Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Търговски закон


Разпределение на печалба на ET без дейност и осчетоводяване 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 22-Ноем-2017
Прочетете за 51 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: На 13.11.2017 г. в 23.48 часа генерирах искане от НАП за представяне на документи на ЕТ, което от 29.10.2015 г. няма дейност. Искат ми документи за 2016 г. и за 2017 г. – оборотни ведомости, ведомости за заплати и сметка 499 и 500 Каса по ... [още]

 
Ликвидация на ООД – правни и данъчно-счетоводни аспекти - III част 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 09-Окт-2017
Прочетете за 10 минути и 29 секунди

» Процедури и практики » Търговско право » Търговски закон

Част първа четете тук >>> Част втора четете тук >>> IV. Закон за данъците върху доходите на физическите лица.   Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) намират ... [още]

 
Ликвидация на ООД – правни и данъчно-счетоводни аспекти - II част 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 06-Окт-2017
Прочетете за 9 минути и 27 секунди

» Процедури и практики » Търговско право » Търговски закон

Част първа вижте тук >>> III. Закон за корпоративното подоходно облагане   От гледна точка на корпоративното облагане към датата на вписване на прекратяване на дружеството в Търговския регистър и ... [още]

 
Ликвидация на ООД – правни и данъчно-счетоводни аспекти - I част 
от Христо Досев,
от Христо Досев, 04-Окт-2017
Прочетете за 11 минути и 20 секунди

» Процедури и практики » Търговско право » Търговски закон

Правна регламентация.   В чл. 154, ал. 1 от Търговския закон са посочени различните основания за прекратяване на едно ООД, които не изчерпват всички възможни хипотези, тъй като търговското законодателство допуска ... [още]

 
Обединяване на земеделска кооперация с ЕТ 
от Трендафил Василев,
от Трендафил Василев, 17-Авг-2017
Прочетете за 2 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Ние сме земеделска кооперация. Mожем ли да се обединим с едноличен търговец с един и същи началник?[още]

 
Документиране на нощувки в къща за гости, при положение че собственикъм не е търговец 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 24-Юли-2017
Прочетете за 3 минути и 58 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Желая да направя къща за гости по чл. 113, ал. 2 от закона за туризма, без да съм търговец по смисъла на търговския закон (без фирма), като ще си плащам патентен данък в Общината и къщата ще бъде категоризирана. Kакъв ... [още]

 
Изменение и допълнение на Търговския закон 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 03-Ян-2017
Прочетете за 45 минути и 59 секунди

» Обнародвания на държавен вестник » Търговско право » Търговски закон

В брой 105 от 30 декември 2016 г. е обнародван:   Закон за изменение и допълнение на Търговския закон  (oбн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 ... [още]

 
Разпределяне на печалба на акционерно дружество 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Авг-2016
Прочетете за 4 минути и 6 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Дружеството е АД с 1000 брой акции поименни. Всяка година се взема решение за разпределяне на дивиденти, плаща им се данъка и след това чакаме с месеци, дори години. Последно се изплатиха през 2015 г. за 2010 г. Остава да се ... [още]

 
Регистриране на ЕООД на холандец в България за работа като контрактор 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 01-Авг-2016
Прочетете за 5 минути и 18 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: В момента помагам на колега от Холандия да регистрира ЕООД фирма в България, тъй като той започва самостоятелна работа като контрактор. Фирмата ще предлага цифрови услуги на други фирми в рамките на Европейския съюз. ... [още]

 
Начисляване на лихва след договор за залог при невъзможност за изплащане на заем 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 29-Юли-2016
Прочетете за 1 минутa и 49 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: През 2014 г. дружество дава паричен заем на друго дружество с предмет на дейност - производство. Подписан е договор за паричен заем и е договорена лихва. Длъжникът на няколко пъти през 2015 г. заявява писмено пред ... [още]

 
Законова промяна предвижда втори шанс за фирми пред фалит 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 22-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 18 секунди

» Новини » Търговско право » Търговски закон

Изменения в Търговския закон, насочени към предотвратяване на т.нар. кражби на фирми и въвеждане на производство по стабилизация при фалит, бяха обсъдени днес от Националния икономически съвет към Министерството ... [още]

 
Предоставяне на заем от съдружник и начисляване на лихва 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 17-Март-2016
Прочетете за 1 минутa и 56 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Съдружник предостави на дружеството заем, придружен с договор, в размер от 8000 лв. за срок от 57 месеца. Едно от условията е да не се начислява лихва. Законосъобразно ли е да е безлихвен заем? Как се определя лихвен ... [още]

 
Търговски закон 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 16-Март-2016
Прочетете за 463 минути и 41 секунди

» Законодателство » Търговско право » Търговски закон

Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., в сила от 1.07.1991 г., изм., бр. 25 от 27.03.1992 г., изм. и доп., бр. 61 от 16.07.1993 г., бр. 103 от 7.12.1993 г., бр. 63 от 5.08.1994 г., изм., бр. 63 от 14.07.1995 г., изм. и доп., бр. 42 от 15.05.1996 г., в сила от 15.05.1996 г., изм., бр. 59 от 12.07.1996 г., в ... [още]

 
Предлагат Агенцията по вписванията също да отговаря за откраднати фирми 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Февр-2016
Прочетете за 1 минутa и 27 секунди

» Новини » Търговско право » Търговски закон

Поради огромния брой откраднати чрез фалшив подпис за смяна на собствеността фирми, в Търговския закон се предлагат изменения, с които това да бъде пресечено. Измененията вече са подложени на обществено ... [още]

 
Покупка на предприятие ЕТ по чл. 15 от ТЗ 
от Аксиния Цветанова,
от Аксиния Цветанова, 11-Септ-2015
Прочетете за 3 минути и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Какви са аспектите на сделката и счетоводно отчитане при покупката на предприятие ЕТ по чл. 15 от ТЗ?[още]

 
Учредяване на ООД от 2 ФЛ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Септ-2015
Прочетете за 4 минути и 9 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Как се учредява дружество с ограничена отговорност от две физически лица?[още]

 
Регистриране фирма на ЕТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 02-Септ-2015
Прочетете за 4 минути и 5 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Какви са особеностите и как се регистрира фирма на едноличен търговец?[още]

 
Сделките и управлението на търговски дружества може скоро да се изповядват пред нотариус 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 21-Авг-2015
Прочетете за 1 минутa и 37 секунди

» Новини » Търговско право » Търговски закон

Поради зачестилите сигнали за злоупотреби с продажби на търговски дружества и дружествени дялове на юридически лица, както и за кражби на имоти, Министерството на правосъдието събра работна група за изготвяне на ... [още]

 
Фирмените фалити у нас са намалели с 23% 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 24-Юни-2015
Прочетете за 1 минутa и 45 секунди

» Новини » Търговско право » Търговски закон

Броят на фирмените фалити у нас през 2014 г. година е паднал на годишна база с почти 23 на сто, сочат данните на консултантите от Coface. За периода от 400 000 активни фирми на пазара само 644 са били обявени в несъстоятелност ... [още]

 
Договор с търговски представител 
от Красимира Гергева,
от Красимира Гергева, 25-Апр-2015
Прочетете за 2 минути и 45 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Какъв договор трябва да сключи фирмата с лице, което ще изпълнява функция на търговски представител и ще получава възнаграждение % спрямо реализирани сделки за продажба на стоки. Какъв да бъде периода, за който може да ... [още]

 
Гаранционен фонд в ЕООД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 11-Дек-2014
Прочетете за 33 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Mоже ли ЕООД с решение на собственика да задели пари и да си създаде гаранционен фонд? Само решение на общото събрание ли е нужно и възможно ли е?[още]

 
Смяна на управител на търговско дружество 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 08-Авг-2014
Прочетете за 1 минутa и 50 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Възможно ли е собственик да назначи друго лице за управител на търговското дружество?[още]

 
Спиране и прекратяване на дейнсотта на ООД 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 30-Юни-2014
Прочетете за 42 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: По какъв начин следва да се прекрати дейността на ООД, чийто управител е СОЛ? Какви дкументи трябва да бъдат подадени и къдее е редно да стане това? как стоят нещата по отношение на прекратяване на дейността, иначе ... [още]

 
Дял на напускащ съдружник 
от доц. Светлозар Стефанов,
от доц. Светлозар Стефанов, 09-Ян-2014
Прочетете за 1 минутa и 13 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Как следва да се определи дела на напускащ съдружник в търговско дружество?[още]

 
Авансов данък след преобразуване на дружество по чл. 261 от Търговския закон 
от Росен Атанасов, 14-Септ-2012
Прочетете за 10 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Отпада ли внасянето на авансов данък по ЗКПО, след преобразуване на дружество по чл. 261 от Търговския закон?[още]

 
Чек и лихви за забава в него 
от Павел Йончев, 13-Юли-2012
Прочетете за 14 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Какво е чек и може ли да се вклюват лихви за забава в него?[още]

 
Реквизити на запис на заповед 
от Павел Йончев, 12-Юли-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Какви реквизити съдържа записът на заповед?[още]

 
Вписване на ЕИК във фирмената интернет страница 
от Борис Петров, 11-Юли-2012
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Задължени ли сме да вписваме ЕИК във фирмената страница в Интернет?[още]

 
На какви условия трябва да отговоря прокуриста? 
от Борис Петров, 10-Юли-2012
Прочетете за 30 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: На какви условия трябва да отговоря прокуриста? Има ли забрана за упражняване на дейност от прокуриста?[още]

 
ЕТ – прехвърляне по наследство 
от Борис Петров, 06-Юли-2012
Прочетете за 21 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Предава ли се ЕТ по наследство?[още]

 
Дивидент на съдружник в текущата година преди приемането на ГФО 
от Росен Атанасов, 20-Юни-2012
Прочетете за 38 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Допустимо ли е изплащането от ООД на дивидент на съдружник в текущата година преди приемането на ГФО? [още]

 
Разпределяне дивидент от допълнителни резерви 
от Борис Петров, 19-Юни-2012
Прочетете за 29 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: При разпределение на печалбата от ООД се формират допълнителни резерви. Съществува ли възможност с решение на ОС да се разпредели дивидент от тези допълнителни резерви?[още]

 
Прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон и уведомяване на НАП 
от Николета Димитрова, 06-Юни-2012
Прочетете за 37 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Моля да отговорите в какъв срок да уведомя НАП, при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон?[още]

 
Прекратяване участие на съдружник в дружество 
от Росен Атанасов, 31-Май-2012
Прочетете за 17 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Колко време имам на разположение, преди да прекратя дейноста си като съдружник в дружеството, за да мога да си уредя нещата. Изпращам ли задължително предизвестие до управителя на дружеството?[още]

 
Работа без регистрация на фирма 
от Павел Йончев, 09-Март-2012
Прочетете за 18 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Желая да се осигурявам сам, възнамерявам да извършвам услуги. Възможно ли да работя, без да имам фирма?[още]

 
Продажба на фирма 
от Ивайло Димитров, 21-Февр-2012
Прочетете за 33 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Фирмата ни има натрупани големи задължения. Собственикът й иска да я продаде. Прехвърлят ли се задълженията на фирмата след продажбата на новия собственик?[още]

 
Регистрация на клон или филиал на фирма в друг град 
от Ивайло Димитров, 21-Февр-2012
Прочетете за 22 секунди

» Въпроси и отговори » Търговско право » Търговски закон

Въпрос: Българска фирма, регистрирана със седалище гр. София иска да извършва търговска дейност в Плевен. Каква е процедурата по регистрация на филиал на фирмата в град Плевен?[още]