЕООД. Подлежи ли на облагане с данък изплатени дневни командировъчни пари до двукратния размер?[още]

 
Доходи на непълнолетно физическо лице 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
Прочетете за 28 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Освободени ли се от данък доходите на непълнолетно физическо лице?[още]

 
Платен наем на 31 декември и служебна бележка 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
Прочетете за 28 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Длъжни ли сме да издадем служебна бележка за получени суми по наем на 31 декември?[още]

 
Данъчно облекчение за инвалиди през 2011г. 
от Павел Йончев, 15-Февр-2012
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: В какво се състои данъчното облекчение за лица в намалена работоспособност за 2011 г.?[още]

 
Наем на ползвано помещение от фирма от физическо лице 
от Пламен Андреев, 14-Февр-2012
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Фирма използва за нуждите си помещение под наем, като договора му е сключен с физическо лице. Какви анганжименти има фирмата като наемател към наемодателя? Подава ли се нещо за този наем?[още]

 
Личен труд на самоосигуряващо се лице в ООД 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 13-Февр-2012
Прочетете за 31 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как да определя данъчната основа и данъка за изплатен доход на самоосигуряващо се лице – съдружник, за положен личен труд в ООД? Лицето се осигурява чрез друго ООД, в което също е съдружник.[още]

 
Разходите при стопанска дейност на физически лица 
от Павел Йончев, 03-Февр-2012
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Кои разходи се наричат нормативно признати?[още]

 
Дарение недвижим имот според ЗДДФЛ 
от Пламен Андреев, 03-Февр-2012
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: По смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ дареното имущество не се смята за доход. Продажбата на такова имущество обаче представлява ли облагаем доход за физическото лице? В случая става вьпрос за продажба на недвижим имот, ... [още]

 
Данък върху спечелени пари от хазарт 
от Павел Йончев, 02-Февр-2012
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Трябва ли да плащам данък за спечелените пари от ротативка?[още]

 
Осигурителни и данъчни задължения при граждански договор 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 02-Февр-2012
Прочетете за 48 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Искаме да изплатим общо 900 лв (за три месеца *300 лв) по граждански договор с ветеринарен техник. Лицето не е СОЛ, а е безработно и не се осигурява на никакво основание. Какви осигуровки и данъци ще дължим?[още]

 
Деклариране на доходи от наем 
от Миглена Трифонова,
от Миглена Трифонова, 02-Февр-2012
Прочетете за 17 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Имам доходи от наем за 2011 г., но съм ги получил в брой на 01.02.2012 г., защото бях извън страната. Наемателят е фирма и ми удържа данък, но не знам кога трябва да подам декларация за данъка.[още]

 
Лично имущество в дейността на фирмата  
от Павел Йончев, 30-Ян-2012
Прочетете за 1 минутa и 28 секунди

» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Едноличен търговец съм. При какви условия може да ползвам лично имущество в дейността на фирмата, така че да ми се признават разходите за данъчни цели в ЕТ?[още]