X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

ЗДДФЛ

20Март2018

Предоставяне на информация от предприятията по реда на ЗДДФЛ - част II

от Христо Досев 20 Март 2018
Част първа вижте тук >>> Справки по чл. 73а, от ЗДДФЛ Задължението за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен може да се раздели на два типа – тази по реда на чл. 73а, ал. 1 и тази по реда на чл. 73а, ...
19Март2018

Предоставяне на информация от предприятията по реда на ЗДДФЛ - част I

от Христо Досев 19 Март 2018
Освен подаването на годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността в съответствие със ЗКПО, предприятията, които се явяват платци на доходи имат задължение по реда на ЗДДФЛ да предоставят съответната ...
19Март2018

Данъчно облагане и деклариране в ГДД на задържано капаро за неосъществена сделка

от Елена Илиева на 19 Март 2018
Въпрос: Физическо лице получава капаро за продажба на недвижим имот, който владее 10 години. Сделката не се осъществява и капарото остава в негова полза. Следва ли лицето да подаде ГДД и да се обложи с данък задържаната сума ...
13Март2018

Изтича срокът за подаване на данни за платени доходи на ФЛ

от PortalSchetovodstvo.bg 13 Март 2018
До 15 март фирмите и СОЛ, изплатили през 2017 г. доходи на физически лица (ФЛ), които доходи са посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, имат задължение да представят в НАП справка по образец за тези доходи. В тази справка - по чл. 73 ...
09Март2018

Данъчни облекчения за родител с 2 деца, едното от които - с увреждания

от Елена Илиева на 09 Март 2018
Въпрос: Физическо лице е длъжно да подаде Данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, тъй като има получени възнаграждения по извънтрудови правоотношения през 2017 г. Лицето е предоставило пред основния си работодател декларации за ...
08Март2018

Отразяване на хонорари към адвокат в справка по чл. 73

от Ели Марова на 08 Март 2018
Въпрос: Имам платени хонорари по ДПЗС към адвокат през 2017 г.  Изплатила съм цялата сума по тези договор и не съм удържала авансов данък. Адвокатът подава тримесечна декларация и плаща авансов данък в/у тези суми. Той си е платил ...
07Март2018

Включване в справка по чл. 73 от ЗДДФЛ на възнаграждения на нотариуси и суми, изплатени по ЧСИ

от Елена Илиева на 07 Март 2018
Въпрос: През 2017 г. дружество е изплатило суми на нотариуси, които имат Булстат, регистрирани са по ЗДДС с ЕГН и издават сметка/фактура. Трябва ли тези суми да се декларират в справка по чл. 73 от ЗДДФЛ? Също през 2017 г., дружество ...
01Март2018

Документиране и облагане на доход от възнаграждение на ФЛ с постоянно пребиваване в САЩ

от Елена Илиева на 01 Март 2018
Въпрос: Предстои ни изплащане на възнаграждение на чуждестранно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ с постоянно пребиваване в САЩ (всъщност е български гражданин с ЕГН) за изнасяне на обучителна лекция на събитие в България. ...
11Ян2018

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

от PortalSchetovodstvo.bg 11 Ян 2018
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., ...
04Ян2018

Служебна бележка за доходи за служител при постъпване и напускане

от Елена Илиева на 04 Ян 2018
Въпрос: При постъпване на нов служител, ние му изискваме служебна бележка за доход от предходен работодател за съответната година. Какво се случва, ако лицето не ни даде такава бележка? В случай че лицето напусне, в ...
04Ян2018

Данъчно облагане на пенсионери с ТЕЛК на граждански договор

от Елена Илиева на 04 Ян 2018
Въпрос: При мен работят по Граждански договор двама пенсионери като портиери. И двамата са с ТЕЛК над 50%. В договорите им е вписана МРЗ - 460.00лв. Интересува ме трябва ли да подавам за тях Д1 и Д6 и трябва ли да удържам данък?
12Окт2017

Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут за целите на ЗДДФЛ

от Елена Илиева на 12 Окт 2017
Въпрос: Получих фактура издадена от български гражданин, живеещ и работещ във Великобритания като изпълнител, за фондацията ни, регистрирана в обществена полза като възложител. Физическото лице казва, че е регистрирано във ...
12Септ2017

Данъчни и осигурителни задължения за физическо лице, продаващо наследени картини

от Наталия Василева на 12 Септ 2017
Въпрос: Физическо лице получава по наследство картини със значителна художествена стойност. Същите лицето иска да изложи и в последствие продаде на търг в Германия. За услугата ФЛ ще плати комисионна на фирмата организатор. ...
07Септ2017

Включване на неустойка в служебна бележка при подаване на ГДД по чл. 50

от Наталия Василева на 07 Септ 2017
Въпрос: Управител ЕООД има собствен недвижим имот, който дава под наем. При предсрочно преклатяване на договора му е изплатена неустойка съглaсно договора. Tази неустойка трябва ли да се включи в служебната бележка за годината ...
Pagina: 123456»
x