Portalschetovodstvo.bg
15 Декември 2017
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Строителство


Бартер при прехвърляне право на строеж и собственост и ДДС 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 14-Дек-2017
Прочетете за 49 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Строителна фирма придобива учредяване право на строеж на жилищна сграда от 250 кв. м. В предварителния договор между строителната фирма и физическите лица, собственици на земята, е записано, че учредяват право на строеж ... [още]

 
Завеждане на скеле втора употреба като ДМА и данъчно призната норма на амортизация 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 15-Ноем-2016
Прочетете за 40 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Фирма закупува голяма квадратура строително скеле ВТОРА УПОТРЕБА на стойност над 40 000 лева, което завежда като ДМА. В коя категория данъчни амортизируеми активи следва да бъде заведен активът и каква данъчно призната ... [още]

 
Признаване за данъчни цели на разходи за гориво и нощувки при командировка 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 18-Апр-2016
Прочетете за 1 минутa и 25 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Фирма открива нов обект в провинцията за извършване на СМР. За целта командирова свой служител на трудов договор да извършва дейност като технически ръководител на новия обект. Той ще ползва личния си автомобил, като ... [още]

 
Присъщи разходи по договори за строителство 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 15-Ян-2016
Прочетете за 2 минути и 49 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Кои са присъщите разходи по договори за строителство?[още]

 
Отчитане на сделки за замяна на земя 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 14-Ян-2016
Прочетете за 3 минути и 15 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Как се отчитат на сделки за замяна на земя /право на строеж/ срещу жилища или друга застроена площ?[още]

 
Възникване на данъчно събитие при предоставяне на готово жилище на ФЛ срещу учредено право на строеж 
от Маргарита Тошкина,
от Маргарита Тошкина, 14-Ян-2016
Прочетете за 45 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Кога възниква данъчното събитие при предоставяне на готово жилище на физическо лице срещу учредено право на строеж - на датата на издаване на акт 16 за сградата или на датата на протокола, с който жилището се предава на ... [още]

 
Отчитане на удръжки и разходи за гаранционно поддържане 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 13-Ян-2016
Прочетете за 3 минути и 4 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Как се отчитат удръжки и разходи за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на построени обекти?[още]

 
Приходи и разходи от договори със строителство 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Ян-2016
Прочетете за 16 минути и 7 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Какво е счетоводното отчитане на приходите и разходите, свързани с договори за строителство?[още]

 
Право на ползване на данъчен креди за гориво 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 09-Дек-2015
Прочетете за 2 минути и 8 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Има ли право строителна фирма да ползва данъчен кредит за горивото на лек автомобил, който е собственост на фирмата и се използва за превозване на строителни работници от местоживеенето до местоработата - строителни ... [още]

 
Префактуриране към фирма - свързано лице 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 03-Ноем-2015
Прочетете за 1 минутa и 22 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Може ли да префактурираме закупена и платена от нашето ЕООД дограма, но която е предназначена да бъде вложена в друга фирма. Другата фирма е със седалище в Австрия и има статут на свързано лице с нашето ЕООД. Моля да ми ... [още]

 
Отчитане на задържани суми по гаранции в строителството 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 21-Окт-2015
Прочетете за 2 минути и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Как се отчитат задържани суми по гаранции в строителството?[още]

 
Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 14-Окт-2015
Прочетете за 15 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Строителство

В брой 79, от дата 13.10.2015 г. на Държавен вестник бе обнародвана Наредбата за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Пълните изменения от наредбата можете да прочетете в бр. 79 на ДВ, ... [още]

 
Счетоводни статии за за продажба на строителни материали 
от проф. д-р Стоян Дурин,
от проф. д-р Стоян Дурин, 01-Окт-2015
Прочетете за 1 минутa и 0 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Физическо лице отдава помещение под наем на фирма, регистрирана по ДДС за офис. Имотът се предоставя за срок от две години, считано от април 2016 г. срещу предоставяне на строителни материали за довършване на обекта на ... [още]

 
Покупка на имот и ползване на данъчен кредит 
от Аксиния Цветанова,
от Аксиния Цветанова, 12-Авг-2015
Прочетете за 43 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ДДС, прави покупка на поземлен имот от физическо лице. Ясно е, че ФЛ не може да издаде фактура, оттам следва и че ЕООД-то не може да ползва данъчен кредит. Ще се осчетоводява Нотариалният акт. По ... [още]

 
Продажба на имот от нерегистрирано по ДДС ЕТ 
от Ели Марова,
от Ели Марова, 24-Юли-2015
Прочетете за 1 минутa и 11 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Едноличен търговец, нерегистриран по ДДС, продава собствен имот - УПИ за сума, надвишаваща 50 000лв, като тази сума ще му бъде платена след 2 години, когато ще бъде построена сградата на терена и той ще закупи имот за същата ... [още]

 
Продажби на недвижими имоти с нотариален акт, когато липсва стойностно изражение на делимите компоненти по сделката – един от заплетените случаи в счетоводството 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 04-Юни-2015
Прочетете за 42 минути и 0 секунди

» Процедури и практики » Отраслово счетоводство » Строителство

Няма да е тайна ако споделим, че понякога счетоводителите са поставени в сравнително трудни условия на работа, като от тях се изисква да полагат старание и грижи при прилагането на различни и разнородни нормативни ... [още]

 
Подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ 
от Наталия Василева,
от Наталия Василева, 11-Май-2015
Прочетете за 3 минути и 49 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: Как става подаването на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти [още]

 
Счетоводно завеждане на помещения като основно средство, стока или продукция 
от Елена Илиева,
от Елена Илиева, 08-Май-2015
Прочетете за 1 минутa и 33 секунди

» Въпроси и отговори » Отраслово счетоводство » Строителство

Въпрос: През 2009 година строителна фирма е построила сграда на няколко етажа, в която на първия етаж има помещения за магазини, а на следващите има апартаменти за живеене. Към момента на построяването сградата е собственост на ... [още]

 
Сделки за имоти под пазарната стойност се развалят от НАП 
от PortalSchetovodstvo.bg,
от PortalSchetovodstvo.bg, 17-Апр-2015
Прочетете за 1 минутa и 23 секунди

» Новини » Отраслово счетоводство » Строителство

През 2015 г. НАП ще предприеме редица проверки и ревизии, срещи с представители на професионални сдружения и браншови камари, информационни кампании и др., за да намали рисковете от неотчитане и недеклариране на ... [още]