Portalschetovodstvo.bg
28 Юни 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

25 подобни СТАТИИ свързани с този таг нормативно признати разходи:

Приложим процент разходи при попълване на декларация по чл. 55 за деклариране на получени субсидии 
от Наталия Василева, 2017-04-24
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Земеделски производител е прекъснал дейност от март 2017 г., като за целта е подал декларация за прекъсване на дейността и не е подновил регистрацията като земеделски производител. Старата му регистрация е изтекла на ... [още]

 
Признати разходи за доходи от отглеждане на маслодайни рози 
от Елена Илиева, 2017-04-05
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице регистриран земеделски производител отглежда маслодайни рози. Доходите от предадения цвят доходи от непреработена селскостопанска продукция ли са или доходи от произведена декоративна растителност? ... [още]

 
Нормавитно-признати разходи за физическо лице ЗП с приходи от субсидии 
от Елена Илиева, 2017-01-27
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Въпросите ми са следните: 1.Ако приходите са само от субсидии по Схемата за единно плащане на площи има ли право физическото лице ЗП да ползва 60% или 40% нормативно-признати разходи? 2. Ако не се признават ... [още]

 
Данъчна основа на ДДС и облагане по ЗДДФЛ на отдаване под наем на фирма 
от Наталия Василева, 2016-09-13
» Въпроси и отговори » ДДС » Начисляване на ДДС

Въпрос: Kак следва да се процедира при следния казус: Недвижим имот собственост на физ. лице се отдава под наем на фирма. Следва облагане по правилата на ЗДДФЛ. В последствие лицето - собственик издава фактура от името на ... [още]

 
Бартер – замяна на правото на строеж срещу жилищни сгради. Данъчно облагане и счетоводно отчитане при физическите лица и при предприятията 
от Христо Досев, 2016-07-05
» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпросите, свързани с преотстъпеното право на строеж срещу насрещната престация с предмет право на собственост върху недвижим имот, биха имали различно данъчно третиране, според спецификите на сключеното ... [още]

 
Деклариране на субисидия за земеделски производител в декларация по чл. 50 
от Наталия Василева, 2016-04-18
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Физическо лице регистриран земеделски производител получава субсидия на декар за почистване и поддържане на пасища и ливади в добро състояние. В коя част от годишната декларация по чл. 50 трябва да се посочи ... [още]

 
Деклариране на плащане, получено от Юбер от физическо лице 
от Елена Илиева, 2016-04-07
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице, работещо по ДУК в ЕООД през 2015 г. има допълнителни доходи от мобилното приложение за споделени превози UBER. От UBER има издадени само справки, в които е посочена заработената през месеца сума. Изрично е ... [още]

 
Процедури, действия, документи и срокове при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ 
от Христо Досев, 2016-04-06
» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » Декларации

Процедура във връзка с определянето на годишната данъчна основа на физическото лице по реда на ЗДДФЛ. Петър Илиев Коев, с постоянен адрес – гр. София, ул. „Зелена морава” № 11 и ЕГН 8011274499 е местно ... [още]

 
Отразяване в ГДД по чл. 50 на продажба от физическо лице към фирма 
от Елена Илиева, 2016-04-04
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Физическо лице, което работи на трудов договор и не е регистрирано като земеделски производител, продава мед. Медът е продаден на фирма, за което лицето има договор за покупко-продажба. В Приложение 3 ли от ГДД по чл. 50 ... [още]

 
Договор за наем и разходи за активи за стоматологичен кабинет 
от Елена Илиева, 2016-03-17
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Разходи

Въпрос: Фирма се занимава със стоматологични услуги. Проблемът е, че зъболекарският кабинет е закупен от физическото лице зъболекар, собственик на въпросното ЕООД, чрез кредит и е нов кабинет. Закупено е ново стоматологично ... [още]

 

страница: 1 2 3 »