Portalschetovodstvo.bg
26 Ноември 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Portal Trznormativi
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Закон за счетоводство


За счетоводна измама глобяват с 10 хил. лв. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Окт-2015
» Новини » Счетоводство » Закон за счетоводство

От 500 до 10 хил. лв. глоба ще трябва да плати шеф на предприятие, който позволи изготвянето на счетоводен документ или отчитането на операция, която изкривява финансовото състояние на фирмата. Такива ще бъдат санкциите ... [още]

 
Задължителният финансов одит за малки фирми отпада 
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Окт-2015
» Новини » Счетоводство » Закон за счетоводство

Малките фирми да се освобождават от задължителен финансов одит, приеха депутатите на първо четене при заседанието за промени в Закона за счетоводството.   Това означава, че задължителният финансов одит отпада ... [още]

 
Намалява се административната тежест при осчетоводяването 
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Юли-2015
» Новини » Счетоводство » Закон за счетоводство

Правителството одобри проект на нов Закон за счетоводството и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме. Проектът е изготвен във връзка с въвеждане на европейски директиви в националното счетоводно ... [още]

 
Осчетоводяване на фактури за гориво 
от Ели Марова, 07-Май-2015
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Продължение на въпрос от 24.04.2015 г. Няма лиценз, няма шофьори- заредено гориво. Фактурата е издадена от доставчик. Как се осчетоводява и какво се случва с ддс по доставката? Камионите над 12 тона имат поддръжка постоянно ... [още]

 
ГФО на Евангелска църква 
от доц. Светлозар Стефанов, 26-Февр-2015
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: ГФО на предприятие с нестопанска цел - Евангелска Петдесятна Църква регистрирана и с направена пререгистрация в Агенция по вписванията без стопанска дейност през 2014 г публикува ли ГФО в Търговския регистър съгласно ... [още]

 
Бракуване на материални запаси 
от доц. Светлозар Стефанов, 30-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Какво следва да се разбира под понятието „бракуване на материални запаси" и как следва да се документира, брака на материални запаси в предприятието?[още]

 
Задължение за издаване на РКО и ПКО на хартиен носител 
от Павел Йончев, 03-Юни-2014
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Фирмата е с основна дейност търговия на дребно. Поради големия документо оборот до момента не са издавани РКО и ПКО на хартия-единствено се осчетоводяват в съответната счетоводна програма. Съответно липсват подписи ... [още]

 
Фактура за плащане по банков път, платена в брой 
от доц. Светлозар Стефанов, 27-Ноем-2013
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Във фактурата за продажби, е посочено, че плащането ще стане "по банков път". По-късно сумата по фактурата е изплатена в брой, като за плащането е издадена редовна касова бележка от фискално устройство, без да се ... [още]

 
Подаване на заявление в Търговския регистър, попълнено на англйски език 
от Росен Атанасов, 30-Окт-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Възможно ли е да подам в търговския регистър заявление, попълнено на английски език? [още]

 
задбалансово отчитане на изхабен ДМА 
от Росен Атанасов, 29-Окт-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Здравейте, правилно ли е отчитането на ДМА да е задбалансово, поради изхабяване и отписване от САП и ДАП?[още]

 
Регистрация по избор на ЕТ и задължение за двустранно счетоводство 
от Павел Йончев, 05-Септ-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Новорегистриран по ДДС ЕТ по желание, задължен ли е да води двустранно счетоводство?[още]

 
Римски цифри в наименованието на стока и изисквания по Закона за счетоводство 
от Росен Атанасов, 28-Авг-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Разполагаме с фактура за доставки, където в наименованието на стоката има комбинация от римски и арабски цифри. Трябва ли да заменим римските цифри с арабски?[още]

 
Условия за отпечатване на билети за томбола 
от Павел Йончев, 09-Юли-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: На какви условия трябва да отговарям за отпечатване на билети за томбола?[още]

 
Международни счетоводни стандарти по избор и връщане към НСФОМСП 
от Павел Йончев, 03-Юли-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Здравейте, може ли да прилагам МСС по избор при съставяне на ГФО и следващата година да се върна отново към НСС?[още]

 
Фактура на чуждестранен клиент 
от Павел Йончев, 28-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Задължени ли сме да издадем фактура на чужд клиент на неговия език?[още]

 
Срок за публикуване на ГФО 
от Павел Йончев, 28-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Вярно ли е че срока за публикуване на отчетите е 7 дневен след приемане протокола на общото събрание на дружеството?[още]

 
Съставяне на АУАН, за нарушения по Закона на счетоводството 
от Борис Петров, 26-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Кой е компетентен да съставя АУАН, за нарушения по Закона за счетоводството?[още]

 
Съставител на ГФО и пълномощно 
от Павел Йончев, 26-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Съставител на ГФО, с електронен подпис като физическо лице, при подаване в Търговския регистър на отчети представя ли? Трябва ли да представи нотариално заверено пълномощно?[още]

 
Чуждоезични наименования на стоките в счетоводния софтуер 
от Борис Петров, 25-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Може ли да заприхождавам и изписвам стоките в счетоводната програма с чуждоезичните им наименования?[още]

 
Счетоводство на фирмата - книги 
от Росен Атанасов, 15-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Националния сметкоплан не е задължителен. Как да водя счетоводството на фирмата, може ли да водя книги а не сметки?[още]

 
Публикува ли ГФО, ЮЛНЦ което не е с общественополезна дейност? 
от Росен Атанасов, 14-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: ЮЛНЦ не е с общественополезна дейност, задължително ли е да публикува ГФО и къде?[още]

 
Шифър вместо собственоръчен подпис върху фактурата 
от Павел Йончев, 06-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Длъжен ли съм да прилагам шифър вместо подпис, след като не съм длъжен да полагам подпис върху фактурата?[още]

 
Фактури за счетоводни цели по Закона за счетоводството 
от Борис Петров, 26-Март-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Какви са фактурите, които са само за счетоводни цели според Закон за счетоводството?[още]

 
Задължителен ли е пътният лист? 
от Павел Йончев, 04-Март-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Задължително ли е издаването на пътен лист за документиране разхода на гориво?[още]

 
Облекчена форма на финансова отчетност 
от Павел Йончев, 27-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Кои отчети изготвят и представят предприятията, които прилагат облекчена форма на финансова отчетност съгласно националните счетоводни стандарти?[още]

 
Декларация за неактивност 
от Ивайло Димитров, 23-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: През 2011 г. фирмата ни (ЕООД) не е извършвала дейност, трябва ли да попълвам нулеви статистически отчети?[още]

 
Периодичност на задължителната инвентаризация 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Всеки месец ли се провежда инвентаризация? Каква е продължителноста на отчетният период по Закона за счетоводството?[още]

 
Счетоводната политика и лицата които участват в разработването й 
от Павел Йончев, 13-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Счетоводната политика само на главния счетоводител ли е дело?[още]

 
Индивидуален сметкопалан на предприятието 
от Павел Йончев, 13-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Какво включва индивидуалният сметкоплан?[още]

 
Разходи и разходен касов ордер 
от Павел Йончев, 03-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Задължително ли е документирането на разходи, чрез издаването на разходен касов ордер?[още]