Portalschetovodstvo.bg
25 Септември 2016
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

2 подобни СТАТИИ свързани с този таг допълнително споразумение:

МОС 240 - Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-09-12
» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.) СЪДЪРЖАНИЕ     Параграф Въведение  1 – 3 Характеристики на ... [още]

 
Наредба 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия от ПРСР 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-08-18
» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и ... [още]

  
 

  x