X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Закон за счетоводство

04Авг2016

Годишни доклади на предприятието по Закона за счетоводството

от проф. д-р Стоян Дурин 04 Авг 2016
Годишният доклад за дейността съдържа най-малко следната информация: а) обстоен преглед, който представлява вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, ...
03Юли2016

Най-подходящ метод за изписване на материали и гориво

от Елена Илиева на 03 Юли 2016
Въпрос: Дружество с ограничена отговорност - фирма, с дейност нестандартно оборудване и машиностроене с производство на детайли в сферата на машиностроенето, собствена продукция, която се реализира в ЕС. Кой е най подходящият ...
30Март2016

Счетоводни записвания за приход от спонсорство

от Наталия Василева на 30 Март 2016
Въпрос: ЕООД има дейност в областта на изкуството - учи деца и големи на спортни танци. Организира концерти на изпълнители. Наема зали, продава билети. Получилo е приход - спонсорство за концерт. Какви счетоводни записвания да ...
22Март2016

Приспадане на счетоводна загуба и начисляване на корпоративен данък

от Елена Илиева на 22 Март 2016
Въпрос: Приспадане на счетоводна загуба. ДАННИ: 2013 г. Загуба - 4936.61 лв 2014 г. Печалба - 63771.51лв ГДД по чл. 92 за 2014 г. - приспадната загуба в размер на 4936.61 лв. ДФР: ред 9.1 ..................................... 58834.90 лв. ред 11 полагащ се ...
16Март2016

Счетоводни записвания за осчетоводяване на заем от съдружник

от Наталия Василева на 16 Март 2016
Въпрос: ООД започва дейност през 2015 г. Регистрираният капитал е 100 лв. Има необходимост от парични средства за стока, срещу която единият съдружник предоставя 8 000 лв с договор за заем. Каква счетоводна сметка трябва да се ...
11Март2016

Счетоводни записвания за получени аванс и плащане

от Елена Илиева на 11 Март 2016
Въпрос: EООД получава аванс по сметка 503 и издава фактура за аванса. Извършва услугата и издава фактура със стойността на услугата. Какви са счетоводните записи?
09Март2016

Осчетоводяване на документи за 2015 г.

от Елена Илиева на 09 Март 2016
Въпрос: EООД има регистрация от 09.12.2014 г. Обстановката е следната: Капитал - 50 лв. Документ от името на ЕООД за АВ. Фактури за закупено оборудване за фризьорски салон с дата 17.12.2014 г. Фактура за изработен печат 17.12.2014 г. Подадена ...
23Февр2016

Определяне към коя категория принадлежи дадено предприятие според новия ЗСч

от Наталия Василева на 23 Февр 2016
Въпрос: Как предприятията следва да определят към коя категория предприятия принадлежат във връзка с изискванията на новия Закон за счетоводството (ЗСч)?
18Февр2016

Потвърждения от клиенти или доставчици за вземания или задължения на предприятието

от Наталия Василева на 18 Февр 2016
Въпрос: В кои случаи са уместни потвърждения от клиенти/ доставчици за вземания/ задължения на предприятието?
09Февр2016

Осчетоводяване на неизползван платен годишен отпуск за 2015 г.

от Наталия Василева на 09 Февр 2016
Въпрос: Как се очетоводява неизползван платен годишен отпуск за 2015 година?
22Ян2016

Нетни приходи от продажби

от Елена Илиева на 22 Ян 2016
Въпрос: Какво представляват нетните приходи от продажби?
15Ян2016

Новият закон за счетоводството от 2016 г.

от проф. д-р Стоян Дурин 15 Ян 2016
І. Обща характеристика Поредният Закон за счетоводството (четвъртият в историята на страната) е вече факт, приет от парламента, обнародван в ДВ брой 95 от 08.12.2015 година и в сила от 01.01.2016 година с изключение на ...
13Ян2016

Предприятия, подлежащи на задължителен финансов одит от регистрирани одитори според новия Закон за счетоводството

от Маргарита Тошкина 13 Ян 2016
Парламентът прие новия Закон за счетоводството. Същият е публикуван в Д.В.бр.95 от 07.12.2015. Разпоредбите на чл. 37 от него определят предприятията, чиито годишни и консолидирани финансови отчети ще подлежат на ...
12Ян2016

Коментар по новия Закон за счетоводството, в сила от 01 януари 2016 г.

от Христо Досев 12 Ян 2016
В ДВ брой 95 от 08.12.2015 година бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закон за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС Относно годишните финансови отчети, консолидираните ...
Pagina: 1234»
x