Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Закон за счетоводство


Годишни доклади на предприятието по Закона за счетоводството 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 04-Авг-2016
Прочетете за 7 минути и 16 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Закон за счетоводство

Годишният доклад за дейността съдържа най-малко следната информация: а) обстоен преглед, който представлява вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, ... [още]

 
Най-подходящ метод за изписване на материали и гориво 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 01-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност - фирма, с дейност нестандартно оборудване и машиностроене с производство на детайли в сферата на машиностроенето, собствена продукция, която се реализира в ЕС. Кой е най подходящият ... [още]

 
Счетоводни записвания за приход от спонсорство 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 29-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 31 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: ЕООД има дейност в областта на изкуството - учи деца и големи на спортни танци. Организира концерти на изпълнители. Наема зали, продава билети. Получилo е приход - спонсорство за концерт. Какви счетоводни записвания да ... [още]

 
Приспадане на счетоводна загуба и начисляване на корпоративен данък  
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 21-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Приспадане на счетоводна загуба. ДАННИ: 2013 г. Загуба - 4936.61 лв 2014 г. Печалба - 63771.51лв ГДД по чл. 92 за 2014 г. - приспадната загуба в размер на 4936.61 лв. ДФР: ред 9.1 ..................................... 58834.90 лв. ред 11 полагащ се ... [още]

 
Счетоводни записвания за осчетоводяване на заем от съдружник  
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: ООД започва дейност през 2015 г. Регистрираният капитал е 100 лв. Има необходимост от парични средства за стока, срещу която единият съдружник предоставя 8 000 лв с договор за заем. Каква счетоводна сметка трябва да се ... [още]

 
Счетоводни записвания за получени аванс и плащане 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 49 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: EООД получава аванс по сметка 503 и издава фактура за аванса. Извършва услугата и издава фактура със стойността на услугата. Какви са счетоводните записи?[още]

 
Осчетоводяване на документи за 2015 г. 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 09-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: EООД има регистрация от 09.12.2014 г. Обстановката е следната: Капитал - 50 лв. Документ от името на ЕООД за АВ. Фактури за закупено оборудване за фризьорски салон с дата 17.12.2014 г. Фактура за изработен печат 17.12.2014 г. Подадена ... [още]

 
Определяне към коя категория принадлежи дадено предприятие според новия ЗСч 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 23-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 34 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Как предприятията следва да определят към коя категория предприятия принадлежат във връзка с изискванията на новия Закон за счетоводството (ЗСч)?[още]

 
Потвърждения от клиенти или доставчици за вземания или задължения на предприятието 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Февр-2016
Прочетете за 2 минути и 24 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: В кои случаи са уместни потвърждения от клиенти/ доставчици за вземания/ задължения на предприятието?[още]

 
Осчетоводяване на неизползван платен годишен отпуск за 2015 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 08-Февр-2016
Прочетете за 3 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Как се очетоводява неизползван платен годишен отпуск за 2015 година?[още]

 
Нетни приходи от продажби 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 22-Ян-2016
Прочетете за 4 минути и 23 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Какво представляват нетните приходи от продажби?[още]

 
Новият закон за счетоводството от 2016 г. 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 15-Ян-2016
Прочетете за 15 минути и 38 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

І. Обща характеристика Поредният Закон за счетоводството (четвъртият в историята на страната) е вече факт, приет от парламента, обнародван в ДВ брой 95 от 08.12.2015 година и в сила от 01.01.2016 година с изключение на ... [още]

 
Предприятия, подлежащи на задължителен финансов одит от регистрирани одитори според новия Закон за счетоводството 
от Маргарита Тошкина,
от Маргарита Тошкина, 13-Ян-2016
Прочетете за 5 минути и 28 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

Парламентът прие новия Закон за счетоводството. Същият е публикуван в Д.В.бр.95 от 07.12.2015. Разпоредбите на чл. 37 от него определят предприятията, чиито годишни и консолидирани финансови отчети ще подлежат на ... [още]

 
Коментар по новия Закон за счетоводството, в сила от 01 януари 2016 г. 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 12-Ян-2016
Прочетете за 31 минути и 51 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

В ДВ брой 95 от 08.12.2015 година бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закон за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС Относно годишните финансови отчети, консолидираните ... [още]

 
Печалбата като лична собственост, без да е оборотна ведомост на ЕТ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 06-Ян-2016
Прочетете за 2 минути и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Фирмата е ЕТ. Дейността й е свързана с ремонт на битова техника. Осъществяваната дейност е посочена в приложение за ЗМДТ - патентна дейност. Задълженото лице полага личен труд. Прилагано е двустранно осчетоводяване. В ... [още]

 
Новият закон за счетоводството - финансов одит 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Дек-2015
Прочетете за 5 минути и 36 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Закон за счетоводство

Парламентът прие новия Закон за счетоводството. Същият е публикуван в Д.В.бр.95 от 07.12.2015. Разпоредбите на чл. 37 от него определят предприятията, чиито годишни и консолидирани финансови отчети ще подлежат на ... [още]

 
Закон за счетоводството 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 08-Дек-2015
Прочетете за 63 минути и 36 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: [още]

 
Нов закон за счетоводството прие на второ четене парламентът 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 47 секунди

» Новини » Счетоводство » Закон за счетоводство

Парламентът прие на II-ро четене нов Закон за счетоводството.   От задължителен финансов одит се освобождават малките предприятия, надвишаващи най-малко 2 от следните показатели: - балансова стойност на ... [още]

 
Счетоводни записвания при разпределение на печалбата 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 28-Ноем-2015
Прочетете за 3 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Как да изготвим счетоводни записвания при разпределение на печалбата получена като дивидент от собственика? Счетоводни записвания при: печалба 2014 г. - 14 198.70 лв. 10% корпоративен данък - 1419.87 лв. 1% отстъпка - 14.20 ... [още]

 
За счетоводна измама глобяват с 10 хил. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 24 секунди

» Новини » Счетоводство » Закон за счетоводство

От 500 до 10 хил. лв. глоба ще трябва да плати шеф на предприятие, който позволи изготвянето на счетоводен документ или отчитането на операция, която изкривява финансовото състояние на фирмата. Такива ще бъдат санкциите ... [още]

 
Задължителният финансов одит за малки фирми отпада 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Окт-2015
Прочетете за 45 секунди

» Новини » Счетоводство » Закон за счетоводство

Малките фирми да се освобождават от задължителен финансов одит, приеха депутатите на първо четене при заседанието за промени в Закона за счетоводството.   Това означава, че задължителният финансов одит отпада ... [още]

 
Намалява се административната тежест при осчетоводяването 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Юли-2015
Прочетете за 2 минути и 4 секунди

» Новини » Счетоводство » Закон за счетоводство

Правителството одобри проект на нов Закон за счетоводството и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме. Проектът е изготвен във връзка с въвеждане на европейски директиви в националното счетоводно ... [още]

 
Осчетоводяване на фактури за гориво 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 07-Май-2015
Прочетете за 24 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Продължение на въпрос от 24.04.2015 г. Няма лиценз, няма шофьори- заредено гориво. Фактурата е издадена от доставчик. Как се осчетоводява и какво се случва с ддс по доставката? Камионите над 12 тона имат поддръжка постоянно ... [още]

 
ГФО на Евангелска църква 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 26-Февр-2015
Прочетете за 17 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: ГФО на предприятие с нестопанска цел - Евангелска Петдесятна Църква регистрирана и с направена пререгистрация в Агенция по вписванията без стопанска дейност през 2014 г публикува ли ГФО в Търговския регистър съгласно ... [още]

 
Бракуване на материални запаси 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 30-Септ-2014
Прочетете за 2 минути и 3 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Какво следва да се разбира под понятието „бракуване на материални запаси" и как следва да се документира, брака на материални запаси в предприятието?[още]

 
Задължение за издаване на РКО и ПКО на хартиен носител 
от Павел Йончев, 03-Юни-2014
Прочетете за 1 минутa и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Фирмата е с основна дейност търговия на дребно. Поради големия документо оборот до момента не са издавани РКО и ПКО на хартия-единствено се осчетоводяват в съответната счетоводна програма. Съответно липсват подписи ... [още]

 
Фактура за плащане по банков път, платена в брой 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 27-Ноем-2013
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Във фактурата за продажби, е посочено, че плащането ще стане "по банков път". По-късно сумата по фактурата е изплатена в брой, като за плащането е издадена редовна касова бележка от фискално устройство, без да се ... [още]

 
Подаване на заявление в Търговския регистър, попълнено на англйски език 
от Росен Атанасов, 30-Окт-2012
Прочетете за 24 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Възможно ли е да подам в търговския регистър заявление, попълнено на английски език? [още]

 
задбалансово отчитане на изхабен ДМА 
от Росен Атанасов, 29-Окт-2012
Прочетете за 11 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Здравейте, правилно ли е отчитането на ДМА да е задбалансово, поради изхабяване и отписване от САП и ДАП?[още]

 
Регистрация по избор на ЕТ и задължение за двустранно счетоводство 
от Павел Йончев, 05-Септ-2012
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Новорегистриран по ДДС ЕТ по желание, задължен ли е да води двустранно счетоводство?[още]

 
Римски цифри в наименованието на стока и изисквания по Закона за счетоводство 
от Росен Атанасов, 28-Авг-2012
Прочетете за 28 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Разполагаме с фактура за доставки, където в наименованието на стоката има комбинация от римски и арабски цифри. Трябва ли да заменим римските цифри с арабски?[още]

 
Условия за отпечатване на билети за томбола 
от Павел Йончев, 09-Юли-2012
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: На какви условия трябва да отговарям за отпечатване на билети за томбола?[още]

 
Международни счетоводни стандарти по избор и връщане към НСФОМСП 
от Павел Йончев, 03-Юли-2012
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Здравейте, може ли да прилагам МСС по избор при съставяне на ГФО и следващата година да се върна отново към НСС?[още]

 
Фактура на чуждестранен клиент 
от Павел Йончев, 28-Юни-2012
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Задължени ли сме да издадем фактура на чужд клиент на неговия език?[още]

 
Срок за публикуване на ГФО 
от Павел Йончев, 28-Юни-2012
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Вярно ли е че срока за публикуване на отчетите е 7 дневен след приемане протокола на общото събрание на дружеството?[още]

 
Съставяне на АУАН, за нарушения по Закона на счетоводството 
от Борис Петров, 26-Юни-2012
Прочетете за 10 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Кой е компетентен да съставя АУАН, за нарушения по Закона за счетоводството?[още]

 
Съставител на ГФО и пълномощно 
от Павел Йончев, 26-Юни-2012
Прочетете за 16 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Съставител на ГФО, с електронен подпис като физическо лице, при подаване в Търговския регистър на отчети представя ли? Трябва ли да представи нотариално заверено пълномощно?[още]

 
Чуждоезични наименования на стоките в счетоводния софтуер 
от Борис Петров, 25-Юни-2012
Прочетете за 19 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Може ли да заприхождавам и изписвам стоките в счетоводната програма с чуждоезичните им наименования?[още]

 
Счетоводство на фирмата - книги 
от Росен Атанасов, 15-Юни-2012
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Националния сметкоплан не е задължителен. Как да водя счетоводството на фирмата, може ли да водя книги а не сметки?[още]

 
Публикува ли ГФО, ЮЛНЦ което не е с общественополезна дейност? 
от Росен Атанасов, 14-Юни-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: ЮЛНЦ не е с общественополезна дейност, задължително ли е да публикува ГФО и къде?[още]

 
Шифър вместо собственоръчен подпис върху фактурата 
от Павел Йончев, 06-Юни-2012
Прочетете за 25 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Длъжен ли съм да прилагам шифър вместо подпис, след като не съм длъжен да полагам подпис върху фактурата?[още]

 
Фактури за счетоводни цели по Закона за счетоводството 
от Борис Петров, 26-Март-2012
Прочетете за 25 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Какви са фактурите, които са само за счетоводни цели според Закон за счетоводството?[още]

 
Задължителен ли е пътният лист? 
от Павел Йончев, 04-Март-2012
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Задължително ли е издаването на пътен лист за документиране разхода на гориво?[още]

 
Облекчена форма на финансова отчетност 
от Павел Йончев, 27-Февр-2012
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Кои отчети изготвят и представят предприятията, които прилагат облекчена форма на финансова отчетност съгласно националните счетоводни стандарти?[още]

 
Декларация за неактивност 
от Ивайло Димитров, 23-Февр-2012
Прочетете за 20 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: През 2011 г. фирмата ни (ЕООД) не е извършвала дейност, трябва ли да попълвам нулеви статистически отчети?[още]

 
Периодичност на задължителната инвентаризация 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
Прочетете за 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Всеки месец ли се провежда инвентаризация? Каква е продължителноста на отчетният период по Закона за счетоводството?[още]

 
Счетоводната политика и лицата които участват в разработването й 
от Павел Йончев, 13-Февр-2012
Прочетете за 7 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Счетоводната политика само на главния счетоводител ли е дело?[още]

 
Индивидуален сметкопалан на предприятието 
от Павел Йончев, 13-Февр-2012
Прочетете за 17 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Какво включва индивидуалният сметкоплан?[още]

 
Разходи и разходен касов ордер 
от Павел Йончев, 03-Февр-2012
Прочетете за 23 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Задължително ли е документирането на разходи, чрез издаването на разходен касов ордер?[още]