Portalschetovodstvo.bg
9 Февруари 2016
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Portal Trznormativi


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

50 подобни СТАТИИ свързани с този таг авансов данък:

Годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения 
от Елена Илиева, 2016-01-29
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

Въпрос: Как се извършва годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения от работодателя?[още]

 
Фирмите подават декларация за дължими данъци за 4-тото тримесечие на 2015-та, ако са удържали авансов данък 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-01-22
» Новини » Данъчно облагане и такси » Декларации

Документите се представят пред НАП до 1 февруари 2016 г. Всички фирми или самоосигуряващи се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и са задължени да удържат данък, трябва да ... [още]

 
Подробен данъчен календар от 24 януари до 31 януари 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-01-22
» Срокове за плащания и отчети » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

25 януари:   Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната година за доходи от трудови правоотношения. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен ... [още]

 
Новото данъчно законодателство през 2016 година - обзор 
от Христо Досев, 2016-01-14
» Законодателство » Данъчно облагане и такси » Законодателство

ЗКПО В ДВ брой 95 от 08.12.2015 година е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се внасят редица промени в приложимото данъчно законодателство, считано ... [още]

 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2016-01-11
» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗДДФЛ

В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., ... [още]

 
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  
от PortalSchetovodstvo.bg, 2015-12-08
» Законодателство » Данъчно облагане и такси » ЗКПО

(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 35 и 79 от 2015 г.) § 1. В ... [още]

 
Авансов данък при изплащане на доходи от наем или стопанска дейност на ФЛ 
от Наталия Василева, 2015-11-23
» Въпроси и отговори » Данъчно облагане и такси » Авансов данък

Въпрос: Удържа и внася ли се авансов данък от предприятията или самоосигуряващите се лица, които изплащат доходи от наем или стопанска дейност на физически лица през четвъртото тримесечие на 2015 г.?[още]

 
Счетоводни статии за за продажба на строителни материали 
от проф. д-р Стоян Дурин, 2015-10-01
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Физическо лице отдава помещение под наем на фирма, регистрирана по ДДС за офис. Имотът се предоставя за срок от две години, считано от април 2016 г. срещу предоставяне на строителни материали за довършване на обекта на ... [още]

 
Изкупуване на селскостопанска продукция от ФЛ, които не са ЕТ 
от Елена Илиева, 2015-09-29
» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Земеделие и животновъдство

Въпрос: Изкупуваме селскостопанска продукция от физически лица, които не са ЕТ. Какви са нашите задължения за начисляване, удържане и внасяне на данъци?[още]

 
Желанието си да им се удържа авансов данък за четвърто тримесечие на 2015 г. могат да заявят физическите лица 
от PortalSchetovodstvo.bg, 2015-09-18
» Новини » Данъчно облагане и такси » Авансов данък

Физическите лица имат възможност да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им плаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че искат да им се ... [още]

 

страница: 1 2 3 4 5 »