Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
  •   Kалкулатори
  • ДДС Калкулатор  ДДС Калкулатор
  •   Вашият подарък
  • Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения
  •   БЕЗПЛАТЕН бюлетин
  •   Да, искам да се абонирам. Получи БЕЗПЛАТНОТО Специално приложение "Малък помощник на счетоводителя: 7 експертни решения" и информация за продукти, услуги, събития и др., които РС Издателство и Бизнес Консултации предлага. Условия на ползване на този сайт. Информационна бележкаFacebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

6 подобни СТАТИИ свързани с този таг допълнително споразумение:

Наредба 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. от мярка 4 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2017-10-13
» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 82 от 13 октомври 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на ... [още]

 
МОС 505 - Потвърждения от външни източници 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-10-10
» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение                                                    ... [още]

 
Изменение и допълнение на Наредба 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-09-30
» Обнародвания на държавен вестник » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

В брой 76 от 30 септември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ... [още]

 
МОС 500 - Одиторски доказателства 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-09-28
» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.)    СЪДЪРЖАНИЕ   Параграфи Въведение 1 – 2 Концепция за одиторските ... [още]

 
МОС 240 - Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-09-12
» Процедури и практики » Счетоводство » Счетоводни стандарти

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.) СЪДЪРЖАНИЕ     Параграф Въведение  1 – 3 Характеристики на ... [още]

 
Наредба 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия от ПРСР 2014 – 2020 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-08-18
» Законодателство » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и ... [още]