Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за ДА за газоразпределително АД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 04-Дек-2017
Прочетете за 2 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Газоразпределително дружество АД изгражда по стопански начин съоръжения за извършване на дейността си, разширява газоразпределителната мрежа с нови газопроводни и ГЗРП пунктове за измерване на разпределеното ... [още]

 
Третиране на разходи за контрол на достъп до нает актив като подобрение на нает актив или като ДМА 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Дружество е направило разходи за система за контрол на достъпа на нает актив. Как се третират тези разходи като подобрение на нает актив (и да бъдат амортизирани за срока на договора) или ДМА с амортизационна норма ... [още]

 
Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 13-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 42 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Активи

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с отдаване под наем на актив на дружество (товарен автомобил). Дружеството има сключен договор за отдаване под наем на горепосочения актив на ФЛ срещу сумата от 150,00 лв. месечно (1800,00 лв. годишен ... [още]

 

Осчетоводяване на финансов лизинг на автомобил с точка в договора за евентуалното му връщане на лизингодателя 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 22-Авг-2017
Прочетете за 3 минути и 5 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Лизинг

Въпрос: Как да осчетоводя финансов лизинг за автомобил с точка в договора за евентуалното му връщане на лизингодателя?[още]

 
Представяне на оперативния лизинг във финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 26-Май-2016
Прочетете за 21 минути и 13 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Лизинг

Лизингът като търговска сделка по реда на търговското законодателство. В нашето търговско законодателство са застъпени и разгледани правните норми, които се прилагат по отношение на юридическата форма на ... [още]

 

Издаване на фискален бон при касово плащане от ЮЛНЦ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 07-Дек-2016
Прочетете за 2 минути и 1 секундa

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Документи

Въпрос: Спортен клуб - сдружение с нестопанска цел - за извършено плащане за трансфери на състезатели, картотекиране на състезатели, треньори и други заплатени в брой в касата на други спортни клубове (също сдружения с ... [още]

 
Съхраняване на хартиен екземпляр от издадени фактури 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 22-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 27 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Документи

Въпрос: Фирмата ни издава над 3000 фактури месечно. Работим с ERP софтуер, който съхранява в електронен вид издадените фактури. С оглед на това че няма място за съхранението на толкова много документи, може ли да не се съхранява ... [още]

 
Таксите на Агенцията по вписвания оспорва в съда Стопанската камара 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Ноем-2016
Прочетете за 1 минутa и 53 секунди

» Новини » Счетоводство » Документи

Българската стопанска камара (БСК) е подала жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу размера на таксите, които Агенцията по вписванията събира.   Това е първият от редица съдебни искове срещу размера ... [още]

 

Счетоводни операции за отразяване за получени безплатни мобилни апарати 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 18-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Българско дружество използва мобилни услуги, предоставени от мобилния оператор Мобилтел ЕАД. Като лоялен клиент на Мобилтел ЕАД на дружеството са предоставени мобилни апарати – като за тях дружеството не е ... [още]

 
Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 17-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: ЕТ заплаща услуга по сертификация на фирма ООД. Сертифициращата фирма издава фактура на ООД-то. Моля да обясните счетоводните записвания, които следват при тристранен протокол, който ще бъде издаден за случая, че ЕТ ще ... [още]

 
Счетоводни записвания за отчитане на технологичен брак 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 20-Септ-2017
Прочетете за 1 минутa и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: В хода на производството възниква технологичен брак. Във фирмата имаме приети нормативи за размера на технологичният брак: до 4% от общата поръчка за усвоени изделия. По-конкретно става на въпрос за металообработване: ... [още]

 

Годишни доклади на предприятието по Закона за счетоводството 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 04-Авг-2016
Прочетете за 7 минути и 16 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Закон за счетоводство

Годишният доклад за дейността съдържа най-малко следната информация: а) обстоен преглед, който представлява вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, ... [още]

 
Най-подходящ метод за изписване на материали и гориво 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 01-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност - фирма, с дейност нестандартно оборудване и машиностроене с производство на детайли в сферата на машиностроенето, собствена продукция, която се реализира в ЕС. Кой е най подходящият ... [още]

 
Счетоводни записвания за приход от спонсорство 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 29-Март-2016
Прочетете за 2 минути и 31 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Закон за счетоводство

Въпрос: ЕООД има дейност в областта на изкуството - учи деца и големи на спортни танци. Организира концерти на изпълнители. Наема зали, продава билети. Получилo е приход - спонсорство за концерт. Какви счетоводни записвания да ... [още]

 

Подаръчни ваучери, предоставяни на бизнес партньори за постигнати резултати 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 12-Окт-2016
Прочетете за 2 минути и 42 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Ваучери за храна

Въпрос: Фирмата е с предмет на дейност производство и търговия с електроинструменти. Собствениците имат желание да стимулират за постигнати резултати бизнес партньорите ни. Mоже ли това да се извърши чрез подаръчни ваучери ... [още]

 
Счетоводно отчитане на ваучери за храна 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 03-Ян-2014
Прочетете за 50 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Ваучери за храна

Въпрос: Какви счетоводни стаии, следва да се съставят по отношение на отчитането на ваучерите за храна? [още]

 

Задължение за изготвяне на консолидиран финансов отчет за българско и чуждестранни дружества, собственост на чуждестранно ФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Дек-2017
Прочетете за 56 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Въпрос: Българско дружество е 100 % собственост на чуждестранно физическо лице (местно за данъчни цели на САЩ). Същото чуждестранно физическо лице е едноличен собственик и на други дружества от ЕС и извън ЕС. Образуват ли група ... [още]

 
Съставяне на ГФО на собствена и на чужди фирми от съдружник 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Ноем-2017
Прочетете за 2 минути и 55 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ГФО

Въпрос: Съдружник със средно икономическо образование участва с личен труд както в основната дейност на дружеството, така и в счетоводното отчитане и съставя финансови отчети на дружеството през последните 17 год., в което има ... [още]

 
Освобождаването от подаване на ГФО на фирмите без дейност може да донесе проблеми, смятат от ИДЕС 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 23-Окт-2017
Прочетете за 2 минути и 4 секунди

» Новини » Счетоводство » ГФО

За възможността да възникнат проблеми от освобождаването на неработещите фирми от подаването ГФО алармираха от Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) във връзка със законови изменения за ... [още]

 

Счетоводство на училищно настоятелство - отчети, ГДД, нормативни актове 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 05-Дек-2017
Прочетете за 1 минутa и 24 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Въпрос: Отдава ни се възможност да водим счетоводство на Училищно настоятелство. Доколкото ми е известно Настоятелството има Булстат. Въпросите ми са: - Има ли нещо особено в счетоводната отчетност на Училищно ... [още]

 
Плащане на фирмена фактура през ПОС терминал с лична дебитна или кредитна карта на служител 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 23-Ноем-2017
Прочетете за 52 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Въпрос: Поставихме ПОС терминал във фирмата и възникна следния казус: Може ли физическо лице, служител на дадена фирма да плаща задължение по фактура, издадена на фирмата, с личната си карта за разплащане - дебитна или ... [още]

 
Счетоводни записвания за дарение, с което е учредена фондация - ЮЛ с нестопанска цел 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Ноем-2017
Прочетете за 1 минутa и 20 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводно отчитане

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел - Фондация - е учредено с дарение, съгласно учредителния акт. Какви счетоводни записвания трябва да бъдат направени за отразяване на полученото дарение?[още]

 

Продажба на ДМА на служител. Доставка към свързано лице 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 28-Авг-2017
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Фирма продава ДМА на свой служител. Към датата на продажбата активът е с балансова стойност 100 лв. (покупка стойност 700 лв.). Издали сме фактура на служителя за 60 лв. с вкл. ДДС. Въпросът ми е трябва ли да възстановим ДДС, ... [още]

 
ДМА, които няма да се използват в дейността на земеделско предприятие 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 23-Авг-2017
Прочетете за 4 минути и 21 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: Могат ли ДМА, които 2017г. няма да бъдат използвани в дейността на фирмата, поради отдаване под наем на земеделската земя на друга фирма, да бъдат прехвърлени в сметка 302 като материали и за колко години? Допълнение към ... [още]

 
Счетоводни сметки и категории в САП и ДАП за завеждане на ДМА 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Юли-2017
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ДМА

Въпрос: От 2013 год. изграждаме ведомствена бензиностация, която завършихме сега. В сметка разходи за придобиване на ДМА се натрупваха разходите, свързани с изграждането ѝ, а те са за покупката на резервоар, изграждане на ... [още]

 

Предаване на счетоводни документи в държавен архив след заличаване на фирма в Търговския регистър 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 29-Юни-2017
Прочетете за 1 минутa и 12 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Този месец излезе заличаването на наша фирма в Търговския регистър. Според СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, т. 5.3 ликвидаторите следва да предадат в държавния архив счетоводните документи, които ... [още]

 
Начален ликвидационен баланс за дружество в ликвидация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 14-Ян-2017
Прочетете за 1 минутa и 52 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » НСФОМСП

Въпрос: Съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 26.08.2016 г. се открива производство по ликвидация. Прекратяването на дружеството е обявено в Търговски регистър на 12.12.2016 г. Съгласно СС 13 към датата на съдебното ... [още]

 
Обнародване на постановление изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 12-Ян-2016
Прочетете за 53 минути и 19 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Счетоводство » НСФОМСП

В брой: 3 от 12 януари 2016 г. е обнародвано: Постановление № 394 от 30 декември 2015 Г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № ... [още]

 

Нарушава ли се ЗОПБ при издаване на отделни фактури в брой, чийто сбор превишава 10 хил. лв. 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Окт-2017
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ЗОПБ

Въпрос: Дружеството ни е с предмет на дейност търговия с напитки. Имаме клиент, който притежава 16 търговски обекта, които са с адреси в различни населени места. От всеки обект получаваме индивидуална заявка и съответно стоката ... [още]

 
Лихви по кредити към физически лица - изплащане, преобразуване на финансов резултат, включване в справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 21-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 30 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ЗОПБ

Въпрос: Юридическо лице получава през 2015 г. кредити от физически лица: единия - на стойност 10 200 лв., а другия - на стойност 13 500 лв. През 2016 г. са начислени разходи за лихви на стойност 2270.03 лв. 1. Трябва ли лихвите и главницата по ... [още]

 
Разпределяне на дивидент в размер на 19 хил. в брой 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 21-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 5 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ЗОПБ

Въпрос: Фирма е ЕООД. 1. Собственикът на фирмата разпределя за 2016 г. дивидент в размер на 20 000 лв. и плаща данък в размер на 1 000 лв. 2. Собственика на фирмата не разполага с лична банкова сметка, но в банковата сметка на фирмата има ... [още]

 

Отмяна на Наредбата за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на ЮЛНЦ за общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 06-Юни-2017
Прочетете за 53 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Счетоводство » ЗЮЛНЦ

В брой 45 от 06 юни 2017 г. на Държавен вестник е обнародвано: Постановление № 105 от 1 юни 2017 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на ... [още]

 
Начисляване на данък натура за гориво и наем на автомобил за фондация в обществена полза 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 16-Март-2017
Прочетете за 1 минутa и 29 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » ЗЮЛНЦ

Въпрос: Въпросът ми е за фондация, регистрирана в обществена полза. Тя има нает автомобил, за който се плаща наем, като във фактурата за наема е включено и закупеното гориво за този автомобил. Пътни листи няма написани. Следва ... [още]

 
Фондациите ще се регистрират в Агенцията по вписванията 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 09-Септ-2016
Прочетете за 1 минутa и 14 секунди

» Новини » Счетоводство » ЗЮЛНЦ

Регистрацията на ЮЛНЦ се прехвърля от окръжните съдилища на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Законопроектът бе внесен от Министерски съвет и приет II-ро четене, а като мотиви за измененията ... [още]

 

Признаване за данъчни цели на разход от 2016 г., осчетоводен през 2017 г. 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 31-Юли-2017
Прочетете за 2 минути и 57 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Фирма избира да коригира счетоводни грешки по допустимия алтернативен подход. Получава фактура, която се отнася за минала година 2016, разходът се осчетоводява в с-ка 609-други разходи. Стойността на този разход ще бъде ли ... [още]

 
Баланс и консолидиран отчет за ЕООД с 50% участие в друго дружество 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Февр-2017
Прочетете за 2 минути и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: Фирма, която е ЕООД, има 50% участие в друго дружество, на което е предоставила средства с договор за заем. 1. Къде в баланса се показва предоставеният заем от фирмата, предоставила заема? 2. Може ли да се счита, че след ... [още]

 
Класифициране на инвестиционни имоти според изискванията на СС 40 
от доц. д-р Теодора Рупска,
от доц. д-р Теодора Рупска, 09-Ноем-2016
Прочетете за 5 минути и 41 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни стандарти

Въпрос: [още]

 

НСС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 30-Юни-2015
Прочетете за 22 минути и 22 секунди

» Законодателство » Счетоводство » Счетоводна политика

В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел НСС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и ... [още]

 
Счетоводни политики по признаване на приходите и разходите по договори за строителство - съдържание на счетоводната политика 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 05-Юни-2015
Прочетете за 29 минути и 29 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

 В предишния материал от поредицата за счетоводните политики и тяхното прилагане, посветен на признаване на приходите от продажби по договори за строителство, представихме в най-общи линии критериите, с които ... [още]

 
Счетоводни политики по признаване на приходите и разходите по договори за строителство - част 2 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Апр-2015
Прочетете за 7 минути и 16 секунди

» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводна политика

Приходи и разходи по договор за строителство.   След като бъде определен договора (договорите) за строителство, които следва да се третират като един договор за нуждите на счетоводното отчитане, следва да се ... [още]

 

Промяна в отчетна стойност на актив, за който са начислявани счетоводни и данъчни амортизации 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 21-Авг-2017
Прочетете за 43 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Амортизации

Въпрос: Доставчик е издавал фактури, поетапно, съгласно сключен договор за доставка и монтаж на капкова система. След приключване на работата по изграждането на ДМА през 2015 г. е издал последна фактура за окончателно плащане. ... [още]

 
Начисляване на амортизация на ДМА и МЗ 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 16-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 35 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Амортизации

Въпрос: Как се изчислява амортизация на ДМА и МЗ? Методът е според цената или не, тъй като за първи път ще правя това?[още]

 
Становище - Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 25-Юни-2017
Прочетете за 34 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » Счетоводство » Амортизации

Въпрос: [още]