Portalschetovodstvo.bg
31 Август 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Portal Trznormativi


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

39 подобни СТАТИИ свързани с този таг авансов данък:

Глоби и имуществени санкции съгласно ЗДДФЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2015-07-15
» Процедури и практики » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

В следващата статия ще разгледаме видовете нарушения и глобите съгласно Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При неиздаване на документ по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ за придобити доходи от ... [още]

 
Доходи на физически лица, регистрирани като ЗП 
от Наталия Василева, 2015-06-25
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

Въпрос: Как се облагат доходите на физически лица, регистрирани като земеделски производители?[още]

 
Отразяване на плащане в брой за административен офис 
от Наталия Василева, 2015-06-17
» Въпроси и отговори » Счетоводство » Счетоводни записи

Въпрос: Какво е счетоводното записване за отразяване на плащане в брой на наем за административен офис за текущия период?[още]

 
Наредба № н-8 засамоосигуряващи се лицаъдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от СОЛ 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2015-06-05
» Законодателство » Счетоводство » Счетоводство

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 5 ... [още]

 
Декларация по чл. 55 и авансов данък за ЕООД 
от Наталия Василева, 2015-06-04
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

Въпрос: ЕООД наема помещение за офис от друго юридическо лице. Трябва ли да се подава декларация по чл. 55 и внася авансов данък на тримесечие от юридическото лице, платец на дохода?[още]

 
Декларация по чл. 92 от ЗКПО за наем на помещение 
от Елена Илиева, 2015-05-22
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Плащане на данъци и такси

Въпрос: ЕООД има сключен договор за наем на помещение от 2014 г. и разходите за него ги е представило в отчетите и декларацията по чл. 92 от ЗКПО. Според мен е трябвало да внесе данък за този наем и ако е така какво може да се направи ... [още]

 
Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
от Наталия Василева, 2015-05-19
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Декларации

Въпрос: Как стоят нещата с подаването на декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за дължими данъци?[още]

 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2015 г. 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2015-05-14
» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., ... [още]

 
Неподадена навреме декларация по чл. 55 
от Елена Илиева, 2015-04-23
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Декларации

Въпрос: ЗП регистриран като такъв сключва граждански договор с лице от м. януари до м. април 2014 г., но не е подавал декл. по чл. 55? Хонорара е изплатен в брой, всеки месец е подавана декларация обр. 1 и обр. 6. Възможно ли е договора, ... [още]

 
Декларация за дължими данъци за първото тримесечие на 2015 г. подаваме до края на април 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2015-04-16
» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » Декларации

Предприятията или самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и са длъжни да удържат данък, трябва да подадат декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. ... [още]

 

страница: 1 2 3 4 »