Portalschetovodstvo.bg
31 Май 2016
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Portal Trznormativi


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

20 подобни СТАТИИ свързани с този таг нормативно признати разходи:

Деклариране на субисидия за земеделски производител в декларация по чл. 50 
от Наталия Василева, 2016-04-18
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Физическо лице регистриран земеделски производител получава субсидия на декар за почистване и поддържане на пасища и ливади в добро състояние. В коя част от годишната декларация по чл. 50 трябва да се посочи ... [още]

 
Деклариране на плащане, получено от Юбер от физическо лице 
от Елена Илиева, 2016-04-07
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице, работещо по ДУК в ЕООД през 2015 г. има допълнителни доходи от мобилното приложение за споделени превози UBER. От UBER има издадени само справки, в които е посочена заработената през месеца сума. Изрично е ... [още]

 
Процедури, действия, документи и срокове при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ 
от Христо Досев, 2016-04-06
» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » Декларации

Процедура във връзка с определянето на годишната данъчна основа на физическото лице по реда на ЗДДФЛ. Петър Илиев Коев, с постоянен адрес – гр. София, ул. „Зелена морава” № 11 и ЕГН 8011274499 е местно ... [още]

 
Отразяване в ГДД по чл. 50 на продажба от физическо лице към фирма 
от Елена Илиева, 2016-04-04
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Физическо лице, което работи на трудов договор и не е регистрирано като земеделски производител, продава мед. Медът е продаден на фирма, за което лицето има договор за покупко-продажба. В Приложение 3 ли от ГДД по чл. 50 ... [още]

 
Договор за наем и разходи за активи за стоматологичен кабинет 
от Елена Илиева, 2016-03-17
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Разходи

Въпрос: Фирма се занимава със стоматологични услуги. Проблемът е, че зъболекарският кабинет е закупен от физическото лице зъболекар, собственик на въпросното ЕООД, чрез кредит и е нов кабинет. Закупено е ново стоматологично ... [още]

 
Промяна на облагането на доходите на ЗП от продажба на собствена непреработена продукция 
от Наталия Василева, 2016-03-14
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Променя ли се облагането на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, от продажбата на собствена непреработена селскостопанска продукция, след като се регистрират по Закона за данъка ... [още]

 
Изготвяне на отчет за приходи и разходи за ЗП 
от Наталия Василева, 2016-03-11
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Банкова институция изисква отчет за приходи и разходи за предходната година от физическо лице – регистриран земеделски производител във връзка с кандидатстване за банков кредит. Как следва да се изготви отчета за ... [още]

 
Приложение към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за ЗП, избрали облагане като ЕТ 
от Наталия Василева, 2016-02-19
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Кое приложение се попълва към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са избрали ... [още]

 
Попълване на ГДД на ЗП за доход от продажба на собствена непреработена селскостопанска продукция 
от Наталия Василева, 2016-02-16
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Какви са особеностите при попълване на годишната данъчна декларация на физическо лице регистриран земеделски производител за доходите му от продажба на собствена непреработена селскостопанска продукция?[още]

 
Данъчна основа за облагане на доход от продажба за безработно ФЛ 
от Елена Илиева, 2016-02-05
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: ФЛ продава недвижим жилищен имот, придобит по-малко от 3 години преди продажбата. Лицето е безработно и внася здравни осигуровки за своя сметка. Как ще се определи данъчната основа за облагане на дохода от продажбата?[още]

 

страница: 1 2 »